Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Ejendomssalg offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. Detaljerede tal kan findes i Statistikbanken og i Betalingsdatabanken. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog (udgået) og Statistisk Tiårsoversigt. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Ejendomssalg offentliggøres månedlig i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Informationer om Ejendomssalg indgår i Statistisk Årbog (udgået) og Statistisk Tiårsoversigt. Statistikken havde sin egen årlige publikation fra 1923 til 1983, dog ikke i perioden 1937-1950.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under enmet Ejendomssalg.

Månedlige opgørelser findes i følgende tabeller:

 • EJ13: Ejendomssalg efter region, ejendomskategori og nøgletal og tid
 • EJ14: Prisindeks for ejendomssalg efter region, ejendomskategori og enhed

Kvartalsvise opgørelser findes i følgende tabeller:

 • EJ5: Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og enhed
 • EJ55: Prisindeks for ejendomssalg efter område, ejendomskategori og enhed
 • EJ12: Sæsonkorrigerede ejendomssalg, almindelig fri handel efter region, ejendomskategori og enhed
 • EJEN77: Ejendomssalg efter område, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
 • EJENEU: EU-harmoniseret boligprisindeks (HPI) efter urbaniseringsgrad og udgiftstype

Årlige opgørelser findes i følgende tabeller:

 • EJ6: Prisindeks for ejendomssalg efter ejendomskategori og enhed
 • EJ66: Prisindeks for ejendomssalg efter område, ejendomskategori og enhed
 • EJEN88: Ejendomssalg efter område, ejendomskategori, nøgletal og overdragelsesformer
 • EJEN11: Enfamiliehuse og ejerlejligheder efter salg og indeks og ejendomskategori

Derudover stilles følgende tabeller til rådighed mod betaling i Betalingsdatabanken:

 • EJS10: Nøgletal efter kommune (kvartalsvis)
 • EJS20: Nøgletal efter kommune (årligt)
 • EJS30: Nøgletal efter postnummer (kvartalsvis)
 • EJS40: Nøgletal efter postnummer (årligt)
 • EJS50: Prisindeks for udvalgte erhvervskategorier og grunde

Adgang til mikrodata

Der gives adgang til Danmarks Statistiks registre for ejendomssalg igennem Forskningsservice. Datagrundlaget går tilbage til 1992. Læs dokumentation af højkvalitetsvariable her: højkvalitetsvariable

Detaljerede oplysninger om enkelte ejendomme kan findes hos den offentlige informationsserver på hjemmesiden http://www.OIS.DK.

Anden tilgængelighed

Der er mulighed for at købe skræddersyede løsninger, med flere detaljer om salget af ejendomme i Danmark, end det der normalt offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Til denne statistik findes følgende metodenotater:

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.