Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk Statistik.
Ole Gravgård
3917 3488

ogp@dst.dk

Hent som PDF

Detaljeret materialestrømsregnskab (fysiske supply-usetabeller)

Regnskabet udgives via statistikbanken. Tabellerne kan findes via følgende link Detaljeret materialestrømsregnskab Udvalgte dele af regnskabet udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Regnskabet er desuden præsenteret mere indgående i De danske materialestrømme

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Udvalgte aspekter af regnskabet udgives i Nyt fra Danmarks Statistik under emnet Miljø og Energi samtidigt med at tabellerne offentliggøres i Statistikbanken.

Publikationer

Regnskabet er præsenteret i De danske materialestrømme

Se også emnesiden for Materiale og affaldsregnskaber, hvor der nederst er link til flere dokumenter, der relaterer sig til det detaljerede materialestrømsregnskab.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i følgende tabeller:

MSR1O
MSR1T
MSR1A
MSR2O
MSR2T
MSR2A
MSR3O
MSR3T
MSR3A

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Regnskabets data er kun tilgængeligt via statistikbankens tabeller.

Der kan dog opnås adgang til materialestrømsregnskabet på beregningsniveauet ved henvendelse til kontaktpersonen.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Særlige tiltag til diskretionering har ikke været nødvendigt.

Reference til metodedokumenter

I dokumentet De danske materialestrømme findes en beskrivelse og dokumentation af de forskellige materialestrømsregnskaber, som Danmarks Statistik udgiver, herunder også det detaljerede materialestrømsregnskab.

Se også emnesiden for Materiale og affaldsregnskaber, hvor der nederst er link til flere dokumenter, der relaterer sig til det detaljerede materialestrømsregnskab.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.