Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Ole Gravgård
39 17 34 88

ogp@dst.dk

Hent som PDF

Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)

Regnskabet udgives via statistikbanken. Tabellerne kan findes via følgende link Detaljeret materialestrømsregnskab Udvalgte dele af regnskabet udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Udvalgte aspekter af regnskabet udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Geografi, energi og miljø samtidigt med at tabellerne offentliggøres i Statistikbanken.

Publikationer

Regnskabet er endnu ikke præsenteret i en publikation.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

DMR1O
DMR1T
DMR1A
DMR2O
DMR2T
DMR2A
DMR3O
DMR3T
DMR3A

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Regnskabets data er kun tilgængeligt via statistikbankens tabeller.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Særlige tiltag til diskretionering har ikke været nødvendigt.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen særskilt metodebeskrivelse endnu.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.