Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Thomas Thorsen
39 17 30 48

tst@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse for lønmodtagere (md.)

Statistikken udgives månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres tallene under emnet Lønmodtagere. Se mere på statistikkens emneside Lønmodtagere.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres månedligt i Nyt fra Danmarks Statistik i Beskæftigelse for lønmodtagere (md.).

Publikationer

Tal fra Beskæftigelse for lønmodtagere offentliggøres ikke andre steder end i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Lønmodtagere. Følgende tabeller indeholder månedlige tal:

 • LBESK01: Lønmodtagere efter branche (DB07 10- og 19-grp)
 • LBESK02: Lønmodtagere efter sektor (2-grp)
 • LBESK03: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter branche (DB07 10- og 19-grp)
 • LBESK04: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter sektor (2-grp)

Følgende tabeller indeholder kvartalsvise tal:

 • LBESK20: Lønmodtagere efter enhed og branche (DB07 10- og 19-grp)
 • LBESK21: Lønmodtagere efter enhed og sektor (7-grp)
 • LBESK22: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter enhed og branche (DB07 10- og 19-grp)
 • LBESK23: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter enhed og sektor (7-grp)
 • LBESK30: Lønmodtagere (sæsonkorrigeret) efter enhed og arbejdsstedsområde
 • LBESK31: Lønmodtagere efter enhed, arbejdsstedsområde og branche (DB07 10-grp)
 • LBESK32: Lønmodtagere efter enhed, branche (DB07 19-grp) og sektor (7-grp)
 • LBESK33: Lønmodtagere efter enhed, arbejdsstedsområde og sektor (4-grp)
 • LBESK43: Lønmodtagere efter enhed, herkomst, køn og alder (5-års intervaller)
 • LBESK44: Lønmodtagere efter enhed, bopælslandsdel, køn og alder (5-års intervaller)
 • LBESK45: Lønmodtagere efter enhed, bopælslandsdel, køn og herkomst
 • LBESK46: Indvandrere med lønmodtagerjob efter enhed, branche (DB07 19-grp), sektor, køn og herkomst
 • LBESK60: Lønmodtagere efter enhed, køn og alder (1-års intervaller)
 • LBESK61: Lønmodtagere efter enhed, branche (DB07 19-grp), sektor (4-grp), køn og alder (5-års intervaller)
 • LBESK62: Lønmodtagere efter enhed, branche (DB07 19-grp), sektor (4-grp), køn og herkomst
 • LBESK63: Lønmodtagere efter enhed, arbejdsstedslandsdel, løn og alder (5-års intervaller)
 • LBESK64: Lønmodtagere efter enhed, arbejdsstedslandsdel, køn og herkomst
 • LBESK67: Lønmodtagere efter enhed, bopælslandsdel, sektor (7-grp), køn og alder (10-års intervaller)
 • LBESK68: Lønmodtagere efter enhed, bopælslandsdel, branche (DB07 19-grp), køn og alder (10-års intervaller)
 • LBESK69: Lønmodtagere efter enhed, bopælskommune og køn

Adgang til mikrodata

Forskere og andre analytikere fra autoriserede forskningsinstitutioner, kan få adgang til statistikkens mikrodata gennem Danmarks Statistiks Forskerordning. Der gives forskeradgang til datagrundlaget for Beskæftigelse for lønmodtagere, når data for referenceperioden er endelige. Detaljerede lønmodtagerdata stilles til rådighed for forskerne et år efter referenceperioden. Når endelige tal offentliggøres, stilles data til rådighed i form af nogle datasæt, som indeholder detaljerede personoplysninger, men hvor lønmodtagerens tilknytning til arbejdssted ikke vises, bortset fra arbejdsstedets overordnede tilknytning til branche, kommune, region og sektor. Se mere på Højkvalitetsdokumentation for Beskæftigelse for lønmodtagere.

Anden tilgængelighed

Statistikkens reviderede og endelige tal stilles til rådighed for serviceopgaver mod betaling. Læs mere om skræddersyede løsninger eller få flere oplysninger ved at kontakte DST Consulting.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Beskæftigelse for lønmodtagere offentliggøres ikke på et detaljeringsniveau, der nødvendiggør diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.