Gå til sidens indhold

Fald i svinebestanden, men lidt flere søer

Svinebestanden 1. januar 2024

Den danske svinebestand var på 11 mio. svin den 1. januar 2024. Det er et fald på 1,5 pct. eller 173.000 svin færre i forhold til 1. januar 2023. Faldet skyldes færre slagtesvin og fravænnede svin under 50 kg, hvorimod antallet af søer steg. Den største stigning var for sopolte, som er de kommende søer i produktionen.

Danmarks svinebestand opgjort den 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/svin

Flere søer og pattegrise

Antallet af søer var på 924.000 stk., hvilket er en stigning på 1,0 pct. i forhold til 1. januar 2023. Der var 189.000 diegivende søer, som i gennemsnit havde 12,6 pattegrise, dvs. 2,4 mio. pattegrise i alt. Antallet af andre drægtige søer steg med 1,1 pct. til 530.000 stk., mens antallet af sopolte steg med 3,0 pct. til 209.000 stk.

Danmarks sobestand opgjort den 1. januarKilde: www.statistikbanken.dk/svin

Fald i antallet af fravænnede svin under 50 kg og slagtesvin

Antallet af fravænnede svin under 50 kg faldt med 1,2 pct. til 5,3 mio. stk., og slagtesvin på 50 kg og derover faldt med 6,1 pct. til 2,6 mio. stk.  Der er en stor eksport af smågrise primært til Tyskland og Polen, hvor de bliver opfedet og slagtet.  Der slagtes færre svin i Danmark i 2023 se Produktionen af økologisk mælk og æg falder (Nyt fra Danmarks Statistik 2023:396), men også i Europa, se Eurostat. I det meste af 2023 blev der eksporteret flere smågrise end der er blevet slagtet slagtesvin i Danmark se www.statistikbanken.dk/ani51.

Økonomien i svineproduktionen var forbedret i 2022

De seneste tal for økonomien for bedrifter med svineproduktion viser, at de i snit havde et driftsresultat på 2,8 mio. kr., se Landbrugets regnskaber viste stor fremgang i 2022 (Nyt fra Danmarks Statistik 2023:248). Priserne på svinene har været bedre i 2023 end 2022 se www.statistikbank.dk/lpris10.

Svinebestanden

 

2023

2024

Ændring
1. jan. 2023

 

1. jan.

1. april

1. juli

1. okt.

1. jan.

- 1. jan. 2024

 

1.000 stk.

pct.

Svin i alt, faktiske tal

11541

10725

11007

11190

11368

-173

-1,5

Avlsorner

10

10

10

9

9

- 1

-10,0

Søer i alt:

915

906

921

912

924

9

1,0

Gylte

174

173

184

174

174

0

0,0

Andre drægtige

524

518

520

519

530

6

1,1

Diegivende

186

185

187

189

189

3

1,6

Golde

31

30

30

30

31

0

0,0

Udsættersøer og orner til slagtning

6

5

5

5

5

- 1

-16,7

Sopolte

203

197

202

207

209

6

3,0

Pattegrise ved søerne

2332

2333

2350

2383

2378

46

2,0

Fravænnede svin under 50 kg

5357

5078

5187

5239

5291

- 66

-1,2

Slagtesvin, 50 kg og derover

2718

2196

2332

2435

2552

-166

-6,1

Kilde: www.statistikbanken.dk/svin

Nyt fra Danmarks Statistik

8. februar 2024 - Nr. 29

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Svinebestanden bliver opgjort på grundlag af en stikprøvetælling blandt alle landbrugsbedrifter med svin. Bestanden kan være påvirket af forskydninger i slagtningerne i forbindelse med helligdage.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation