Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Boligstøtte

Boligstøtte er et skattefrit tilskud, som tildeles husstande med høje boligudgifter i forhold til husstandsindkomst. Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antallet af modtagere samt størrelsen af de beløb, som bliver modtaget i støtte. Statistikken anvendes bl.a. i indkomststatistikken og til kommunaludligning og går tilbage til 1967, men er i sin nuværende form sammenlignelig tilbage til 2007.

Indhold

Statistikken er en månedlig opgørelse af boligstøtte opgjort i antallet af hustande, der har modtaget boligstøtte samt de udbetalte beløb. Statistikken er opdelt i boligydelse til folkepensionister, boligsikring til førtidspensionister efter 2003 og boligsikring til ikke pensionerede. Herunder opdeles statistikken i kommuner og alder. Statistikken formidles i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Data til denne statistik leveres på månedsbasis fra Udbetaling Danmark ved hjælp af en system-til-system løsning. På årligt basis samles data og valideres ved at fjerne sager med invalide CPR-numre og udbetalte beløb. Herefter aggregeres data efter boligstøttetype, kommune og alder.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Statistikken er relevant for andre statistikker om privatøkonomi så som indkomst og rådighedsbeløb. Statistikken er også relevant i forhold til analyser af kontanthjælpsloftet og fattigdom, da kontanthjælpen reguleres ved at reduceres boligstøtten. Derudover anvendes statistikken som input til den kommunale udligning og lovforberedende arbejde i ministerierne.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken er baseret på administrative registre over boligstøtte, men der kan forekomme fejl og dubletter i registeret. Invalide data og dubletter fjernes (under 0,01 pct.), hvilket reducerer dækningen minimalt. Det udbetalte beløb er lidt overestimeret i forhold til virkeligheden, da måneder med mindre end en hel måneds boligstøtteberettigelse indgår som en fuld måned i statistikken. Kun endelige tal.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Boligstøttestatistikken for 2018 offentliggøres i august 2019, som annonceret.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Statistik over boligstøtte i Danmark findes tilbage til 1967. I sin nuværende form er statistikken sammenlignelig siden 1983. Statistikken udarbejdes efter fælleseuropæiske retningslinjer og er derfor sammenlignelig med statistikker fra andre lande, der offentliggøres i Eurostat.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik om Boligstøtte samtidig med, at tabellerne offentliggøres i Statistikbanken. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Sociale ydelser til voksne. Derudover indgår tallene i Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed