Gå til sidens indhold

Produktionen af økologisk mælk og æg falder

Animalsk produktion (kvt.) 3. kvt. 2023

I tredje kvartal 2023 faldt produktionen af økologisk mælk og æg. Økologisk mælk udgør 11,7 pct. af den indvejede mælk på mejerierne, mens de økologiske æg udgør 29 pct. af æggene på ægpakkerierne. I samme kvartal i 2022 var 12,5 pct. af mælken økologisk, mens 33 pct. af æggene var økologiske. Produktionen af mælk er stort set på samme niveau som sidste år, mens ægproduktionen er faldet 9,4 pct. De seneste tal fra EU viser, at væksten i produktionen af mælk i EU gik i stå i 2022 i forhold til tidligere år, se Mælkeproduktion i EU.

Produktion af økologisk mælk og æg. 2019-2023Kilde: www.statistikbanken.dk/ani71 og ani81

Stigning i slagtninger af fjerkræ, men forsat kraftigt fald i slagtninger af svin

Der blev slagtet 1,4 mio. flere fjerkræ, primært kyllinger, i tredje kvartal 2023 i forhold til samme kvartal i 2022. Totalt blev der slagtet 26,5 mio. fjerkræ i tredje kvartal 2023. Slagtningerne af kvæg faldt 2,2 pct. til 111.900 stk., mens slagtningerne af svin faldt med over 20 pct. til 3,4 mio. stk. i tredje kvartal 2023, mod 4,3 mio. stk. i tredje kvartal 2022. I samme periode steg eksporten af smågrise med 5,6 pct. til 3,6 mio. stk., men samlet set faldt produktionen af svin i perioden med 700.000 stk. De fleste smågrise eksporteres til opfedning til slagtning i Tyskland og Polen.

I EU er produktionen af svinekød og oksekød faldet i 2022, se Animalsk produktion i EU hvilket også hænger sammen med en faldende bestand af husdyr i EU, se Husdyrbestanden i EU.

Samlet set faldt mængdeindekset for den animalske produktion i tredje kvartal 2023 med 5,9 pct. i forhold til samme kvartal i 2022, mens indekset var 3,5 pct. lavere end i 2015. Det er især svin, der trækker indekset ned.

Animalske salgsprodukter, mængdeindeks

 

Vægte
2015

2022

2023

Ændring
3. kvt. 2022

 

 

3. kvt.

Juli

Aug.

Sept.

3. kvt.

- 3. kvt. 2023

 

promille3

indeks 2015 = 100

pct.

Animalske salgsprodukter1

589

102,5

95,3

96,3

93,6

96,5

-5,9

Kvæg

46

102,9

91,3

108,0

102,4

100,6

-2,2

Svin

308

97,1

85,4

86,2

86,2

85,9

-11,5

Fjerkræ

26

107,5

109,5

1,8

Mælk2

195

109,0

113,2

110,8

104,0

109,3

0,3

Æg

10

129,3

117,2

-9,4

1 Pelsdyr opgøres årligt og indgår derfor ikke. Nedenfor er kun de største salgsprodukter nævnt.
2 Mælk anvendt til foder på gården indgår ikke i indekset.
3 Promille angiver andelen i den totale landsproduktion i 2015.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani303

Animalsk produktion

 

2022

2023

Ændring
3. kvt. 2022

 

3. kvt.

Juli

Aug.

Sept.

3. kvt.

- 3. kvt. 2023

 

1.000 stk.

pct.

Kvæg

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

128,5

37,6

46,1

42,0

125,8

-2,1

Slagtninger1

114,5

33,5

40,7

37,7

111,9

-2,2

Eksport af levende kvæg til slagtning

14,0

4,1

5,4

4,3

13,8

-1,6

Heraf kalve

13,3

4,0

5,1

4,1

13,1

-1,3

 

1.000 stk.

 

Svin

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion

7734,1

2275,3

2372,5

2373,8

7021,6

-9,2

Slagtninger1

4330,2

1125,8

1129,4

1172,7

3427,9

-20,8

Eksport af levende svin4

3403,9

1149,6

1243,1

1201,0

3593,7

5,6

Heraf smågrise

3301,8

1115,1

1205,8

1165,0

3485,9

5,6

 

1.000 stk.

 

Fjerkræ

 

 

 

 

 

 

Slagtninger på slagterier

25046,6

26488,4

5,8

 

mio. kg.

 

Mælk

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion2

1458,0

504,7

493,7

463,8

1462,2

0,3

Indvejet på mejerierne

1438,5

498,2

484,9

457,3

1440,4

0,1

Heraf konventionel

1258,6

439,8

430,5

404,0

1274,4

1,3

Heraf økologisk

179,9

58,4

56,8

53,3

168,5

-6,3

 

mio. kg.

 

Æg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samlet produktion3

22,7

20,6

-9,4

Buræg

2,2

2,0

-7,1

Æg fra fritgående høns

1,5

1,4

-3,2

Skrabeæg

9,6

8,9

-6,9

Økologiske æg

6,4

5,2

-19,7

1 Inkl. slagtninger hos producenter.
2 Årligt skønnet forbrug af mælk hos producenter er 75,00 mio. kg til foder og 3,67 mio. kg til konsum.
3 Forbrug hos producenter og direkte salg til forbrugere er sat til 8,0 mio. kg. årligt.
4 Eksport af avlsvin indgår ikke i opgørelsen. Den samlede eksport er foreløbigt.
Kilde: www.statistikbanken.dk/ani41, ani51, ani71 og ani81

Nyt fra Danmarks Statistik

24. november 2023 - Nr. 396

Hent som PDF
Næste udgivelse: 1. marts 2024

Kontakt

Kilder og metode

Oplysningerne om mængder indsamles hos aftagerne af animalske produkter, Fødevare- styrelsen og Landbrug & Fødevarer. Eksporten opgøres i den officielle udenrigshandelsstatistik, suppleret med oplysninger fra landbrugets afgiftsfonde. Slagtningerne hos producenterne fastsættes skønsmæssigt. Kilderne er mere konkret beskrevet i statistikdokumentationerne.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation