Gå til sidens indhold

Relevans

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen

Statistikken er relevant for kommuner, regioner, ministerier, andre statslige organisationer og private virksomheder, som grundlag for deres planlægning af fx skoler, veje, ældreområde mv., Statistikkens grunddata og resultater anvendes også på de fleste andre områder i Danmarks Statistik inden for personstatistikken.

Brugerbehov

De største brugere er kommuner, regioner, ministerier og andre statslige organisationer, der anvender befolkningsstatistikken til forskellige planlægningsområder. Befolkningsstatistikken er grundlag for mange andre statistikområder inden for det personstatistiske område.

Brugertilfredshed

Vores daglige brugere samt kontakt- og brugerudvalg giver os løbende informationer om tilfredshed med statistikken og evt. ændrede behov. De fleste brugere, der henvender sig, kan vi hjælpe videre via statistikbanken, der i langt de fleste tilfælde dækker hvad brugerne søger. Hvis statistikbanken ikke er dækkende for forespørgslen danner vi nye data, hvis det er muligt. I enkelte tilfælde får vi spørgsmål som ikke kan besvares.

Fuldstændighed af data

I de data, som Danmarks Statistik leverer til Eurostat i forbindelse med forordning 862/2007, er der andre tidsafgrænsninger mht. hvornår ind- og udvandringer skal tælles med. I begge tilfælde anvendes 12 måneder - dvs. man er indvandrer, når man kommer til Danmark og har til hensigt at blive i landet i mindst 12 måneder, og man er udvandrer, når man udvandrer og har til hensigt at blive i udlandet i mindst 12 måneder. I de tal Danmarks Statistik præsenterer i Statistikbanken er det en tidsafgrænsning på 3-6 måneder. Eurostat tal for ind- og udvandringer er for Danmarks vedkommende derfor lavere end de tal, som Danmarks Statistik selv offentliggør.