Gå til sidens indhold

Aktualitet og punktlighed

Kontaktinfo

Nationalregnskab, Økonomisk statistik
Sara Svantesson
39 17 30 66

srs@dst.dk

Hent som PDF

Affaldsregnskab

Udgivelsen af affaldsregnskabet er sket til tiden, 23 måneder efter referenceperiodens udløb. Den lange udgivelsestid hænger sammen med, at det er en statistik, som er afhængig af data fra Miljøstyrelsen.

Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal

Offentliggørelsen af Affaldsregnskabet fandt sted 25 måneder efter referenceperiodens udløb. Produktionstid skyldes at statistikken er baseret på Miljøstyrelsens affaldsdata. Da Miljøstyrelsen løbende kvalitetssikrer og korrigerer i kildedata, kan revisioner af tidligere offentliggjorte tal forekomme.

Publikationspunktlighed

Statistikken udkommer normalt uden forsinkelse i forhold til det planlagte tidspunkt.