Gå til sidens indhold

Hvert andet æg er et skrabeæg

Animalsk produktion (kvt.) 4. kvt. 2023

I fjerde kvartal 2023 udgjorde skrabeæg halvdelen af ægproduktionen, mens 31 pct. var økologiske æg. Der blev i alt produceret 21,3 mio. kg. æg. Den totale produktion af æg faldt lidt i fjerde kvartal 2023 i forhold til fjerde kvartal 2022. Totalt blev der indvejet 71,5 mio. kg. æg i 2023, mens der i 2022 blev indvejet 76,4 mio. kg. æg, hvilket er et fald på 6,4 pct.

Indvejede æg på ægpakkerierne 2018-2023, fordelt på kvartalerKilde: www.statistikbanken.dk/ani81

Fald i den animalske produktion

I fjerde kvartal 2023 faldt produktionen af kvæg, svin, mælk og æg, mens produktionen af slagtefjerkræ steg i Danmark. Antallet af slagtede dyr på slagterierne var i fjerde kvartal 2023 på 115.700 stk. kvæg, 3,6 mio. stk. svin og 26,3 mio. stk. fjerkræ, primært kyllinger. 

I fjerde kvartal 2023 steg eksporten af smågrise med 12,0 pct. til 3,65 mio. stk., men samlet set faldt produktionen af svin i perioden med 250.000 stk. De fleste smågrise eksporteres til opfedning og efterfølgende slagtning i Tyskland og Polen. Den faldende produktion af svinekød og oksekød hænger sammen med en faldende husdyrbestand i Danmark se Kvægbestanden falder fortsat i Danmark (Nyt fra Danmarks Statistik 2024:21) og Fald i svinebestanden, men lidt flere søer (Nyt fra Danmarks Statistik 2024:29).

Lille reduktion i mælkeproduktionen og mindre økologisk mælk

Den samlede produktion af mælk faldt med 1,0 pct. i fjerde kvartal 2023 i forhold til fjerde kvartal 2022 - den økologiske produktion af mælk faldt med 7,6 pct. Når man ser på antal malkekøer, så var der lidt færre malkekøer pr. 31. december 2023 end på samme tidspunkt i 2022, se Kvægbestanden falder fortsat i Danmark (Nyt fra Danmarks Statistik 2024:21).

Samlet set faldt mængdeindekset for den animalske produktion i fjerde kvartal 2023 med 5,2 pct. i forhold til samme kvartal i 2022, mens indekset lå 4,4 pct. lavere end i 2015. Det er især svin, der trækker indekset for produktionen ned.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2022

2023

Ændring
4. kvt. 2022

 

 

4. kvt.

Okt.

Nov.

Dec.

4. kvt.

- 4. kvt. 2023

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

100,8

100,1

92,5

89,8

95,6

-5,2

Kvæg

46

109,5

109,6

120,1

96,0

108,6

-0,9

Svin

308

96,0

95,7

83,7

80,2

86,5

-9,9

Fjerkræ

26

103,0

108,7

5,6

Mælk2

195

104,7

105,1

100,7

104,8

103,5

-1,1

Æg

10

122,7

121,2

-1,2

1 Nedenfor er kun de største salgsprodukter nævnt.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promille angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2022

2023

 

Ændring
4. kvt. 2022

 

4. kvt.

Okt.

Nov.

Dec.

4. kvt.

 

- 4. kvt. 2023

 

1.000 stk.

 

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

133,7

43,9

47,4

37,8

129,1

 

-3,4

Slagtninger1

119,8

39,7

42,1

33,9

115,7

 

-3,4

Eksport af levende kvæg til slagtning

13,9

4,2

5,3

3,9

13,4

 

-3,4

Heraf kalve

12,9

3,8

4,9

3,6

12,2

 

-5,0

 

1.000 stk.

 

 

Svin

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7574,0

2610,5

2432,9

2280,6

7323,9

 

-3,3

Slagtninger1

4267,1

1364,8

1109,9

1140,2

3614,9

 

-15,3

Eksport af levende svin

3306,9

1245,7

1323,0

1140,3

3709,0

 

12,2

Heraf smågrise

3259,5

1223,4

1302,6

1125,2

3651,3

 

12,0

 

1.000 stk.

 

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

24648,3

26265,7

 

6,6

 

mio. kg.

 

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1400,5

468,7

449,4

467,6

1385,9

 

-1,0

Indvejet på mejerierne

1381,0

462,3

442,9

461,2

1366,4

 

-1,1

Heraf konventionel

1203,1

407,2

389,8

405,0

1202,0

 

-0,1

Heraf økologisk

177,9

55,1

53,1

56,2

164,4

 

-7,6

 

mio. kg

 

 

Æg

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

21,5

21,3

 

-1,2

Buræg

1,8

2,1

 

12,2

Æg fra fritgående høns

1,5

1,5

 

-1,0

Skrabeæg

9,5

9,1

 

-3,4

Økologiske æg

5,7

5,6

 

-2,7

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,0 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.
4 Eksport af avlsvin indgår ikke i opgørelsen. Den samlede eksport er foreløbigt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

1. marts 2024 - Nr. 56

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation