Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Arbejde og Indkomst, Personstatistik
Thomas Thorsen
39 17 30 48

tst@dst.dk

Hent som PDF

Beskæftigelse for lønmodtagere (md.)

Der er ikke foretaget metodemæssige ændringer siden statistikkens start, så data er sammenlignelige i hele perioden. Lignende opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen foretages ikke i andre lande, idet kilden (Skats indkomstregister) er unik for Danmark.

International sammenlignelighed

Lignende opgørelse af lønmodtagerbeskæftigelsen foretages ikke i andre lande, idet kilden (Skats indkomstregister) er unik for Danmark.

Sammenlignelighed over tid

I den foreløbige opgørelse fordeles lønmodtagerbeskæftigelsen på sektorer og overordnede brancher. I de reviderede og endelige opgørelser fordeles foruden på sektorer også på mere detaljerede brancher og arbejdsstedsgeografi. Beskæftigelse for lønmodtagere er sammenlignelig over tid. Fra 1. kvartal 2013 anvendes ny sektorinddeling på baggrund af nationalregnskabsmanualen ESA2010, der er yderligere opdelt i ESR-sektorer. Tal for perioden 2008-2012 findes med både gammel og ny sektorinddeling. Ved publiceringen af de reviderede tal for 1. kvartal 2013 er der foretaget revisioner i hele perioden 2008-2012. Revisionerne omfatter blandt andet

  1. korrektion for ubetalt fravær i kommuner og regioner 1. kvartal 2008-3. kvartal 2011, hvilket reducerer antallet af fuldtidsbeskæftigede i de to sektorer i perioden
  2. fjernelse af små job som ikke skal regnes som beskæftigelse, hvilket kun har marginal betydning for antallet af fuldtidsbeskæftigede, og
  3. kvalitetsforbedringer som hovedsagelig vedrører fordelingerne på branche, sektor og arbejdsstedsgeografi.

Ved publiceringen af de reviderede tal for 3. kvartal 2018 er der tilføjet demografiske oplysninger og foretaget mindre revisioner i hele perioden 2008-2018.

Sammenhæng med anden statistik

Månedlige opgørelser af antal personer med lønmodtagerjob indgår også i beregningen af kvartalsvise opgørelser af antal personer med lønmodtagerjob i beskæftigelse for lønmodtagere.

Kvartalsvis lønmodtagerbeskæftigelsesstatistik offentliggøres også i forbindelse med flg. andre statistikker:

  • Beskæftigelse i offentlig forvaltning og service, som er en delpopulation af Beskæftigelse for lønmodtagere fordelt på formål.
  • Det kvartalsvise Arbejdstidsregnskab, hvor lønmodtageropgørelsen siden overgang til eIndkomstkilder ultimo 2013 har været fremskrevet på tal fra Beskæftigelse for lønmodtagere.
  • Det kvartalsvise Nationalregnskab, som hvad beskæftigelsesdelen angår, er baseret på Arbejdstidsregnskabet.
  • Beskæftigede ved bygge og anlæg, som er en kvartalsvis spørgeskemabaseret undersøgelse af antal beskæftigede i bygge- og anlægsvirksomhedsbranchen.
  • Arbejdskraftundersøgelsen, som er en spørgeskemabaseret undersøgelse.

Intern konsistens

Der er intern konsistens i statistikkens datasæt.