Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39173542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Bygningsopgørelsen

Statistikken belyser størrelsen og sammensætningen af den danske bygningstand. Dette sker som en årlig totalopgørelse af antallet af bygninger i Danmark pr. 1. januar, fordelt på anvendelse, størrelse, ejerforhold, opvarmningsforhold, tagdæknings- og ydervægsmateriale, opførelsesår samt vand- og afløbsforhold. Statistikken fordeles geografisk på regioner, landsdele og kommuner.

Indholdsbeskrivelse

Bygningsopgørelsen belyser bestanden af bygninger fordelt på bygningens anvendelse, størrelse, ejerforhold, opvarmningsforhold, tagdæknings- og ydervægsmateriale og opførelseselsår . Statistikken opgør antallet af bygninger og størrelsen af bygningsarealet på disse grupperinger. Opgørelsen er geografisk opdelt ned til kommuneniveau.

Statistikken er baseret på tal fra Bygnings- og Boligregistret(BBR), som blev oprettet i 1977 (lov nr. 243 af 12. maj 1976). Formålet med registret er at tilvejebringe en systematisk registrering af bygnings- og boligforholdene til brug for såvel statslige som kommunale myndigheders administration og planlægning, som fx folke- og boligtælling.

Grupperinger og klassifikationer

Geografisk opgøres statistikken på hele landet, regioner, landsdele og kommuner.

Desuden opgøres på udvalgte klassifikationer i BBR afhængigt af den valgte tabel. Disse er anvendelsesforhold, ejerforhold, opførelsesår, tagmateriale, ydervægsmateriale og opvarmningsform.

Sektordækning

Bygge- og anlægssektoren.

Begreber og definitioner

Bygningsanvendelse: Læs om bygningsanvendelse her.

Ejerforhold: Læs om ejerforhold her.

Enheder

De statistiske enheder er bygninger og bygningsareal (m2)

Population

Populationen er samtlige bygninger

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker perioden fra 2011 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

Antal bygninger og 1.000 kvadratmeter.

Referencetid

Referencetidspunktet er 1. januar.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Lov om Danmarks Statistik.

Indberetningsbyrde

Ingen, da her er tale om en registerbaseret statistik.

Øvrige oplysninger

Bygningsopgørelsen har en Emneside.