Gå til sidens indhold

FAG_TXT

Navn

FAG_TXT

Beskrivende navn

Fagtekst

Gyldighed

Gyldig fra: 01-01-1997
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Nej
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Tekst for det fag som karaktereren vedrører, fx dansk eller matematik.

Detaljeret beskrivelse

Tekst for det fag som karaktereren vedrører, fx dansk eller matematik.

Populationer:

Personer som har deltaget i et fag i gymnasiet

Personer i et af Danmarks Statistiks registre med fag i gynmasiet

Værdisæt

Værdisæt

Afsætning : Afsætning
Almen sprogforståelse : Almen sprogforståelse
Almen studieforberedelse : Almen studieforberedelse
Andet : Andet
Andet 1 : Andet 1
Andet 2 : Andet 2
Arabisk : Arabisk
Arabisk begyndersprog : Arabisk begyndersprog
Arbejdsmiljø : Arbejdsmiljø
Arktisk teknologi : Arktisk teknologi
Astrofysik : Astrofysik
Astronomi : Astronomi
Billedkunst : Billedkunst
Biologi : Biologi
Biologi gymnasialefag : Biologi gymnasialefag
Bioteknologi : Bioteknologi
Byggeteknologi : Byggeteknologi
Dans : Dans
Dans og ballet : Dans og ballet
Dansk : Dansk
Dansk IT : Dansk IT
Dansk som andetsprog : Dansk som andetsprog
Datalogi : Datalogi
Design : Design
Design og arkitektur : Design og arkitektur
Designfag : Designfag
Dramatik : Dramatik
Dramatik HF-fag : Dramatik HF-fag
EU og inte : EU og inte
EU og internat. økonomisk samarb. : EU og internat. økonomisk samarb.
EU og internationalt økonomisk sama : EU og internationalt økonomisk sama
EU og internationalt økonomisk samarbejde : EU og internationalt økonomisk samarbejde
Eksamensprojekt : Eksamensprojekt
Engelsk : Engelsk
Engelsk IT : Engelsk IT
Erhvervscase : Erhvervscase
Erhvervscases : Erhvervscases
Erhvervsinformatik : Erhvervsinformatik
Erhvervsjura : Erhvervsjura
Erhvervsområdeprojekt : Erhvervsområdeprojekt
Erhvervsområdeprojekt teknisk eux : Erhvervsområdeprojekt teknisk eux
Erhvervspsykologi : Erhvervspsykologi
Erhvervsre : Erhvervsre
Erhvervsret : Erhvervsret
Erhvervsøk : Erhvervsøk
Erhvervsøkonomi : Erhvervsøkonomi
Eskimologi : Eskimologi
Film & tv : Film & tv
Film/TV-kundskab : Film/TV-kundskab
Filosofi : Filosofi
Filosofi og teknologi : Filosofi og teknologi
Finansiering : Finansiering
Fransk : Fransk
Fransk begyndersprog : Fransk begyndersprog
Fransk fortsættersprog : Fransk fortsættersprog
FyMa : FyMa
Fysik : Fysik
Fysik-Kemi HF-fag : Fysik-Kemi HF-fag
Fysik-kemi : Fysik-kemi
Fødevareteknologi : Fødevareteknologi
Geografi : Geografi
Geovidenskab : Geovidenskab
Græsk : Græsk
Græsk begyndersprog : Græsk begyndersprog
Grønlandsk : Grønlandsk
Historie : Historie
Idehistori : Idehistori
Idehistorie : Idehistorie
Idræt : Idræt
Idræt (USA) : Idræt (USA)
Idræt B, HF : Idræt B, HF
Idræt, HF, tilvalg : Idræt, HF, tilvalg
Idræt, håndbold : Idræt, håndbold
Industriteknologi : Industriteknologi
Informatik : Informatik
Informatio : Informatio
Informationsteknologi : Informationsteknologi
Informationsteknologi (USA) : Informationsteknologi (USA)
Innovation : Innovation
Internatio : Internatio
International (USA) : International (USA)
International teknologi og kultur : International teknologi og kultur
International økonomi : International økonomi
Islandsk : Islandsk
It : It
Italiensk : Italiensk
Italiensk begyndersprog : Italiensk begyndersprog
Japansk : Japansk
Japansk begyndersprog : Japansk begyndersprog
Kemi : Kemi
Kinesisk begyndersprog : Kinesisk begyndersprog
Kinesisk fortsættersprog : Kinesisk fortsættersprog
Kinesisk områdestudium : Kinesisk områdestudium
Kommunikation/it : Kommunikation/it
Kosmologi : Kosmologi
Kultur- og samfundsfaggruppe : Kultur- og samfundsfaggruppe
Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie : Kultur- og samfundsfaggruppe - Historie
Kultur- og samfundsfaggruppe - Religion : Kultur- og samfundsfaggruppe - Religion
Kultur- og samfundsfaggruppe - Samfundsfag : Kultur- og samfundsfaggruppe - Samfundsfag
Kultur/historie : Kultur/historie
Kulturfag : Kulturfag
Kulturforståelse : Kulturforståelse
Kvalitetsstyring : Kvalitetsstyring
Latin : Latin
Latin begyndersprog : Latin begyndersprog
Markedskommunikation : Markedskommunikation
Marketing : Marketing
Matematik : Matematik
Materialeteknologi : Materialeteknologi
Mediefag : Mediefag
Mediekunds : Mediekunds
Mediekundskab : Mediekundskab
Miljø : Miljø
Multimedie : Multimedie
Multimediefag : Multimediefag
Multimedier : Multimedier
Musik : Musik
Musik og lydproduktion : Musik og lydproduktion
Nationaløkonomi : Nationaløkonomi
Naturfag : Naturfag
Naturgeografi : Naturgeografi
Naturvidenskabelig faggruppe : Naturvidenskabelig faggruppe
Naturvidenskabelig faggruppe - Biologi : Naturvidenskabelig faggruppe - Biologi
Naturvidenskabelig faggruppe - Geografi : Naturvidenskabelig faggruppe - Geografi
Naturvidenskabelig faggruppe - Kemi : Naturvidenskabelig faggruppe - Kemi
Naturvidenskabeligt grundforløb : Naturvidenskabeligt grundforløb
Oldtidskundskab : Oldtidskundskab
Organisation : Organisation
Portugisisk begyndersprog : Portugisisk begyndersprog
Produktudvikling : Produktudvikling
Programmering : Programmering
Projektfag : Projektfag
Projektopgave : Projektopgave
Psykologi : Psykologi
Pædagogik : Pædagogik
Religion : Religion
Retorik : Retorik
Russisk : Russisk
Russisk begyndersprog : Russisk begyndersprog
Samfundsfag : Samfundsfag
Samtidshis : Samtidshis
Samtidshistorie : Samtidshistorie
Science : Science
Spansk : Spansk
Spansk begyndersprog : Spansk begyndersprog
Spansk fortsættersprog : Spansk fortsættersprog
Statik og styrkelære : Statik og styrkelære
Statistik : Statistik
Studieområde : Studieområde
Studieområde - det internationale område : Studieområde - det internationale område
Studieområde - erhvervscase : Studieområde - erhvervscase
Studieområde del 1 : Studieområde del 1
Studieområdeprojekt : Studieområdeprojekt
Studieområdet del 2 : Studieområdet del 2
Studieretningsopgave : Studieretningsopgave
Studieretningsprojekt : Studieretningsprojekt
Studievejledn. : Studievejledn.
Større skriftlig opgave : Større skriftlig opgave
Sundhed : Sundhed
Teater : Teater
Teknikfag : Teknikfag
Teknikfag - byggeri og energi : Teknikfag - byggeri og energi
Teknikfag - design og produktion : Teknikfag - design og produktion
Teknikfag - digitalt design og udvikling : Teknikfag - digitalt design og udvikling
Teknikfag - proces levnedsmiddel og sundhed : Teknikfag - proces levnedsmiddel og sundhed
Teknikfag - udvikling og produktion : Teknikfag - udvikling og produktion
Teknikfag Byggeri og energi : Teknikfag Byggeri og energi
Teknikfag Design og produktion : Teknikfag Design og produktion
Teknikfag Natur og jordbrug : Teknikfag Natur og jordbrug
Teknikfag Proces og levnedsmiddel : Teknikfag Proces og levnedsmiddel
Teknikfag Service og kommunikation : Teknikfag Service og kommunikation
Teknikfag afsluttende projekt : Teknikfag afsluttende projekt
Teknologi : Teknologi
Teknologihistorie : Teknologihistorie
Turisme : Turisme
Tyrkisk begyndersprog : Tyrkisk begyndersprog
Tysk : Tysk
Tysk begyndersprog : Tysk begyndersprog
Tysk fortsættersprog : Tysk fortsættersprog
Tysk, niveau : Tysk, niveau
Verdenslitt. : Verdenslitt.
Verdenslitteratur : Verdenslitteratur
Virksomhed : Virksomhed
Virksomhedsinformation : Virksomhedsinformation
Virksomhedsøkonomi : Virksomhedsøkonomi
idræt gymnasialfag : idræt gymnasialfag
projektfag : projektfag
Økonomisk grundforløb : Økonomisk grundforløb