Gå til sidens indhold

GYM_FAG

Navn

GYM_FAG

Beskrivende navn

Gymnasiefag

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-1997
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Nej

Generel beskrivelse

Fag i gymnasiet, hf, hhx og htx fx. dansk, matematik, fysik.
GYM_FAG er uoplyst fra og med bevisaar 2010.

Detaljeret beskrivelse

Kodesættet ændre sig for gymnasiet og hf i skoleåret 2008/2009 og for hhx og htx i skoleåret 2007/2008.
Før skoleåret 2008/2009 blev fagene i gymnasiet og hf indberettet på de 5-cifrede GIA-fagkoder. Fra og med skoleåret 2008/2009 benyttes de 4-cifrede UVM fagkoder.

Populationer:

Personer som har deltaget i et fag i gymnasiet

Personer i et af Danmarks Statistiks registre med fag i gynmasiet

Værdisæt

Værdisæt

01226 : Fysik-kemi
01460 : Naturfag
01560 : Fysik-kemi
03115 : Dansk
03116 : Engelsk
03162 : Fysik
03168 : Engelsk
03314 : Matematik
03324 : Dansk
03641 : Erhvervsøkonomi
04800 : Biologi
04801 : Dansk
04802 : Design
04803 : Engelsk
04804 : Fysik
04805 : Informationsteknologi
04806 : Kemi
04807 : Kommunikation/it
04808 : Matematik
04809 : Samfundsfag
04810 : Teknikfag
04811 : Teknikfag
04812 : Teknikfag
04813 : Teknologi
04814 : Teknologihistorie
04815 : Studieområdetdel1
04818 : Opgaven i dansk og/eller samtidshistorie
04819 : Studieretningsprojekt
04821 : Afsætning
04822 : Dansk
04823 : Engelsk
04824 : Erhvervsret
04825 : Franskbegyndersprog
04826 : Franskfortsættersprog
04827 : Internationaløkonomi
04828 : It
04829 : Matematik
04830 : Samfundsfag
04831 : Samtidshistorie
04832 : Spansk
04833 : Tysk begyndersprog
04834 : Tysk
04835 : Virksomhedsøkonomi
04841 : Studieretningsprojekt
04842 : Almensprogforståelse
04843 : Almenstudieforberedelse
04844 : Billedkunst
04845 : Biologi
04846 : Dansk
04847 : Dramatik
04848 : Engelsk
04849 : Franskbegyndersprog
04850 : Franskfortsættersprog
04851 : Fysik
04852 : Græsk
04853 : Historie
04854 : Idræt
04855 : Italiensk
04856 : Kemi
04857 : Latin
04858 : Matematik
04859 : Mediefag
04860 : Musik
04861 : Naturgeografi
04862 : Naturvidenskabeligtgrundforløb
04863 : Oldtidskundskab
04864 : Religion
04865 : Russisk
04866 : Samfundsfag
04867 : Spansk
04868 : Tyskbegyndersprog
04869 : Tyskfortsættersprog
04870 : Eksamensprojekt
04872 : Størreskriftligopgave
04875 : Billedkunst
04876 : Dans
04877 : Dansk
04878 : Design
04879 : Dramatik
04880 : Engelsk
04881 : Idræt
04882 : Kultur-ogsamfundsfaggruppe
04883 : Matematik
04884 : Mediefag
04885 : Musik
04886 : Naturvidenskabeligfaggruppe
04887 : Arabisk
04888 : Astronomi
04889 : Dans
04890 : Datalogi
04891 : Erhvervsøkonomi
04892 : Filosofi
04893 : Filosofiogteknologi
04894 : Finansiering
04895 : Fransk
04896 : Græsk
04897 : Idræt
04898 : Informationsteknologi
04899 : Innovation
04900 : Internationalteknologiogkultur
04901 : Italiensk
04902 : Japansk
04903 : Kinesisk
04904 : Kulturforståelse
04905 : Latin
04906 : Markedskommunikation
04907 : Materialeteknologi
04908 : Multimedie
04909 : Organisation
04910 : Programmering
04911 : Psykologi
04912 : Religion
04913 : Retorik
04914 : Russisk
04915 : Spansk
04916 : Statikogstyrkelære
04917 : Statistik
04918 : Teknikfag
04919 : Tyrkisk
04920 : Tysk
04923 : Historie
04927 : Biologi
04928 : Engelsk
04929 : Geografi
04930 : Historie
04931 : Kemi
04932 : Matematik
04933 : Religion
04934 : Samfundsfag
04936 : Studieområdetdel2
04937 : Studieretningsprojekt
04939 : Studieområde-erhvervscase
04940 : Studieområde-detinternationaleo
04941 : Idehistorie
04942 : Dansk IT
04943 : Engelsk IT
04951 : Billedkunst
05000 : Engelsk
05001 : Spansk
05003 : Fransk
05004 : Matematik
05005 : Engelsk
05006 : Italiensk
05007 : Billedkunst
05008 : Engelsk
05009 : Fransk
05010 : Samfundsfag
05011 : Dansk
05012 : Italiensk
05013 : Biologi
05014 : Matematik
05015 : Spansk
05016 : Fransk
05018 : Tysk
05019 : Fransk
05020 : Italiensk
05021 : Fransk
05022 : Oldtidskundskab
05023 : Fransk
05024 : Kemi
05025 : Russisk
05026 : Fysik
05028 : Kemi
05029 : Italiensk
05030 : Fysik
05031 : Fransk
05033 : Spansk
05034 : Samfundsfag
05035 : Tysk
05036 : Dansk
05037 : Engelsk
05038 : Samfundsfag
05039 : Engelsk
05040 : Samfundsfag
05041 : Spansk
05042 : Engelsk
05043 : Spansk
05044 : Tysk
05045 : Historie
05047 : Italiensk
05048 : Samfundsfag
05049 : Fransk
05050 : Spansk
05051 : Billedkunst
05052 : Idræt
05056 : Fransk
05058 : Engelsk
05059 : Oldtidskundskab
05060 : Matematik
05061 : Engelsk
05062 : Spansk
05063 : Fransk
05064 : Dansk
05065 : Latin
05066 : Engelsk
05067 : Billedkunst
05068 : Erhvervsøkonomi
05069 : Dansk
05070 : Engelsk
05071 : Tysk
05072 : Tysk
05073 : Datalogi
05074 : Religion
05075 : Engelsk
05076 : Matematik
05077 : Naturfag
05079 : Oldtidskundskab
05080 : Biologi
05081 : Matematik
05082 : Samfundsfag
05083 : Fysik
05084 : Multimedier
05085 : Dansk
05086 : Tysk
05087 : Italiensk
05088 : Samfundsfag
05090 : Russisk
05091 : Spansk
05092 : Italiensk
05093 : Græsk
05094 : Historie
05095 : Geografi
05096 : Geografi
05097 : Matematik
05098 : Religion
05099 : Latin
05100 : Fysik
05101 : Filosofi
05102 : Multimedier
05103 : Fransk
05104 : Fransk
05105 : Spansk
05106 : Kemi
05107 : Kemi
05108 : Matematik
05109 : Matematik
05110 : Psykologi
05111 : Samfundsfag
05112 : Geografi
05113 : Biologi
05115 : Matematik
05116 : Idræt
05118 : Engelsk
05119 : Engelsk
05120 : Russisk
05121 : Italiensk
05122 : Fysik
05123 : Matematik
05125 : Musik
05133 : Dansk
05134 : Historie
05169 : Engelsk
05170 : Engelsk
05171 : Engelsk
05172 : Fransk
05173 : Spansk
05174 : Spansk
05175 : Italiensk
05176 : Fysik
05177 : Fysik
05178 : Matematik
05180 : Matematik
05184 : Andet
05191 : Andet
05198 : Andet
05199 : Engelsk
05200 : Kemi
05201 : Fysik
05202 : Fysik
05203 : Billedkunst
05483 : Naturfag
05738 : Engelsk løft fra C->B
05743 : Bioteknologi
05972 : Dansk
06019 : Innovation
06043 : Dansk
06044 : Matematik
06045 : Samfundsfag
06046 : Afsætning
06047 : International økonomi
06048 : Virksomhedsøkonomi
06090 : Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
06444 : Finansiering
06460 : Kinesisk
06664 : Design
06958 : Virksomhedsøkonomi
07000 : Afsætning
07001 : Matematik
07002 : Fysik
07003 : Matematik
07004 : Biologi
07005 : Fysik
07006 : Matematik
07007 : Samfundsfag
07008 : Teknikfag, byggeri og energi
07009 : Teknikfag, byggeri og energi
07011 : Teknikfag, design og produktion
07012 : Teknikfag, design og produktion
07013 : Teknikfag, design og produktion
07014 : Teknikfag, design og produktion
07015 : Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07016 : Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07017 : Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07018 : Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07019 : Teknikfag, proces, levnedsmiddel og sundhed
07020 : Matematik
07159 : Teknikfag, design og produktion
08146 : Informationsteknologi
09458 : Musik- og lydproduktion
15023 : Andet
15024 : Tysk
15034 : Fransk
15054 : TeknikfagDesignogproduktion
15055 : Virksomhedsinformation
15064 : TeknikfagServiceogkommunikation
15074 : TeknikfagNaturogjordbrug
15084 : Samfundsfag
15094 : Statistik
15095 : Statistik
15104 : Erhvervspsykologi
15109 : Idræt
15114 : Programmering
15115 : Dansk
15119 : Billedkunst
15124 : TeknikfagByggeriogenergi
15129 : Datalogi
15134 : TeknikfagProcesoglevnedsmiddel
15139 : Samfundsfag
15141 : Matematik
15142 : Matematik
15149 : Erhvervsøkonomi
15151 : Matematik
15154 : Virksomhedsøkonomi
15159 : Design
15162 : Fysik
15169 : Musik
15175 : Erhvervsøkonomi
15177 : Afsætning
15179 : Informationsteknologi
15189 : Religion
15192 : Kemi
15199 : Oldtidskundskab
15204 : Teknikfagafsluttendeprojekt
15219 : Geografi
15229 : Biologigymnasialefag
15241 : Andet
15265 : Engelsk
15269 : Mediefag
15293 : Internationaløkonomi
15294 : Samtidshistorie
15295 : Erhvervsret
15296 : EU og internationalt økonomisk samarbejde
15298 : Idehistorie
15301 : Dansk
15303 : Mediefag
15304 : Psykologi
15305 : Miljø
15306 : Italiensk
15311 : Engelsk
15314 : Matematik
15320 : Tysk,niveau
15321 : Tysk
15324 : Dansk
15329 : Fysik-KemiHF-fag
15330 : Tysk,niveau
15331 : Fransk
15334 : Engelsk
15339 : Psykologi
15341 : Spansk
15344 : Tysk
15349 : Psykologi
15354 : Fransk
15359 : DramatikHF-fag
15369 : Astronomi
15421 : Samtidshistoriemedkultur
15441 : Matematik
15451 : Størreskriftligopgave
15492 : Erhvervsøkonomi
15502 : Arbejdsmiljø
15504 : Idræt
15512 : Materialeteknologi
15513 : Innovation
15514 : Multimedie
15515 : Markedskommunikation
15516 : Finansiering
15517 : Mediefag
15522 : Statikogstyrkelære
15532 : Kvalitetsstyring
15552 : Nationaløkonomi
15562 : Teknologihistorie
15565 : Spansk
15572 : Internationalteknologiogkultur
15579 : Filosofi
15602 : Biologi
15641 : Erhvervsøkonomi
15642 : Design
15643 : Erhvervsøkonomi
15661 : Afsætning
15681 : Informationsteknologi
15691 : Internationaløkonomi
15701 : Samtidshistorie
15711 : Erhvervsret
15715 : Italiensk
15721 : Kulturforståelse
15741 : Idehistorie
15751 : Mediefag
15761 : Psykologi
15771 : EU og internationalt økonomisk samarbejde
15791 : Andet
15821 : Andet
15830 : Russisk
15831 : Andet
15841 : Virksomhedsinformation
15851 : Multimedie
15880 : Astrofysik
15890 : Erhvervscase
15972 : Teknologi
23004 : Dansk
23014 : Informationsteknologi
23016 : Andet
4800 : Biologi
4802 : Design
4835 : Virksomhedsøkonomi
4843 : Almenstudieforberedelse
4844 : Billedkunst
4845 : Biologi
4846 : Dansk
4847 : Dramatik
4848 : Engelsk
4849 : Franskbegyndersprog
4850 : Franskfortsættersprog
4851 : Fysik
4852 : Græsk
4853 : Historie
4854 : Idræt
4855 : Italiensk
4856 : Kemi
4857 : Latin
4858 : Matematik
4859 : Mediefag
4860 : Musik
4861 : Naturgeografi
4863 : Oldtidskundskab
4864 : Religion
4865 : Russisk
4866 : Samfundsfag
4867 : Spansk
4868 : Tyskbegyndersprog
4869 : Tyskfortsættersprog
4870 : Eksamensprojekt
4872 : Størreskriftligopgave
4875 : Billedkunst
4876 : Dans
4877 : Dansk
4878 : Design
4879 : Dramatik
4880 : Engelsk
4882 : Kultur-ogsamfundsfaggruppe
4883 : Matematik
4884 : Mediefag
4885 : Musik
4886 : Naturvidenskabeligfaggruppe
4887 : Arabisk
4888 : Astronomi
4890 : Datalogi
4891 : Erhvervsøkonomi
4892 : Filosofi
4895 : Franskbegyndersprog
4897 : Idræt
4901 : Italiensk
4903 : Kinesisk
4905 : Latin
4908 : Multimedie
4909 : Organisation
4911 : Psykologi
4912 : Religion
4913 : Retorik
4915 : Spansk
4919 : Tyrkisk
4920 : Tysk
4927 : Biologi
4929 : Geografi
4930 : Historie
4931 : Kemi
4932 : Matematik
4933 : Religion
4934 : Samfundsfag
5000 : Engelsk
50012 : Idræt
5003 : Fransk
50030 : Studievejledn.
50034 : Samfundsfag
5004 : Matematik
50043 : Kulturforståelse
5005 : Engelsk
5007 : Billedkunst
5008 : Engelsk
5010 : Samfundsfag
5011 : Dansk
50129 : Idræt, håndbold
5013 : Biologi
5018 : Tyskfortsættersprog
5021 : Fransk
5028 : Kemi
5030 : Fysik
5031 : Fransk
5034 : Samfundsfag
5037 : Engelsk
5038 : Samfundsfag
5042 : Engelsk
5045 : Historie
5051 : Billedkunst
5059 : Oldtidskundskab
5060 : Matematik
5064 : Dansk
5066 : Engelsk
5067 : Billedkunst
5069 : Dansk
5070 : Engelsk
5071 : Tysk
5072 : Tysk
5074 : Religion
5082 : Samfundsfag
5085 : Dansk
50906 : Markedskommunikation
5094 : Historie
5096 : Geografi
51030 : Religion gym.
51070 : Religion stud.kursus
510F0 : Religion
5110 : Psykologi
5111 : Samfundsfag
5118 : Engelsk
51337 : Kristendom gym.
5178 : Matematik
5180 : Matematik
51880 : Religion hf
51881 : Religion hf + årskarakter (forsøg)
51884 : Religion
5188H : Religion hf - forsøg med mundtlig eksamen
518C0 : Religion hf enkeltfag
518C4 : Religion
51BC1 : Religion hf enkeltfag (forsøg)
51UTZ : Religion C, HFE
51UZZ : Religion C, STX
51VYZ : Religion B, VFB
51WYZ : Religion B, VFB
5203 : Billedkunst
52030 : Dansk gym.
52034 : Dansk
5203H : Dansk gym. - forsøg mdt. indiv. forberedelse
5203I : Dansk gym. - forsøg med skriftlig eksamen
52070 : Dansk stud.kursus
52074 : Dansk
520F0 : Dansk enkeltfag gym.niv.
52880 : Dansk hf
52881 : Dansk hf + årskarakter (forsøg)
52884 : Dansk
5288A : Dansk hf hf-forsøg efter 2 år
5288I : Dansk hf - forsøg med skriftlig eksamen
528C0 : Dansk hf enkeltfag
528C4 : Dansk
528C7 : Dansk hf enkeltfag særlig tilrettelæg.
52XUZ : Dansk A, GSK
52XXZ : Dansk A, HF
52XZZ : Dansk A, STX
53010 : Engelsk gym. spr.
53020 : Engelsk gym. mat.
53050 : Engelsk stud.kursus spr.
53060 : Engelsk stud.kursus mat.
530D0 : Engelsk enkeltfag spr. gym.niv.
530E0 : Engelsk enkeltfag mat. gym.niv.
53202 : Retorik
53269 : Mediefag
53510 : Engelsk gym. spr.
53514 : Engelsk
5351I : Engelsk gym. spr. - forsøg med skriftlig eksamen
53520 : Engelsk gym. mat.
53524 : Engelsk
5352I : Engelsk gym. mat. - forsøg med skriftlig eksamen
53550 : Engelsk stud.kursus spr.
53554 : Engelsk
53555 : Engelsk stud.kursus spr. incl. obl/ff
53556 : Engelsk stud.kursus spr. ét årig tilrettelæg. HN
53560 : Engelsk stud.kursus mat.
53564 : Engelsk
53565 : Engelsk stud.kursus mat. incl. obl/ff
53590 : Engelsk hf spr. gym.niv.
53591 : Engelsk hf spr. gym.niv. (forsøg/årskarakter)
53594 : Engelsk
53595 : Engelsk hf spr. gym.niv. incl. obl/ff
53596 : Engelsk hf spr. gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
5359I : Engelsk hf spr. gym.niv. - forsøg med skriftlig ek
535D0 : Engelsk enkeltfag spr. gym.niv.
535D5 : Engelsk enkeltfag spr. gym.niv. incl. obl/f
535D6 : Engelsk enkeltfag spr. gym.niv. ét årig tilrettelæ
535DD : Engelsk enkeltfag spr. gym.niv. GSK
535E0 : Engelsk enkeltfag mat. gym.niv.
53880 : Engelsk hf
53881 : Engelsk hf (forsøg/årskarakter)
538C0 : Engelsk hf enkeltfag
53B80 : Engelsk hf
53B81 : Engelsk hf incl. obl/ff + årskarakter (forsøg)
53B84 : Engelsk
53B85 : Engelsk hf incl. obl/ff
53BC0 : Engelsk hf enkeltfag
53BC5 : Engelsk hf enkeltfag incl. obl/ff
53BCD : Engelsk hf enkeltfag GSK
53UTZ : Engelsk C, HFE
53VXZ : Engelsk B, HF
53VZZ : Engelsk B, STX
53WXZ : Engelsk B, HF
53XZZ : Engelsk A, STX
53ZZZ : Engelsk A, STX
54130 : Tysk begyndersprog gym.
54137 : Tysk begyndersprog gym. særlig tilrettelæg.
54170 : Tysk begyndersprog stud.kursus
541F0 : Tysk begyndersprog enkeltfag gym.niv.
54230 : Tysk fortsættersprog gym.
54237 : Tysk fortsættersprog gym. særlig tilrettelæg.
5423H : Tysk fortsættersprog gym. - forsøg med mundtlig ek
54270 : Tysk fortsættersprog stud.kursus
54630 : Tysk begyndersprog gym.
54634 : Tysk
5463H : Tysk begyndersprog gym. - forsøg med mundtlig eks.
54670 : Tysk begyndersprog stud.kursus
54676 : Tysk begyndersprog stud.kursus ét årig tilrettelæg
54730 : Tysk fortsættersprog gym.
54734 : Tysk
54735 : Tysk fortsættersprog gym. incl. obl/ff
5473H : Tysk fortsættersprog gym. - forsøg med mundtlig ek
54770 : Tysk fortsættersprog stud.kursus
54774 : Tysk
54775 : Tysk fortsættersprog stud.kursus incl. obl/ff
54776 : Tysk fortsættersprog stud.kursus ét årig tilrettel
547B0 : Tysk fortsættersprog hf gym.niv.
547B4 : Tysk
547B6 : Tysk fortsættersprog hf gym.niv. ét årig tilrettel
547BH : Tysk fortsættersprog hf gym.niv. - forsøg med m.e.
547F0 : Tysk fortsættersprog enkeltfag gym.niv.
547F6 : Tysk fortsættersprog enkeltfag gym.niv. ét årig ti
54A80 : Tysk fortsættersprog hf
54A81 : Tysk fortsættersprog hf + årskarakter (forsøg)
54A8H : Tysk fortsættersprog hf - forsøg med mundtlig eks.
54AC0 : Tysk fortsættersprog hf enkeltfag
54C80 : Tysk begyndersprog hf
54C81 : Tysk begyndersprog hf + årskar. (forsøg)
54CC0 : Tysk begyndersprog hf enkeltfag
54D80 : Tysk fortsættersprog hf
54D81 : Tysk fortsættersprog hf + årskar. (forsøg)
54D84 : Tysk
54D85 : Tysk fortsættersprog hf incl. obl/ff
54D8H : Tysk fortsættersprog hf - forsøg med mundtlig eks.
54DC0 : Tysk fortsættersprog hf enkeltfag
54DC5 : Tysk fortsættersprog hf enkeltfag incl. obl/ff
54UYY : Tysk fors C, VFB
54VYX : Tysk beg. B, VFB
54VZY : Tysk forts B, STX
54WZY : Tysk forts B, STX
54XZX : Tysk beg. A, STX
54XZY : Tysk forts. A, STX
54ZZY : Tysk forts A, STX
55112 : Idræt
55130 : Fransk begyndersprog gym.
55137 : Fransk begyndersprog gym. særlig tilrettelæg.
5513H : Fransk begyndersprog gym. - forsøg med mundtlig ek
55170 : Fransk begyndersprog stud.kursus
551F0 : Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv.
551FD : Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv. GSK
55230 : Fransk fortsættersprog gym.
55237 : Fransk fortsættersprog gym. særlig tilrettelæg.
5523H : Fransk fortsættersprog gym.
55270 : Fransk fortsættersprog stud.kursus
55565 : Spansk
555CI : Fransk begyndersprog - forsøg med skriftlig eks.
55630 : Fransk begyndersprog gym.
55634 : Fransk
55635 : Fransk begyndersprog gym. incl. obl/ff
5563H : Fransk begyndersprog gym. - forsøg med mdtl. eks.
55670 : Fransk begyndersprog stud.kursus
55674 : Fransk
55675 : Fransk begyndersprog stud.kursus incl. obl/ff
55676 : Fransk begyndersprog stud.kursus ét årig tilrettel
556B0 : Fransk begyndersprog hf gym.niv.
556B6 : Fransk begyndersprog hf gym.niv. ét årig tilrettel
556BH : Fransk begyndersprog hf gym.niv. - forsøg med mdt.
556F0 : Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv.
556F6 : Fransk begyndersprog enkeltfag gym.niv. ét årig ti
55730 : Fransk fortsættersprog gym.
55734 : Fransk
5573H : Fransk fortsættersprog gym. - forsøg med mdtl. ek.
55770 : Fransk fortsættersprog stud.kursus
55774 : Fransk
55775 : Fransk fortsættersprog stud.kursus incl. obl/ff
55776 : Fransk fortsættersprog stud.kursus ét årig tilrett
557B0 : Fransk fortsættersprog hf gym.niv.
557B4 : Fransk
557BH : Fransk fortsættersprog hf gym.niv. - forsøg med m.
557F0 : Fransk fortsættersprog enkeltfag gym.niv.
557F6 : Fransk fortsættersprog enkeltfag gym.niv. ét årig
55A80 : Fransk fortsættersprog hf
55A8H : Fransk fortsættersprog hf
55AC0 : Fransk fortsættersprog hf enkeltfag
55C80 : Fransk begyndersprog hf
55C81 : Fransk begyndersprog hf + årskar. (forsøg)
55C84 : Fransk
55C8H : Fransk begyndersprog hf
55CC0 : Fransk begyndersprog hf enkeltfag
55D80 : Fransk fortsættersprog hf
55D84 : Fransk
55D8I : Fransk fortsættersprog hf - forsøg med skriftlig e
55DC0 : Fransk fortsættersprog hf enkeltfag
55DC5 : Fransk fortsættersprog hf enkeltfag incl. obl/ff
55UYY : Fransk fors. C, VFB
55VYX : Fransk beg. B, VFB
55VZY : Fransk fors. B, STX
55XZX : Fransk beg. A, STX
55XZY : Fransk fors. A, STX
55ZZY : Fransk fors. A, STX
56130 : Russisk gym.
56137 : Russisk gym. særlig tilrettelæg.
5613H : Russisk gym.
56170 : Russisk stud.kursus
56531 : Russisk
56630 : Russisk gym.
56634 : Russisk
5663H : Russisk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
56670 : Russisk stud.kursus
56676 : Russisk stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
566B0 : Russisk hf gym.niv.
566B5 : Russisk hf gym.niv. incl. obl/ff
566B6 : Russisk hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
566F6 : Russisk enkeltfag gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
56770 : Russisk
56C80 : Russisk hf
56CC0 : Russisk hf enkeltfag
56VYZ : Russisk B, VFB
56XZZ : Russisk A, STX
57130 : Spansk gym.
57137 : Spansk gym. særlig tilrettelæg.
5713H : Spansk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
57170 : Spansk stud.kursus
571F0 : Spansk enkeltfag gym.niv.
57630 : Spansk gym.
57634 : Spansk
5763H : Spansk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
5763I : Spansk gym. - forsøg med skriftlig eksamen
57670 : Spansk stud.kursus
57674 : Spansk
57675 : Spansk stud.kursus incl. obl/ff
57676 : Spansk stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
576B0 : Spansk hf gym.niv.
576B1 : Spansk hf gym.niv. (forsøg)
576B4 : Spansk
576B5 : Spansk hf gym.niv. incl. obl/ff
576B6 : Spansk hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
576BH : Spansk hf gym.niv. - forsøg med mundtlig eksamen
576F1 : Spansk enkeltfag gym.niv. (forsøg)
576F6 : Spansk enkeltfag gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
576FH : Spansk enkeltfag gym.niv. forsøg med mundtlig eks.
57916 : Idræt
57C80 : Spansk hf
57C81 : Spansk hf + årskar. (forsøg)
57C84 : Spansk
57C8H : Spansk hf - forsøg med mundtlig eksamen
57CC0 : Spansk hf enkeltfag
57CC4 : Spansk
57VYZ : Spansk B, VFB
57XZZ : Spansk A. STX
57ZZZ : Spansk A, STX
58130 : Italiensk gym.
58137 : Italiensk gym. særlig tilrettelæg.
5813H : Italiensk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
58170 : Italiensk stud.kursus
58508 : Andet
58630 : Italiensk gym.
58634 : Italiensk
5863H : Italiensk gym. - forsøg med mundtlig eksamen
5863I : Italiensk gym. - forsøg med skriftlig eksamen
58670 : Italiensk stud.kursus
58674 : Italiensk
58676 : Italiensk stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
586B0 : Italiensk hf gym.niv.
586F6 : Italiensk enkeltfag gym.niv. ét årig tilrettelæg.
58C80 : Italiensk hf
58C84 : Italiensk
58C8H : Italiensk hf - forsøg med mundtlig eksamen
58CC0 : Italiensk hf enkeltfag
58VYZ : Italiensk B, VFB
58XZZ : Italiensk A, STX
59010 : Latin gym. spr.
5901H : Latin gym. spr. - forsøg med mundtlig eksamen
59050 : Latin stud.kursus spr.
590F0 : Latin enkeltfag gym.niv.
59310 : Latin gym. spr.
59320 : Latin gym. mat.
59350 : Latin stud.kursus spr.
59355 : Latin stud.kursus spr. incl. obl/ff
59360 : Latin stud.kursus mat.
59510 : Latin gym. spr.
59514 : Latin
59550 : Latin stud.kursus spr.
59554 : Latin
59B80 : Latin hf
59B84 : Latin
59BC0 : Latin hf enkeltfag
59UYZ : Latin C, VFB
59XZZ : Latin A, STX
5A130 : Japansk gym.
5A630 : Japansk gym.
5A634 : Japansk
5ACC0 : Japansk hf enkeltfag
5AVYZ : Japansk B, VFB
5AXYZ : Japansk A, VFB
5BLK0 : Grønlandsk GU niveau B
5DB81 : Arabisk hf (forsøg)
5DBC1 : Arabisk hf enkeltfag (forsøg)
5DVYZ : Arabisk B, VFB
5ECC1 : Tyrkisk hf enkeltfag (forsøg)
5EVYZ : Tyrkisk B, VFB
60003 : Billedkunst
60219 : Geografi
60330 : Græsk gym.
60510 : Græsk gym. spr.
60514 : Græsk
60550 : Græsk stud.kursus spr.
60554 : Græsk
60XZZ : Græsk A, STX
61030 : Oldtidskundskab gym.
6103H : Oldtidskundskab gym. - forsøg med mundtlig eksamen
61070 : Oldtidskundskab stud.kursus
61B80 : Oldtidskundskab hf
61B84 : Oldtidskundskab
61BC0 : Oldtidskundskab hf enkeltfag
61UZZ : Oldtidskundskab C, STX
62030 : Historie gym.
62034 : Historie
62037 : Historie gym. særlig tilrettelæg.
6203H : Historie gym. - forsøg med mundtlig eksamen
62070 : Historie stud.kursus
62074 : Historie
620F0 : Historie enkeltfag gym.niv.
62880 : Historie hf
62881 : Historie hf + årskarakter (forsøg)
62884 : Historie
6288G : Historie B+saC= A-niveau (forsøg)
628C0 : Historie hf enkeltfag
628C4 : Historie
62VTZ : Historie B, HFE
62XZZ : Historie A, STX
63330 : Samfundsfag gym.
6333H : Samfundsfag gym. - forsøg med mundtlig eksamen
63370 : Samfundsfag stud.kursus
63530 : Samfundsfag gym.
63534 : Samfundsfag
6353H : Samfundsfag gym. - forsøg med mundtlig eksamen
6353I : Samfundsfag gym. - forsøg med skriftlig eksamen
63570 : Samfundsfag stud.kursus
63574 : Samfundsfag
63576 : Samfundsfag stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
635B0 : Samfundsfag hf gym.niv.
635B4 : Samfundsfag
635B6 : Samfundsfag hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
63880 : Samfundsfag hf
63881 : Samfundsfag hf + årskarakter (forsøg)
6388H : Samfundsfag hf - forsøg med mundtlig eksamen
638C0 : Samfundsfag hf enkeltfag
63B80 : Samfundsfag hf
63B81 : Samfundsfag hf incl. obl/ff + årskar.(forsøg)
63B84 : Samfundsfag
63B85 : Samfundsfag hf incl. obl/ff SAFT
63B8H : Samfundsfag hf - forsøg med mundtlig eksamen
63BC0 : Samfundsfag hf enkeltfag
63BC5 : Samfundsfag hf enkeltfag incl. obl/ff SAFT
63UTZ : Samfundsfag C, HFE
63UZZ : Samfundsfag C, STX
63VZZ : Samfundsfag B, STX
63WZZ : Samfundsfag B, STX
63XZZ : Samfundsfag A, STX
63YZZ : Samfundsfag A, STX
63ZZZ : Samfundsfag A, STX
64030 : Geografi gym.
6403F : Geografi gym. forsøg med fagbilag
6403H : Geografi gym. - forsøg med mundtlig eksamen
64070 : Geografi stud.kursus
64330 : Geografi gym.
6433H : Geografi gym. - forsøg med mundtlig eksamen
64370 : Geografi stud.kursus
64375 : Geografi stud.kursus incl. obl/ff
64880 : Geografi hf
64881 : Geografi hf + årskarakter (forsøg)
64885 : Geografi hf incl. obl/ff + årskar (forsøg)
6488F : Geografi hf forsøg med fagbilag
6488H : Geografi hf - forsøg med mundtlig eksamen
648C0 : Geografi hf enkeltfag
64B80 : Geografi hf
64B81 : Geografi hf + årskar. (forsøg)
64B84 : Geografi
64B85 : Geografi hf incl. obl/ff
64BC0 : Geografi hf enkeltfag
64UTZ : Geografi C, HFE
65019 : Idræt (USA)
65027 : Informationsteknologi (USA)
65030 : Biologi gym.
65034 : International (USA)
6503F : Biologi gym. forsøg med fagbilag
65070 : Biologi stud.kursus
650F0 : Biologi enkeltfag gym.niv.
65330 : Biologi gym.
65370 : Biologi stud.kursus
65375 : Biologi stud.kursus incl. obl/ff
65530 : Biologi gym.
65534 : Biologi
65570 : Biologi stud.kursus
65574 : Biologi
65575 : Biologi stud.kursus incl. obl/ff
65576 : Biologi stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
655B0 : Biologi hf gym.niv.
655B5 : Biologi hf gym.niv. incl. obl/ff
655B6 : Biologi hf gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
65880 : Biologi hf
65881 : Biologi hf + årskarakter (forsøg)
658C0 : Biologi hf enkeltfag
65B80 : Biologi hf
65B81 : Biologi hf incl. obl/ff + årskarakter (forsøg)
65B84 : Biologi
65B85 : Biologi hf incl. obl/ff
65BC0 : Biologi hf enkeltfag
65BC5 : Biologi hf enkeltfag incl. obl/ff
65UTZ : Biologi C, HFE
65UZZ : Biologi C, STX
65VZZ : Biologi B, STX
65WZZ : Biologi B, STX
65XZZ : Biologi A, STX
65YZZ : Biologi A, STX
65ZZZ : Biologi A, STX
66011 : Kemi gym. spr. (forsøg)
66020 : Kemi gym. mat.
6602H : Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
66060 : Kemi stud.kursus mat.
660ED : Kemi (na/fk til C)enkeltfag mat.gym.niv. GSK
660F0 : Kemi enkeltfag gym.niv.
660FD : Kemi enkeltfag gym.niv. GSK
66310 : Kemi gym. spr.
66320 : Kemi gym. mat.
66325 : Kemi gym. mat. 1. og 2.g nat.vid.klasser
6632H : Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
66350 : Kemi stud.kursus spr.
66360 : Kemi stud.kursus mat.
66365 : Kemi stud.kursus mat. incl. obl/ff
663E0 : Kemi enkeltfag mat. gym.niv.
663E5 : Kemi enkeltfag mat. gym.niv. incl. obl/ff
663ED : Kemi
66520 : Kemi gym. mat.
66524 : Kemi
66525 : Kemi gym. mat. incl. obl/ff (nat.vid.klasser)
66526 : Kemi gym. mat. ét årigt HN (nat.vid.klasser)
6652G : Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
6652H : Kemi gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
6652I : Kemi gym. mat. - forsøg med skriftlig eksamen
66560 : Kemi stud.kursus mat.
66564 : Kemi
66576 : Kemi stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
66B80 : Kemi hf
66B81 : Kemi hf + årskar. (forsøg)
66B84 : Kemi
66B8G : Kemi hf - forsøg med mundtlig eksamen
66BC0 : Kemi hf enkeltfag
66BC4 : Kemi
66BCD : Kemi hf enkeltfag GSK
66UTZ : Kemi C, HFE
66UZZ : Kemi C, STX
66VZZ : Kemi B, STX
66WZZ : Kemi B, STX
66XZZ : Kemi A, STX
66YZZ : Kemi A, STX
66ZZZ : Kemi A, STX
67001 : Fysik (forsøg)
67007 : Fysik særlig tilrettelæg.
67020 : Fysik gym. mat.
67021 : Fysik gym. mat. (forsøg)
67029 : Fysik gym. mat. 2.g obligatorisk niveau
6702F : Fysik gym. mat. forsøg med fagbilag
6702H : Fysik gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
67060 : Fysik stud.kursus mat.
670F0 : Fysik enkeltfag gym.niv.
67310 : Fysik gym. spr.
67325 : Fysik 1. og 2.g (nat.vid.klasser)
67350 : Fysik stud.kursus spr.
67520 : Fysik gym. mat.
67521 : Fysik gym. mat. ikke bekendtgør.
67524 : Fysik
67525 : Fysik gym. mat. HN (nat.vid.klasser)
6752F : Fysik gym. mat. forsøg med fagbilag
6752H : Fysik gym. mat. - forsøg med mundtlig eksamen
67560 : Fysik stud.kursus mat.
67564 : Fysik
675A0 : Fysik hf mat. gym.niv.
67B80 : Fysik hf
67B81 : Fysik hf + årskar. (forsøg)
67B84 : Fysik
67B8H : Fysik hf - forsøg med mundtlig eksamen
67BC0 : Fysik hf enkeltfag
67BCD : Fysik hf enkeltfag GSK
67UZZ : Fysik C, STX
67VZZ : Fysik B, STX
67WZZ : Fysik B, STX
67XZZ : Fysik A, STX
67YZZ : Fysik A, STX
67ZZZ : Fysik A, STX
68001 : Matematik (forsøg)
68009 : Matematik 2. år (forsøg)
68011 : Matematik gym. spr. (forsøg)
68020 : Matematik gym. mat.
68027 : Matematik gym. mat. (ma i 1g)
68029 : Matematik gym. mat. (ma i 2.g obl. niveau)
6802F : Matematik gym. mat. forsøg med fagbilag
68060 : Matematik stud.kursus mat.
680A0 : Matematik hf mat. gym.niv.
680A7 : Matematik hf mat. gym.niv. særlig tilrettelæg.
680ED : Matematik
68310 : Matematik gym. spr.
68350 : Matematik stud.kursus spr.
68510 : Matematik gym. spr.
68514 : Matematik
68516 : Matematik gym. spr. ét årig tilrettelæg. HN
68518 : Matematik
68519 : Matematik gym. spr. NY BKG.2-årigt B-niveau
6851F : Matematik gym. spr. forsøg med fagbilag
68520 : Matematik gym. mat.
68524 : Matematik
68525 : Matematik gym. mat. incl. obl/ff (forsøg)
68528 : Matematik gym. mat. (A 1-årigt)
68529 : Matematik gym. mat. (A+ 2-årigt)
6852F : Matematik gym. mat. forsøg med fagbilag A3
6852I : Matematik gym. mat. - forsøg med fagbilag A1
6852J : Matematik gym. mat. - forsøg med skriftlig eksamen
6852Y : Matematik gym. mat. forsøg med fagbilag
68550 : Matematik stud.kursus spr.
68560 : Matematik stud.kursus mat.
68564 : Matematik
68565 : Matematik stud.kursus mat. incl. obl/ff
68566 : Matematik stud.kursus mat. ét årig tilrettelæg. HN
68568 : Matematik stud.kursus mat.NY BKG.1-årigt
68569 : Matematik stud.kursus mat.NY BKG.2-årigt forløb
685A0 : Matematik hf mat. gym.niv.
685A4 : Matematik
685A5 : Matematik hf mat. gym.niv. incl. obl/ff
685A6 : Matematik hf mat. gym.niv. ét årig tilrettelæg. HN
685E6 : Matematik enkeltfag mat. gym.niv. ét årig tilrette
685ED : Matematik enkeltfag mat. gym.niv. GSK
68880 : Matematik hf
68881 : Matematik
6888B : Matematik hf FORSØG: Mat.lærerforeningen
6888D : Matematik hf GSK
6888F : Matematik hf forsøg med fagbilag
6888I : Matematik hf - forsøg med skriftlig eksamen
6888J : Matematik hf - Det gamle fagbilag med regneark
688C0 : Matematik hf enkeltfag
688CB : Matematik hf enkeltfag FORSØG: Mat.lærerforen.
68B80 : Matematik hf
68B81 : Matematik hf + årskar. (forsøg)
68B84 : Matematik
68B85 : Matematik hf incl. obl/ff
68BC0 : Matematik hf enkeltfag
68BCD : Matematik hf enkeltfag GSK
68UXZ : Matematik C, HF
68UZZ : Matematik C, STX
68VTZ : Matematik B, HFE
68VZZ : Matematik B, STX
68WTZ : Matematik B, HFE
68WZZ : Matematik B, STX
68XZZ : Matematik A, STX
68YZZ : Matematik A, STX
68ZZZ : Matematik A, STX
69330 : Datalogi gym.
6933H : Datalogi gym. - forsøg med mundtlig eksamen
69370 : Datalogi stud.kursus
69B80 : Datalogi hf
69B81 : Datalogi hf + årskar. (forsøg)
69B84 : Datalogi
69BC0 : Datalogi hf enkeltfag
69UYZ : Datalogi C, VFB
6A031 : Science gym. (forsøg)
6BUZZ : NaturGeografi C, STX
6BVZZ : NaturGeografi B, STX
6BWZZ : NaturGeografi C-B, STX
6D881 : Naturvidenskabelig faggruppe hf (forsøg)
6DTXZ : Naturvidenskabelig faggruppe, HF2
6ETXZ : Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe, HF2
6FUYZ : Kulturforståelse C, VFB
6GUYZ : Innovation C, VFB
6HUYZ : Int. tek. kult.
70012 : Virksomhed
70330 : Psykologi gym.
70370 : Psykologi stud.kursus
703F0 : Psykologi enkeltfag gym.niv.
703F1 : Psykologi enkeltfag gym.niv. (forsøg)
70500 : Astronomi
70B80 : Psykologi hf
70B81 : Psykologi hf + årskarakter (forsøg)
70B84 : Psykologi
70B8B : Psykologi hf forsøg: B-niv., årskar.
70BC0 : Psykologi hf enkeltfag
70BC1 : Psykologi hf enkeltfag (forsøg)
70BC4 : Psykologi
70FC1 : Psykologi hf enkeltfag ikke bekendtgør.
70UYZ : Psykologi C, VFB
70VYZ : Psykologi B, VFB
70WYZ : Psykologi B, VFB
7100A : Musik frivillig underv.
71030 : Musik gym.
7103G : Musik gym. - forsøg m. årsprøve
71330 : Musik gym.
71370 : Musik stud.kursus
713F0 : Musik enkeltfag gym.niv.
71530 : Musik gym.
71534 : Musik
7153I : Musik gym. - forsøg skriftligt
71570 : Musik stud.kursus
71576 : Musik stud.kursus ét årig tilrettelæg. HN
715B0 : Musik hf gym.niv.
715B4 : Musik
715B5 : Musik hf gym.niv. incl. obl/ff
715F0 : Musik enkeltfag gym.niv.
71880 : Musik hf
71881 : Musik hf (forsøg/årskarakter)
718C0 : Musik hf enkeltfag
71B80 : Musik hf
71B81 : Musik hf + årskar. (forsøg)
71B84 : Musik
71B85 : Musik hf incl. obl/ff
71BC0 : Musik hf enkeltfag
71BC5 : Musik hf enkeltfag incl. obl/ff
71UXZ : Musik C, HF
71UZZ : Musik C, STX
71VZZ : Musik B, STX
71WZZ : Musik B, STX
71XZZ : Musik A, STX
71YZZ : Musik A, STX
71ZZZ : Musik A, STX
72330 : Astronomi gym.
72331 : Astronomi gym. (forsøg)
72370 : Astronomi stud.kursus
72689 : Innovation
72B81 : Astronomi hf (forsøg)
72UYZ : Astronomi C, VFB
73030 : Billedkunst gym.
73330 : Billedkunst gym.
73335 : Billedkunst gym. incl. obl/ff
7333H : Billedkunst gym.- forsøg med mundtlig eksamen
73370 : Billedkunst stud.kursus
73880 : Billedkunst hf
73881 : Billedkunst hf (forsøg m. årskarakter)
738C0 : Billedkunst hf enkeltfag
73B80 : Billedkunst hf
73B81 : Billedkunst hf + årskar. (forsøg)
73B84 : Billedkunst
73B85 : Billedkunst hf incl. obl/ff
73B8H : Billedkunst hf - forsøg med mundtlig
73BC0 : Billedkunst hf enkeltfag
73BC4 : Billedkunst
73BC5 : Billedkunst hf enkeltfag incl. obl/ff
73UXZ : Billedkunst C, HF
73UZZ : Billedkunst C, STX
73VZZ : Billedkunst B, STX
73WZZ : Billedkunst B, STX
74044 : Innovation
74330 : Film& TV gym.
74370 : Film & TV stud.kursus
74531 : Film, Medie og Kultur
74B80 : Film & TV hf
74B81 : Film & TV hf (forsøg/årskarakter)
74B84 : Film&tv
74BC0 : Film & TV hf enkeltfag
7500A : Dramatik
75031 : Dramatik gym. obl. (forsøg)
75330 : Dramatik gym.
75370 : Dramatik stud.kursus
75531 : Dramatik gym. (forsøg)
75B80 : Dramatik hf
75B81 : Dramatik hf + årskar. (forsøg)
75B84 : Dramatik
75BC0 : Dramatik hf enkeltfag
75UXZ : Dramatik C, HF
75UZZ : Dramatik C, STX
75VZZ : Dramatik B, STX
75WZZ : Dramatik B, STX
76007 : Idræt
76030 : Idræt gym.
76037 : Idræt
7603H : Idræt gym. - forsøg med alternativ prøveform
76330 : Idræt gym.
76335 : Idræt gym. incl. obl/ff
7633H : Idræt gym. - forsøg med mundtlig eksamen
76370 : Idræt stud.kursus
76880 : Idræt hf
76881 : Idræt hf + årskarakter (forsøg)
76B80 : Idræt hf
76B81 : Idræt
76B84 : Idræt
76B85 : Idræt hf incl. obl/ff
76BC0 : Idræt hf enkeltfag
76BC4 : Idræt
76BC5 : Idræt hf enkeltfag incl. obl/ff
76UXZ : Idræt C, HF
76UZZ : Idræt C, STX
76VXZ : Idræt B, HF
76VYZ : Idræt B, VFB
76VZZ : Idræt B, STX
76WYZ : Idræt B, VFB
78011 : Fysik-Kemi gym. spr. (forsøg)
78319 : Fysik-Kemi gym. spr.
78880 : Fysik-Kemi hf
78881 : Fysik-Kemi hf (forsøg)
788C0 : Fysik-Kemi hf enkeltfag
79010 : Naturfag gym. spr.
79011 : Naturfag gym. spr. NY ordning
79050 : Naturfag stud.kursus spr.
79051 : Naturfag stud.kursus NY ordning
79091 : Naturfag hf (som model II) forsøg
79133 : Idræt
79903 : Idræt
79B81 : Naturfag
7BB81 : Sundhed hf (forsøg)
7D331 : Dans og Ballet gym. (forsøg)
7D3F1 : Dans og Ballet enkeltfag gym.niv. (forsøg)
7DB81 : Dans og Ballet hf (forsøg)
7DBC1 : Dans og Ballet hf enkeltfag (forsøg)
7DUXZ : Dans C, HF2
80330 : Teknikfag gym.
80B80 : Teknikfag hf
81330 : Erhvervsøkonomi gym.
81370 : Erhvervsøkonomi stud.kursus
81531 : Erhvervsøkonomi gym. (forsøg)
81B80 : Erhvervsøkonomi hf
81B81 : Erhvervsøkonomi hf + årskar. (forsøg)
81B84 : Erhvervsøkonomi
81BC0 : Erhvervsøkonomi hf enkeltfag
81UYZ : Erhvervsøkonomi C, VFB
81VVZ : Virksomhedsøkonomi B, HHX
82330 : Filosofi gym.
82331 : Filosofi gym. (forsøg)
82370 : Filosofi stud.kursus
823F0 : Filosofi enkeltfag gym.niv.
82B80 : Filosofi hf
82B81 : Filosofi hf + årskar. (forsøg)
82B84 : Filosofi
82B8H : Filosofi hf - forsøg med mundtlig eksamen
82BC0 : Filosofi hf enkeltfag
82BC4 : Filosofi
82UYZ : Filosofi C, VFB
82VYZ : Filosofi B, VFB
82WYZ : Filosofi B, VFB
83330 : Designfag gym.
83337 : Designfag gym. særlig tilrettelæg.
83370 : Designfag stud.kursus
83B80 : Designfag hf
83B81 : Designfag hf + årskar. (forsøg)
83B84 : Designfag
83BC0 : Designfag hf enkeltfag
83BC4 : Designfag
83UXZ : Design C, HF
83VWZ : Design B, HTX
83WWZ : Design B, HTX
84331 : Mediefag gym. (forsøg)
84371 : Mediefag stud.kursus (forsøg)
84821 : Marketing
84B81 : Mediefag hf (forsøg/årskarakter)
84UXZ : Mediefag C, HF
84UYZ : Multimediefag C, VFB
84UZZ : Mediefag C, STX
84VZZ : Mediefag B, STX
84WZZ : Mediefag B, STX
85133 : idræt gymnasialfag
85177 : Marketing
85331 : Kosmologi gym. (forsøg)
85661 : Marketing
86331 : Turisme gym. (forsøg)
86B81 : Turisme hf (forsøg)
87001 : Kultur/Historie (forsøg)
87031 : KulturHistorie (3-årigt obl.fag / forsøg)
87331 : Kultur/historie
87B81 : Kultur/Historie hf (forsøg)
88531 : Teater
88889 : Filosofi
8A331 : Retorik gym. (forsøg)
8AB81 : Retorik hf (forsøg)
8AUYZ : Retorik C, VFB
8B331 : Verdenslitteratur gym. (forsøg)
8BBC1 : Verdenslitteratur hf enkeltfag (forsøg)
8C331 : Eskimologi gym. (forsøg)
8DB81 : Pædagogik hf (forsøg)
8E001 : Andet
8E021 : Tværfaglig undervisning
8E121 : Tværfaglig undervisning mat.
8E131 : Tværfaglig undervisning fælles
8E321 : Andet1
8E331 : Andet1
8E531 : Forsøgsfag, herunder bioteknologi
8E881 : Andet 1 hf projekteksamenshold (forsøg)
8EF31 : Tværfaglig undervisning fælles
8EVVZ : International Økonomi B, HHX
8F021 : Fysik-Filosofi (forsøg)
8F034 : Andet 2 gym. st. skr. opgave
8F331 : Andet 2 gym. (forsøg)
8F531 : Idrætsvidenskab (forsøg)
8F881 : Andet 2 hf projekteksamenshold (forsøg)
90102 : Andet
91331 : Multimediefag gym. (forsøg)
91371 : Multimediefag stud.kursus (forsøg)
91531 : Multimediefag gym. (forsøg)
91B81 : Multimediefag hf (forsøg)
91BC1 : Multimediefag hf enkeltfag (forsøg)
91UYZ : Multimediefag C, VFB
92031 : Projekt- og produktionsledelse (forsøg) gym
92311 : Projektfag gym. spr. (forsøg)
92331 : Projektfag gym. (forsøg)
928C1 : Projektfag hf enkeltfag (forsøg)ff
9ATZZ : Almen studieforberedelse, STX
9BTZZ : Almen sprogforståelse, STX
9CUYZ : Organisation C, VFB
9GTXZ : Eksamensprojekt
9HTXZ : Størreskriftligopgave
G0001 : Science
G0002 : Mediefag
G0004 : Fysik-kemi
G0006 : Naturfag
G0007 : Naturfag
G0008 : Verdenslitteratur
G0009 : Andet
G0010 : Andet
G0011 : Andet
G0014 : Andet
G0015 : Andet
G0017 : Andet
G0018 : Andet
G0019 : Andet
G0020 : Andet
G0021 : Andet
G0022 : Andet
G0024 : Teknikfag
G0026 : Kultur/historie
G0028 : Teater
G0029 : Multimedier
G0030 : Projektfag
G0031 : Projektfag
G0033 : Projektfag
G0034 : Projektfag