Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Affaldsregnskab

Statistikken udgives i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken under Affaldsregnskab. Derudover indgår statistikken i publikationen Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015. Se mere på statistikkens emneside.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Statistikken offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik om Affaldsregnskab.

Publikationer

Affaldsregnskabet indgår i publikationen Grønt nationalregnskab for Danmark 2014-2015. Desuden er i august 2016 udgivet en DST Analyse som er baseret på affaldsregnskabet.

Miljøstyrelsen udgiver en årlig publikation om Affaldsstatistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under Affaldsregnskab i følgende tabeller:

  • AFFALD: Affaldsproduktion efter branche, behandlingsform og affaldsfraktion
  • AFFALD01: Affaldsproduktion efter branche og affaldsfraktion
  • AFFALD02: Affaldsproduktion efter branche og behandlingsform
  • AFFALD03: Affaldsproduktion efter branche og farlighed
  • AFFALD04: Im- og eksport af affald efter affaldsfraktion, behandlingsform og im- og eksport

Adgang til mikrodata

Mikrodata befinder sig hos Miljøstyrelsen og er derfor ikke tilgængelig via Danmarks Statistik.

Anden tilgængelighed

Rådata fra ADS stilles til rådighed på Miljøstyrelsens ADS portal. ADS er kilden til affaldsregnskabet, men der er sket en bearbejdning så de detaljerede tal kan ikke nødvendigvis genskabes ved udtræk af rapporter fra ADS.

Diskretioneringspolitik

Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

Diskretionering og databehandling

Det har ikke været nødvendigt med specifikke tiltag for at sikre diskretionering.

Reference til metodedokumenter

Der findes ingen separate metodedokumenter for denne statistik.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.