Gå til sidens indhold

Landbrugets regnskaber viste stor fremgang i 2022

Regnskabsstatistik for landbrug 2022

Driftsresultatet for heltidslandbrug var i 2022 i gennemsnit 3,2 mio. kr. pr. bedrift - uden sammenligning det højeste nogensinde. Niveauet i 2019-2021 var i størrelsesordenen 1,3-1,4 mio. kr., hvilket også tillod positive resultater efter beregnet ejeraflønning. Der var betydelig fremgang i resultatet for de tre største driftsformer planter, kvæg og svin. Afkastet i 2022 var højest for bedrifter med konventionelle malkekøer med et driftsresultat på 4,8 mio. kr. svarende til en afkastningsgrad på 10,7 pct. For bedrifter med økologiske malkekøer blev driftsresultatet på 3,6 mio. kr. svarende til en afkastningsgrad på 6,7 pct. Ingen bedrifter i stikprøven med malkekvæg havde negativt driftsresultat i 2022.

Driftsresultat i gennemsnit for heltidslandbrug og hoveddriftsformer (løbende priser)Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2

Fordobling af driftsresultat for heltidslandbrug specialiseret i afgrøder

For heltidslandbrug specialiseret i afgrøder (planter) steg driftsresultatet til 2,7 mio. kr., og det var en fordobling i forhold til 2021 hjulpet godt på vej af høje afgrødepriser og en god høst. Bedrifter med svin havde et driftsresultat på 2,8 mio. kr. i gennemsnit mod 0,9 mio. kr. året før.

Ekstrem prisudvikling

Krigen i Ukraine satte gang i en ekstrem prisudvikling både for landbrugets produkter og for vigtige indsatsfaktorer som gødning og energi. Prisen på både hvede og mælk var 40 pct. højere i 2022 end i 2021 jf. www.statistikbanken.dk/lpris10. Samtidig steg indsatsfaktorer som energi, gødning og foder med 75 pct., 103 pct. og 31 pct. jf. www.statistikbanken.dk/lpris21. Samlet set betød prisstigninger på produkterne i 2022 mere end prisstigningerne på omkostningssiden. Prisstigningerne gav også positive værdiændringer på besætningen, hvilket i gennemsnit påvirkede driftsresultatet med 260.000 kr. for bedrifter med malkekvæg og 1,1 mio. kr. for bedrifter med svin.

Lavere finansieringsomkostninger

Selvom renteniveauet for både realkredit og banklån steg gennem 2022, så var finansieringsomkostningerne for heltidslandbrug med 671.000 kr. i gennemsnit 268.000 kr. lavere end i 2021. Det skyldes, at mange landbrug har benyttet muligheden for at indfri og konvertere obligationslån med fast lav rente, hvorved der er realiseret kursgevinster, der indregnes i de samlede finansieringsomkostninger for 2022. En reduceret restgæld i kombination positivt driftsresultat gav også en forøgelse af soliditetsgraden med 3,1 procentpoint til 29,2 pct. i gennemsnit for heltidsbedrifterne.

Regnskabsresultater for landbrug

 

Heltidsbedrifter

Deltidsbedrifter

Alle

 

2020

2021

2022*

2020

2021

2022*

2020

2021

2022*

 

antal

Bedrifter

8478

7598

7197

9604

9361

9529

17833

16699

16725

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

211

238,1

247

58

59

61

132

141

141

Dyreenheder, antal

244

270

269

7

8

5

120

127

119

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

8864

9720

12842

706

854

1043

4591

4898

6120

Driftsomkostninger

7050

8022

9573

647

703

783

3697

4041

4565

Resultat af primær drift

1814

1697

3269

60

152

261

894

857

1555

Finansieringsomkostninger

910

939

671

106

104

63

490

485

324

Generelle driftstilskud

478

532

577

132

137

149

298

319

333

Driftsresultat

1382

1289

3175

86

185

347

703

691

1564

Driftsresultat efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejeraflønning

894

793

2675

-107

-1

185

370

364

1256

 

pct., pr. bedrift

Afkastningsgrad

3,8

3,3

6,1

0,0

0,8

2,0

3,0

2,7

5,2

Soliditetsgrad efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hensættelser

25,5

26,1

29,2

45,9

45,1

48,4

31,1

31,6

34,6

Anm.: Gennemsnit for alle konventionelle og økologiske landbrugsbedrifter.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/jord1, jord2, jord3, jord6, jord7 og jord8

Regnskabsresultater for landbrugets hoveddriftsformer (heltidsbedrifter)

 

Planteavl
 

Svin
 

Malkekvæg
 

Malkekvæg,
økologisk

 

2020

2021

2022*

2020

2021

2022*

2020

2021

2022*

2020

2021

2022*

 

antal

Bedrifter

2223

2131

2134

2066

2006

1795

2092

1987

1844

370

364

347

 

pr. bedrift

Arealanvendelse, ha

321

341

345

186

212

228

172

186

191

256

253

287

Dyreenheder, antal

10

9

7

417

443

464

398

418

436

342

359

368

 

1.000 kr. pr. bedrift

Bruttoudbytte

5003

5688

7406

14701

14350

19111

9408

10808

15440

9632

10701

13931

Driftsomkostninger

3735

3929

4475

11501

12935

16219

7925

8755

10627

7975

8440

10205

Resultat af primær drift

1269

1759

2931

3200

1415

2892

1483

2053

4813

1658

2261

3726

Finansieringsomkostninger

1116

1128

969

987

941

586

874

840

462

1063

1027

832

Generelle driftstilskud

698

733

768

389

437

496

444

475

489

616

613

670

Driftsresultat

850

1363

2730

2602

911

2802

1053

1688

4840

1212

1847

3563

- bedste fjerdedel

2315

3262

5928

6111

3633

7611

2649

3894

10365

2779

3990

7035

- dårligste fjerdedel

-179

-10

510

333

-1633

-628

-51

261

1382

245

507

905

Driftsresultat efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ejeraflønning

422

927

2294

2118

417

2292

497

1127

4288

667

1312

2996

 

pct. pr. bedrift

Afkastningsgrad

2,5

3,2

5,0

5,8

2,3

4,5

3,5

4,6

10,7

3,4

4,6

6,7

Soliditetsgrad efter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hensættelser

31,0

31,9

33,6

24,6

24,9

28,5

16,3

19,9

25,3

20,8

20,3

24,8

Anm.: Konventionelle landbrugsbedrifter, hvor intet andet er nævnt.
*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/jord2 og jord7

Nyt fra Danmarks Statistik

7. juli 2023 - Nr. 248

Hent som PDF
Næste udgivelse: 10. juli 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken dækker landbrug med en produktion svarende til et standard output på mindst 25.000 euro. Læs mere om kilder og metoder i statistikdokumentationen. Usikkerheden for eksempelvis driftsresultatet for konventionelle heltidsbedrifter med malkekvæg er beregnet til, at gennemsnittet på 4,813 mio. kr. med 95 pct. sandsynlighed er mellem 4,638 mio. kr. og 4,987 mio. kr. Heltidslandbrug har et samlet arbejdsforbrug på mindst 1.665 timer. Driftsresultatet aflønner ejerens arbejdsindsats og investerede kapital. Driftsresultat efter ejeraflønning: Ejerfamiliens arbejde er for 2022 aflønnet med 218,25 kr. i timen. Afkastningsgrad viser forrentningen af den investerede kapital i pct. Soliditetsgrad efter hensættelser viser egenkapital efter hensatte forpligtelser i pct. af samlede aktiver i selveje.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation