Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Personstatistik
Henning Christiansen
39 17 33 05

hch@dst.dk

Hent som PDF

Befolkningen

Statistikken offentliggøres normalt halvanden måned efter referenceperiodens afslutning. Statistikken offentliggøres uden forsinkelser i forhold til de planlagte udgivelsestider. Oplysninger om barnets vægt, længde og flerfold samt antal dødfødte er oplysninger, der kommer fra Sundhedsdatastyrelsen, udkommer meget uregelmæssigt.

Den ugentlig offentliggørelse af antal døde kommer fem dage efter referanceugen.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Befolkningen opgøres pr. 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Der går ca. halvanden måned fra referencetidspunktet til publiceringstidspunkt, hvilket skyldes, at der i kommunerne foregår en sagsbehandling i forbindelse med opdateringen af en række oplysninger i CPR-registeret.

Den ugentlig offentliggørelse af antal døde kommer fem dage efter referanceugen.

Publikationspunktlighed

Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.