Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Thomas Thorsen
39 17 30 48

tst@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse for lønmodtagere (md.)

Statistikken anvendes af politikere, interesseorganisationer, ministerier, styrelser, kommuner og andre med interesse for udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen på det danske arbejdsmarked. Der er løbende kontakt og dialog med statistikkens brugere, som har udtrykt tilfredshed med kvaliteten af denne statistik.

Brugerbehov

Brugere af statistikken er politikere, interesseorganisationer, ministerier, styrelser, kommuner og andre med interesse for udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen på det danske arbejdsmarked.

Brugertilfredshed

Brugerundersøgelser undersøger hvert andet år befolkningens holdninger til officiel statistik og kendskab til Danmarks Statistik.

Brugerudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik holder årlige møder, hvor udvalgets medlemmer orienteres og høres i forbindelse med udviklingsarbejde indenfor arbejdsmarkedsstatistikområdet. Brugerudvalget, som er nedsat af Danmarks Statistiks Styrelse, har som overordnet opgave at sikre en løbende kontakt og dialog om statistikkens omfang, udvikling, kvalitet og formidling med vigtige brugere af Danmarks Statistiks produkter indenfor brugerudvalgets emneområder ved præsentation og drøftelse af Danmarks Statistiks opnåede resultater og planlagt udvikling (inkl. arbejdsplaner) brugernes fremlæggelse af deres brug af og behov for statistik, drøftelse af kvaliteten, dokumentationen og formidlingen af Danmarks Statistiks produkter.

Jf. Kommissorium for Brugerudvalg for Arbejdsmarkedsstatistik

Medlemmer af Brugerudvalget for Arbejdsmarkedsstatistik

Nye eller hovedreviderede arbejdsmarkedsstatistikker bliver også præsenteret på Brugerudvalg for Økonomisk Statistik. Kommissorium for brugerudvalg for økonomisk statistik. Medlemmer af brugerudvalg for økonomisk statistik.

Fuldstændighed af data

Ikke relevant for denne statistik.