Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Forskning, Teknologi og Kultur, Erhvervsstatistik
Cecilie Bryld Fjællegaard
51 27 86 09

cbf@dst.dk

Hent som PDF

Biografer og film

Oplysninger om solgte billetter, entréindtægt mv. er siden 2014 hentet fra Filmweb, som samler oplysninger fra biografernes elektroniske billetsystemer. Der korrigeres for fribilletter og billetindtægter inklusiv moms. På visse typer billetter (typisk forskellige former for rabatordninger) mangler oplysninger om prisen. Disse manglende priser bliver estimeret af nogle sandsynlige værdier beregnet på baggrund af anden tilgængelig information.

Antal solgte billetter, billetindtægter og foreviste film er summeret på relevante grupper.

Kilder

Oplysninger om solgte billetter, entreindtægt mv. hentes fra Filmweb, som samler oplysninger fra biografernes elektroniske billetsystemer.

Danmarks Statistik får oplysninger om biograferne fra publikationen "Guide for filmbranchen" udgivet af foreningen Danske Biografer og Foreningen af Filmudlejere i Danmark.

Oplysninger om biograffilm modtager Danmarks Statistik fra Det Danske Filminstitut.

Indsamlingshyppighed

Data indsamles og offentliggøres en gang om året.

Indsamlingsmetode

Oplysninger om solgte billetter, entreindtægt mv. fra Filmweb, som samler oplysninger fra biografernes billetsystemer. Danmarks Statistik får oplysninger om biograferne fra publikationen "Guide for filmbranchen" udgivet af foreningen Danske Biografer og Foreningen af Filmudlejere i Danmark. Oplysninger om biograffilm modtager Danmarks Statistik fra Det Danske Filminstitut, med dataoverførsel.

Datavalidering

Statistikken indeholder oplysninger om antal solgte billetter, men i data fra FAFID findes også oplysninger om fribilletter. Derfor fjernes alle fribilletter. I grunddata er indberettet indtægten for billetsalg inklusiv moms, men billetindtægter var de det tidligere system opgjort uden. For at sikre en kontinuiteten i data beregnes billetindtægten uden moms. Antal solgte billetter sammenholdes med oversigter fra FAFID om antal tilskuere til de enkelte film.

Databehandling

Antal solgte billetter, billetindtægter og foreviste film er summeret på relevante grupper.

Korrektion

Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling.