Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Annesofie Thorup Olesen
39 17 34 07

tco@dst.dk

Hent som PDF

Boligstøtte

Data til denne statistik leveres på månedsbasis fra Udbetaling Danmark ved hjælp af en system-til-system løsning. På årligt basis samles data og sager med invalide CPR-numre eller udbetalte beløb fjernes. Herefter aggregeres data efter boligstøttetype, kommune og alder.

Kilder

Statistikken er baseret på Udbetaling Danmarks administrative registre for udbetalt boligstøtte.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles på månedsbasis.

Indsamlingsmetode

Data leveres ved hjælp af en system-til-system løsning.

Datavalidering

Data valideres ved at fjerne eventuelle invalide data. Kun modtagere med eksisterende CPR-nummer og positivt beløb for udbetalt boligstøtte anvendes i statistikken. Desuden tjekkes konsistens af antallet hustande og af boligstøttens størrelse inden for hver boligstøttetype i forhold til forrige års antal.

Databehandling

De oplyste beløb for boligstøtte er månedlige beløbssatser, og ikke nødvendigvis de udbetalte beløb. I tilfælde af, at boligstøttemodtagere er ramt af kontanthjælpsloftet trækkes kontanthjælpsloftreduktion fra beløbssatsen. Hvis en husstands boligstøttesats ændres midt i en måned anvendes en fuld måneds sats af den seneste boligstøttesats. Statistikken indeholder gennemsnit, median, øvre og nedre kvartil af udbetalt boligstøttebeløb (inklusiv lån til husstande i ejer- og andelsboliger) og antal hustande der modtager boligstøtte aggregeret på kommune ( BOST63 ) og alder ( BOST64 ).

Korrektion

Der foretages ikke korrektioner af data, ud over hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.