Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Priser og Forbrug, Økonomisk Statistik
Jakob Holmgaard
39 17 31 24

jho@dst.dk

Hent som PDF

Ejendomssalg

Der er stor interesse for de offentliggjorte ejendomssalgstal blandt brugere, som følger udviklingen på boligmarkedet. Statistikken efterspørges bredt af bank- og finanssektoren, ejendomsmæglere, politikere samt forskere og nævnes ofte i nyhedsmedier. Brugerne anser ejendomssalgsstatistikken som en vigtig konjunkturindikator.

Brugerbehov

Statistikken anvendes blandt andet til belysning af den almindelige konjunkturudvikling. Ejendomsmæglere og andre interesserede anvender statistikken til at følge udviklingen i antal salg og priser for forskellige ejendomstyper inden for udvalgte geografiske områder.

Brugertilfredshed

Der indsamles ikke systematisk viden om brugertilfredshed for denne statistik. I 2013 blev der nedsat et Kontaktudvalg for Ejendomssalgsstatistik. Kontaktudvalgets overordnede opgaver er, at drøfte og evaluere de offentliggjorte resultater og formidlingen af disse samt de planlagte udviklingsprojekter på ejendomssalgsområdet. Endvidere drøftes brugernes anvendelse af prisindeks for ejendomssalg og deres behov for ændringer på området. Kontaktudvalget debatterer også aktuelle udviklingstendenser og problemstillinger omkring prisindeks for ejendomssalg.

Fuldstændighed af data

EU-kommissionen vedtog i 2016 en forordning (nr. 792/2016) om harmoniserede forbrugerprisindeks, for så vidt angår indførelse af ejerboligprisindeks. Ved denne forordning indføres bl.a. et ”boligprisindeks” (House Price Index – HPI) med henblik på at forbedre relevansen og sammenligneligheden af forbrugerprisindeks. Forordningen forpligter medlemslandene til, efter fælles retningslinjer, at producere og fremsende prisindeks for husholdningernes køb af ejerboliger (og andelsboliger) i regi af det harmoniserede forbrugerprisindeks. Der arbejdes på at udvikle et prisindeks for andelsboliger, som skal medregnes i boligprisindekset.