Gå til sidens indhold

Enkeltfag fra gymnasiale uddannelser

Beskrivelse

Registret med karakterer på enkeltfag fra gymnasiale uddannelser indeholder oplysninger om bedømmelser fra disse uddannelser, herunder karakterer og meritter uden karakterer. Der findes oplysninger om både skriftlige og mundtlige karakterer samt om årskarakterer og eksamenskarakterer. Data stammer fra Eksamensdatabasen. Dækningsperioden er afhængig af den enkelte uddannelse.

Gymnasiekarakterregistret indeholder oplysninger om afsluttede enkeltfag med karakterer på:
· Matematisk gymnasium fra 1997 til 2004
· Sproglig gymnasium fra 1997 til 2004
· STX fra 2005 og frem
· HHX fra 2002 og frem
· HTX fra 2003 og frem
· HF fra 1997 og frem
· EUX fra 2014 til 2017
· Studenterkursus fra 2010 og frem
· HF-enkeltfag fra 1998 og frem
· Gymnasial indslusning for flygtning (GIF) fra 2010 og frem
· 2-årigt HHX-kursus fra 2015 og frem

Variable

FAG_TXT Fagtekst
GYM_FAG Gymnasiefag
KARAKTER Karakter