Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Cecilie Bryld Fjællegaard
51 27 86 09

cbf@dst.dk

Hent som PDF

Biografer og film

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Biografer og film. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog frem til 2017, Statistisk Tiårsoversigt samt i publikationen Kultur 2018. Se mere på statistikkens emneside hvor der desuden findes en søgefacilitet, blandt lidt over 12.000 film fra 1976 og frem, der viser det samlede antal solgte biografbilletter pr. film.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Der offentliggøres tal i Statistisk Årbog Statistisk Tiårsoversigt og publikationen Kultur 2020/2021

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Biografer og film i følgende tabeller:

  • BIO1: Danske biografer, biografsale og faste siddepladser efter biografer/sale/sæder, biografstørrelse og tid

  • BIO2: Aktivitet i danske biografer efter biograferfilm/billetter, nationalitet og tid

  • BIO4ta: Biograffilm/premierefilm efter biograferfilm/billetter, type/målgruppe, filmens danske urpremiere, nationalitet og tid

  • BIO5: Biograffilm efter biograferfilm/billetter, filmkategori, type/målgruppe, censur, nationalitet og tid

  • BIO6: Biograffilm efter nøgletal, spilleuge, nationalitet og type/målgruppe

  • BIO9: Biografernes nøgletal efter område og biografstørrelse

Adgang til mikrodata

Der er ikke adgang til mikrodata.

Anden tilgængelighed

Link til søgefacilitet om antal solgte biografbilletter pr. film: Antal solgte biografbilletter.

Diskretioneringspolitik

Statistikken følger Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

  • Der offentliggøres ikke tal for de enkelte biografer eller identificerebare grupper af biografer.
  • Der offentliggøres ikke tal for indtægt for den enkelte film.

Reference til metodedokumenter

Der findes ikke yderligere metodebeskrivelser.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.