Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Bjarne Mann
39 17 37 58

bmn@dst.dk

Hent som PDF

Børnepasning før skolestart

Statistik for antal indskrevne børn i institutioner, pædagogisk personale, normeringer samt institutioner, offentliggøres i Statistikbanken under Børn og personale og Institutioner. Se mere på emnesiden for Børnepasning.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Der udgives en særskilt Nyt for denne statistik.

Publikationer

Statistikken indgår ikke i nogen publikationer fra Danmarks Statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Borger/Husstande, familier og børn/Børnepasning i følgende tabeller: - BOERN1: Fuldtidsomregnet ansatte med pædagogiske opgaver efter område, stillingskategori, uddannelse og tid
- BOERN2: Fuldtidsomregnet indskrevne børn i institutioner og dagpleje efter område, pasningstilbud og tid
- BOERN3: Normeringer i institutioner og dagpleje efter område, pasningstilbud og tid

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Mikrodata findes i de 3 nedenstående grunddatatabeller: • BOERNFP (Børnepasning 0-5 årige – ansat personale): Denne grunddatatabel indeholder pseudonomiseret mikrodata, som ligger bag BOERN1 • BOERNFB (Børnepasning 0-5 årige – indskrevne børn): Denne grunddatatabel indeholder pseudonominiseret mikrodata, som ligger bag BOERN2 • • BOERNINS (Børnepasning 0-5 årige – institutionsregister): Denne grunddatatabel indeholder Danmarks Statistiks eget institutionsregister med aktive institutioner d. 3.10 i tællingsåret. Denne tabel kan benyttes til at koble børn og personale, men dog kun d. 3.10 i tællingsåret på institutionsniveau. Det er muligt at koble børn og personale hele året på kommunalt niveau ved at bruge nøglevariablen DST_INSTNR.

Det er ikke muligt at beregne normeringstal i BOERN3 på institutionsniveau, som ekstern bruger, ved bruge af de 3 tabeller. Det skyldes at BOERNINS kun kan benyttes til at koble børn og personale d. 3.10 i tællingsåret og ikke hele året.

Danmarks Statistik fraråder at institutionsregisteret benyttes til at forsøge at beregne børne-, personale- eller normeringsberegninger på institutionsniveau. Det skyldes, at data valideres på kommunalt niveau og ikke på institutionsniveau. Dette forbehold er beskrevet yderligere i notatet ”Begrænsninger ved brug institutionsdata til kobling af børn og personale”

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik følges.

Diskretionering og databehandling

Statistikken offentliggøres på et aggregeringsniveau, der ikke nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der er udarbejdet et separat metodedokument tilknyttet statistikken for 2021: Beregningsnotat: Udarbejdelsen af mikrodata bag statistikbanktabellerne BOERN1-3”

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.