Gå til sidens indhold

Kvægbestanden falder fortsat i Danmark

Kvægbestanden 31. december 2023

Bestanden af kvæg i Danmark var på 1.435.000 stk. den 31. december 2023. Det er et fald på 2,2 pct. i forhold til 31. december 2022. Der var 547.000 malkekøer, hvilket var 1,7 pct. færre end året før. Til trods for de seneste års nedgang i antallet af malkekøer falder mælkeproduktionen dog ikke, da mælkeydelsen hos køerne stiger. Produktionen af mælk i tredje kvartal 2023 er stort set uændret i forhold til samme kvartal i 2022, se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:396

Kvægbestanden og mælkeproduktionenKilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5 og ani71

Færre tyre og stude samt kvier

Bestanden af tyre og stude var på 200.000 stk. den 31. december 2023, hvilket var 3,8 pct. færre end på samme tidspunkt året før. Antallet af kvier faldt med 1,6 pct. til 622.000 stk., hvoraf de 177.000 stk. var drægtige. Det største fald ses i dyr under 1 år, hvilket skyldtes færre fødte, og en stigning i eksporten af levende dyr. Antallet af ammekøer faldt med 5,9 pct. og udgør nu 66.000 stk.

Kvægproduktionen i Danmark er primært baseret på produktion af mælk, og derfor er langt de fleste køer malkekøer. Hovedparten af kvierne anvendes til udskiftning af malke- og ammekøerne, når de kælver første gang i to års alderen. De er derfor længere tid i bestanden. Stort set alle tyre og stude anvendes til kødproduktion, de fleste slagtes, når de er omkring et år. De fleste mælkeproducenter opfeder ikke tyrekalvene, men sælger dem til eksport eller andre bedrifter, som er specialiseret i produktion af slagtekalve. I modsætning hertil bliver de fleste kviekalve på bedriften, hvor de skal erstatte de nuværende køer. I 2023 blev der slagtet 440.000 kreaturer i Danmark, og der blev eksporteret omtrent 105.000 kreaturer, hvoraf de 50.000 var kalve under 2 måneder, se www.statistikbanken.dk/ANI41.

Økonomien i mælkeproduktion var god i 2022

De seneste tal om økonomien på bedrifter med mælkeproduktion for 2022 var de bedste nogensinde. De konventionelle heltidsbedrifter klarede sig bedst med et gennemsnitligt driftsresultat på 4,8 mio. kr., se Nyt fra Danmarks Statistik 2023:248. I 2023 er mælkeprisen derimod faldet betydeligt, se www.statistikbanken.dk/LPRIS21.

Kvægbestanden

 

2022

2023

Ændring

 

31. dec.

30. marts

31. juni

30. sept.

31. dec.

31. dec 2022
- 31. dec. 2023

 

stk.

pct.

Kvæg i alt

1466400

1456598

1453530

1447309

1434872

-31528

-2,2

Tyre og stude

208243

207143

205698

201708

200269

-7974

-3,8

Under ½ år

97526

94686

98364

98980

95462

-2064

-2,1

½ år-1 år

78455

76893

68629

67300

73093

-5362

-6,8

1-2 år

22654

25618

27542

24615

22158

-496

-2,2

2 år og over

9608

9946

11163

10813

9556

- 52

-0,5

Kvier

631549

626231

622767

627449

621618

-9931

-1,6

Under ½ år

173819

167245

167240

169434

168331

-5488

-3,2

½ år-1 år

160627

165867

163387

158015

158630

-1997

-1,2

1-2 år

258613

255231

253925

259397

256665

-1948

-0,8

2 år og over

38490

37888

38215

40603

37992

-498

-1,3

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

Drægtige kvier

176576

175692

173210

177309

177170

594

0,3

1-2 år

155237

155825

153750

155608

156444

1207

0,8

2 år og over

21339

19867

19460

21701

20726

-613

-2,9

Køer

626608

623224

625065

618152

612985

-13623

-2,2

Malkekøer

556289

553305

553256

547467

546830

-9459

-1,7

Ammekøer

70319

69919

71809

70685

66155

-4164

-5,9

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Geografisk fordeling af kvægbestanden. 31. december 2023

 

Tyre og stude

Kvier1

Malkekøer

Ammekøer

Kvæg i alt

 

stk.

Hele landet

200269

621618

546830

66155

1434872

Region Hovedstaden

4779

10172

6713

2925

24589

København og Nordsjælland2

2198

4358

1694

2497

10747

Landsdel Bornholm

2581

5814

5019

428

13842

Region Sjælland

12293

26621

16897

8719

64530

Region Syddanmark

75256

252512

226919

18478

573165

Landsdel Fyn

13135

35089

26446

4129

78799

Landsdel Sydjylland

62121

217423

200473

14349

494366

Region Midtjylland

59575

188665

166175

19743

434158

Landsdel Østjylland

18407

48663

36892

8785

112747

Landsdel Vestjylland

41168

140002

129283

10958

321411

Region Nordjylland

48366

143648

130126

16290

338430

Anm.: Opgørelsen omfatter alt registreret kvæg i Danmark.
1 Inkluderer drægtige kvier.
2 Omfatter landsdelene Byen København, Københavns omegn og Nordsjælland.
Kilde: www.statistikbanken.dk/kvaeg5

Nyt fra Danmarks Statistik

25. januar 2024 - Nr. 21

Hent som PDF
Næste udgivelse: Ingen planlagt

Kontakt

Kilder og metode

Kvægbestanden bliver opgjort på grundlag af oplysninger fra Det Centrale Husdyrbrugs-Register (CHR) og Kvægdatabasen.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation