Gå til sidens indhold

Indhold

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Cecilie Bryld Fjællegaard
51 27 86 09

cbf@dst.dk

Hent som PDF

Biografer og film

Statistikken er en årlig opgørelse af aktiviteten i de danske biografer, herunder antal solgte biografbilletter fordelt efter filmenes nationalitet, antal foreviste film og entréindtægter. Statistikken opgør også biografkapaciteten, i forhold til antal biografer, sale og siddepladser. Der findes desuden en søgemaskine, med oplysninger om billetsalget, for lidt over 12.000 film.

Indholdsbeskrivelse

Statistikken for biografer og film, indeholder oplysninger om den danske biografstuktur, i forhold til kapaciteten, aktiviteten samt detaljerede oplysninger om billetsalget for de enkelte film. Kapaciteten opgøres som antal biografer, antal biografsale og antal sæder efter biografstørrelse. Aktiviteten opgøres i forhold til antal foreviste film, antal præmierefilm, antal solgte billetter samt den samlede billetindtægt (ekskl. moms). Aktiviteten fordeles efter filmenes nationalitet, herunder oplysninger om danske film. Detaljerede oplysninger om biograffilm opgøres i en række nøgletal der fordeles efter filmenes type, nationalitet, censur og forevisningsmønster. I tillæg findes der på statistikkens emneside en søgemaskine der viser antal solgte biografbilletter på enkelte film.

Grupperinger og klassifikationer

Biografområde grupperes efter Regioner, landsdele og kommuner og bystørrelse. Biografer grupperes efter størrelse, dvs antal sale. Aktiviteten fordeles efter filmenes nationalitet; Alle lande, Danske film, Europa udenfor Danmark, USA og Verden udenfor Europa og USA. Målgruppen opdeles i spillefilmstyper og dokumentarfilm. Censur opdeles efter klassifikationen fra Medierådet for børn og unge.

Sektordækning

Kultur

Begreber og definitioner

Censur: I Danmark skal alle film og trailers, der vises for børn og unge, vurderes af Medierådet, som inddeler filmene i følgende kategorier: - Tilladt for alle - Tilladt for alle men frarådes for børn under 7 år - Tilladt for børn over 11 år - Tilladt for børn over 15 år - Film der ikke vurderes af Medierådet for Børn og Unge, bliver automatisk sat til ”tilladt for børn over 15 år uden faglig begrundelse”

Entréindtægt: Entreindtægt er uden moms.

Filmens nationalitet: Filmens nationalitet bestemmes af Det Danske Filminstitut ud fra nationaliteten af den virksomhed/organisation/person, der har investeret flest penge i filmen.

Filmens premiere år: Filmens premiere år, angiver det år filmen havde sin officielle danske premiere.

Forevisningsår: Forevisningsåret er antallet af solgte billetter til filmen i det valgte år.

Solgte billetter: Antal solgte billetter omfatter kun de billetter hvor der indgår en form for betaling, dvs. fribilletter medtages ikke.

Enheder

Biografer, film og solgte biografbilletter

Population

Populationen består af samtlige offentligt foreviste film i biografer i Danmark med en vis længde, som er alle fiktionsfilm på mere end 60 minutter og dokumentarfilm på mere end 45 minutter. Kun film som har haft danmarkspremiere indgår i statistikken. En premiere defineres som en film, der er vist 5 eller flere gange – enten i én biograf eller spredt over flere biografer – indenfor en ”sammenhængende” tidsperiode. Film, der udelukkende har været vist ved filmfestivaler o.lign. indgår ikke i statistikken. Fribilletter og billetter solgt til lukkede arrangementer som børnefilmklubber og fribilletter indgår ikke i statistikken.

Geografisk dækning

Danmark.

Tidsperiode

Statistikken dækker tidsperioden 1976 for oplysninger om aktiviteten for de enkelte film. I statistikbanken er der data fra 1980 og frem, og på Statistikkens Emneside findes opgørelser over antal solgte biografbilletter for de enkelte film fra 1976 og frem.

Basisperiode

Ikke relevant for denne statistik.

Måleenhed

• Antal foreviste film • Antal solgte billetter i 1.000 • Billetindtægter i 1.000 kr. • Antal biografer, biografsale og sæder.

Referencetid

Kalenderåret.

Hyppighed

Årlig.

Indsamlingshjemmel og EU regulering

Indberetning til statistikken er frivillig. Der er ingen EU-regulering på området.

Indberetningsbyrde

Der er ingen indberetningsbyrde, idet data hentes fra biografernes elektroniske billetsystemer.

Øvrige oplysninger

Øvrige oplysninger kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved henvendelse til Danmarks Statistik.