Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Annesofie Thorup Olesen
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Boligstøtte

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Boligstøtte samtidig med, at tabellerne offentliggøres i Statistikbanken. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Sociale ydelser til voksne. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Boligstøtte.

Publikationer

Statistikken indgår i Statistisk Tiårsoversigt, samt i publikationen Social tryghed i de nordiske lande udgivet af NOSOSKO, ISBN: 978-87-90248-65-9.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Sociale ydelser til voksne i følgende tabeller:

  • BOST63: Boligstøtte fordelt på område, boligstøttetype, tid og enhed.
  • BOST64: Boligstøtte fordelt på alder, boligstøttetype, tid og enhed.

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning.

Anden tilgængelighed

Statistikkens stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om Skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting på consulting@dst.dk

Diskretioneringspolitik

Danmark Statistiks datafortrolighedspolitik følges.

Diskretionering og databehandling

Oplysninger, der kan henføres til en enkeltperson, diskretioneres således, at man ikke kan opnå ny viden om enkeltpersonens forhold. I statistikken over boligstøtte aggregeres data, således at det ikke er muligt at identificere enkeltindivider.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separat metodebeskrivelse for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.