Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Cecilie Bryld Fjællegaard
51 27 86 09

cbf@dst.dk

Hent som PDF

Biografer og film

Undersøgelsen er i sin nuværende form blevet udarbejdet siden 1984. For en række af opgørelserne er det muligt at sammenligne med tal fra 1976. Omlægningen af statistikken i 2014 gør at det er ikke muligt at sammenligne opgørelser om spilleuger fra før 2014. Antal solgte billette rper 1.000 indbyggere blev afsluttet i 2016. Organisationen* Media Salles* offentliggør tilskuertal for de fleste europæiske lande samt en række lande uden for Europa.

International sammenlignelighed

Organisationen* Media Salles* offentliggør tilskuertal for de fleste europæiske lande samt en række lande udenfor Europa herunder USA, Kina og Japan. Det Danske Filminstitut og foreningen Danske Biografer leverer det danske bidrag.

Se Media Salles hjemmeside.

Sammenlignelighed over tid

Undersøgelsen er i sin nuværende form blevet udarbejdet siden 1984. For en række af opgørelserne er det muligt at sammenligne med tal fra 1976. Omlægningen af statistikken i 2014 betyder et mindre fald i antallet af forevist film, idet der mangler oplysninger om de film, der bliver vist i Filminstituttets biograf. Det skønnes at dreje sig om mellem 20 og 40 film og mellem 5.000 og 6000 solgte billetter årligt. Før 2014 var biograf- og filmstatistikken baseret på data fra de enkelte filmudlejere, og her var der større intervaller på spilledagene (helt op til 14 dage). Den nye datakilde indeholder mere detaljeret informationer om de enkelte film visningstidspunkt. Det er derfor ikke muligt at sammenligne opgørelserne om spilleuger fra før 2014. I forbindelse med offentliggørelsen af statistikken bringes tal for en årrække for de centrale størrelser i statistikken, ligesom der for filmene bringes akkumulerede opgørelser fra 1976 og frem over antal solgte billetter, da nogle film spilles i flere kalenderår.

Sammenhæng med anden statistik

Ved angivelse af filmens nationalitet kan oprindelseslande grupperes på en sådan måde, at det modsvarer fx EU-området.

Intern konsistens

Ikke relevant for denne statistik.