Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Cecilie Bryld Fjællegaard
51 27 86 09

cbf@dst.dk

Hent som PDF

Biografer og film

Statistikken omfatter alle de biografer, der indberetter til Filmweb, hvilket vurderes at omfatte over 99 pct. af alle solgte biografbilletter. Fra 2016 medtages ikke længere de film som blev vist i Filminstituttets biograf, hvis de ikke indberettes til Filmweb. Det skønnes at dreje sig om mellem 20 og 30 film og mellem 5.000 og 6000 solgte billetter.

Samlet præcision

Statistikken er baseret på biografernes billetsystemer. Alle landets biografer bortset fra Filminstituttets biograf indberetter til systemet. Dvs. statistikken dækker alle kommercielt drevet biografer i Danmark. Filmweb bruges af biografejerne og filmudlejerne i deres interne økonomiske afregning. Derfor har begge parter en interesse i at indholdet i Filmweb bliver så præcist som muligt.

Stikprøveusikkerhed

Ikke relevant for denne statistik.

Anden usikkerhed

For en mindre del af billetterne der er i datamaterialet ikke opgivet en pris, da billetten indgår i en type rabatordning. Billetprisen for disse billetter bliver imputeret.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Datakilden til statistikken er udtræk fra Filmweb, som indsamler indberetninger fra alle biograferne. Filmweb bruges af biografejerne og filmudlejerne i deres interne økonomiske afregning. Derfor har begge parter en interesse i at indholdet i Filmweb bliver så præcist som muligt.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Det offentliggjorte materiale er baseret på endelige tal.