Gå til sidens indhold

Biografer og film

Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske Filminstitut til monitorering af biografstrukturen. Statistikkens hovedtal for biografaktiviteten er sammenlignelige siden 1980, mens detaljeret statistik for biograffilm er tilgængelig fra 2007 og frem.

Indhold

Statistikken er en årlig opgørelse af aktiviteten i de danske biografer, herunder antal solgte biografbilletter fordelt efter filmenes nationalitet, antal foreviste film og entréindtægter. Statistikken opgør også biografkapaciteten, i forhold til antal biografer, sale og siddepladser. Der findes desuden en søgemaskine, med oplysninger om billetsalget, for lidt over 11.000 film.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Oplysninger om solgte billetter, entréindtægt mv. er siden 2014 hentet fra Filmweb, som samler oplysninger fra biografernes elektroniske billetsystemer. Der korrigeres for fribilletter og billetindtægter inklusiv moms. På visse typer billetter (typisk forskellige former for rabatordninger) mangler oplysninger om prisen. Disse manglende priser bliver estimeret af nogle sandsynlige værdier beregnet på baggrund af anden tilgængelig information.

Antal solgte billetter, billetindtægter og foreviste film er summeret på relevante grupper.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Brugerne er Det Danske Filminstitut, pressen og diverse interesseorganisationer. Der er ikke lavet undersøgelse af brugertilfredsheden. Statistikken bliver brugt til analyser på området.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken omfatter alle de biografer, der indberetter til Filmweb, hvilket vurderes at omfatte over 99 pct. af alle solgte biografbilletter. Fra 2016 medtages ikke længere de film som blev vist i Filminstituttets biograf, hvis de ikke indberettes til Filmweb. Det skønnes at dreje sig om mellem 20 og 30 film og mellem 5.000 og 6000 solgte billetter.

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken udgives ca. 4 måneder efter årets afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til planlagte udgivelsestider.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Undersøgelsen er i sin nuværende form blevet udarbejdet siden 1984. For en række af opgørelserne er det muligt at sammenligne med tal fra 1976. Omlægningen af statistikken i 2014 gør at det er ikke muligt at sammenligne opgørelser om spilleuger fra før 2014. Antal solgte billette rper 1.000 indbyggere blev afsluttet i 2016. Organisationen* Media Salles* offentliggør tilskuertal for de fleste europæiske lande samt en række lande uden for Europa.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Biografer og film. Derudover indgår tallene i Statistisk Årbog frem til 2017, Statistisk Tiårsoversigt samt i publikationen Kultur 2018. Se mere på statistikkens emneside hvor der desuden findes en søgefacilitet, blandt lidt over 11.000 film fra 1976 og frem, der viser det samlede antal solgte biografbilletter pr. film.

Læs mere om tilgængelighed