Gå til sidens indhold

KARAKTER

Navn

KARAKTER

Beskrivende navn

Karakter

Gyldighed

Gyldig fra: 01-06-1997
Gyldig til: Gælder stadig

Databrud

Inden for variabel: Ja
På tværs af variable: Nej

Kvalitetssikring foretaget af

Danmarks Statistik: Ja
Eksterne bedømmere udpeget af KOR: Ja

Generel beskrivelse

Karakter på det enkelte fag.

Detaljeret beskrivelse

Bemærk, at karakterskalaen kan skifte. Variablen skala angiver, hvilken karakterskala karakteren er givet efter.

Populationer:

Personer som har deltaget i et fag i gymnasiet

Personer i et af Danmarks Statistiks registre med fag i gynmasiet

Værdisæt

Værdisæt

-3 : -3
0 : 0
10 : 10
11 : 11
12 : 12
13 : 13
2 : 2
3 : 3
4 : 4
5 : 5
6 : 6
7 : 7
8 : 8
9 : 9
999 : 999