Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Konjunkturstatistik, Erhvervsstatistik
Paul Lubson
39173542

pal@dst.dk

Hent som PDF

Bygningsopgørelsen

Statistikken er en totaltælling af bygninger i BBR. Der imputeres ingen værdier og data fejltjekkes på bygningsniveau. De aggregerede tal tjekkes i forhold til forrige års tal.

Kilder

Statistikken udarbejdes på baggrund af data fra Bygnings- og boligregistret (BBR).

Indsamlingshyppighed

Årligt.

Indsamlingsmetode

Data stammer fra Bygnings- og boligregistret (BBR), som Danmarks Statistik modtager fra Styrelsen for Forenkling og Udvikling og deres systemleverandører.

Datavalidering

Data fejltjekkes på bygningsniveau. De aggregerede tal tjekkes i forhold til forrige års tal. Ved uregelmæssigheder kontaktes BBR-kontoret i den pågældende kommune, hvor der er mistanke om en fejlregistrering.

Databehandling

Data aggregeres fra den enkelte bygning til de kategorier, som statistikken belyser antal bygninger og bygningsareal på.

Korrektion

Der er ingen korrektion af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.