Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Landbrugsstatistik Bind 2, 1900-1965

Bind 2: Husdyrhold og animalsk produktion samt foderforbrug

Indhold:

A. Husdyrhold og animalsk produktion:
 
I. Samlet husdyrhold og samlet animalsk produktion
1. Samlet husdyrhold
2. Husdyrbestanden omregnet til storkreaturer
3. Samlet animalsk produktion

II. Heste
1. Hestebestanden
2. Eksport og import samt slagtninger af heste
3. Hestekød

III. Hornkvæg
1. Hornkvægbestanden
2. Eksport og import samt slagtninger af hornkvæg
3. Okse- og kalvekød
4. Mælk og mejeriprodukter

IV. Svin
1. Svinebestanden
2. Eksport og import samt slagtninger af svin
3. Svinekød og flæsk
4. Svinefedt

V. Fjerkræ
1. Fjerkræbestanden
2. Fjerkrækød
3. Æg

VI. Får og geder
1. Fåre- og gedebestanden
2. Fåre- og lammekød

VII. Eksport af konserves m.v.
1. Mælkekonserves
2. Kød- og flæskekonserves m.v.
3. Eksport af forskellige andre animalske produkter

B. Foderforbrug:
 
I. Samlet foderforbrug
 
II. Kraftfoderforbruget
1. Samlet kraftfoderforbrug
2. Korn til foder
3. Kornprodukter til foder
4. Oliekager til foder
5. Kødbenmel og fiskemel til foder

III. Grovfoderforbruget
1. Samlet grovfoderforbrug
2. Rodfrugter til foder
3. Fabriksaffald o. lign. til foder

IV. Mælk og mælkeprodukter til foder

C. Tillæg. Produktion og anvendelse af animalske salgsprodukter i driftsårene 1949/50-1965/66:
 
a. Mængdeindeks for produktionen af animalske salgsprodukter
b. Sødmælk
c. Skummet- og kærnemælk
d. Smør
e. Ost
f. Æg
g. Fjerkrækød
h. Okse- og kalvekød
i. Svinekød og flæsk
j. Hestekød
k. Fåre- og lammekød

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser Nr. 25

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Landbrugsstatistik

Kolofon

Landbrugsstatistik
Erhvervslivets sektorer
Udgivet: 31. december 1969 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

Landbrugsstatistik Bind 1, 1900-1965

Bind 1: Landbrugsareal og høstudbytte samt gødningsforbrug

Indhold:

Indledning.
A. Landbrugsareal og høstudbytte:
 
I. Samlet landbrugsareal og høstudbytte:
1. Samlet landbrugsareal; 2. Samlet høstudbytte.
 
II. Korn og bælgsæd:
1. korn og bælgsæd i alt
2. Hvede
3. Rug
4. Byg
5. Havre
6. Majs, milo m.v.
7. Blandsæd
8. Bælgsæd

III. Rodfrugter:
1. Rodfrugter i alt
2. Kartofler
3. Kålroer
4. Turnips
5. Runkelroer
6. Fodersukkerroer
7. Sukkerroer til foder
8. Sukkerroer til fabrik
9. Gulerødder.

IV. Græs og grønfoder:
1. Græs og grønfoder i alt
2. Græs og grønfoder til hø og til ensilering m.v.

V. Andre landbrugsarealer:
1. Frø og industriafgrøder m.v. i alt
2. Frø til udsæd
3. Industriplanter m.v.
4. Brak og læggeplads til tørv.

B. Gødningsforbrug
a. Produktion, import og eksport af handelsgødning
b. Samlet gødningsforbrug
c. Handelsgødningsforbrug fordelt på landsdele
d. Gødningsforbrugets indhold af P, K og N og af plantenæringsstofferne P2O5K2O og N.

Udgivet i serien Statistiske Undersøgelser Nr. 22

 

Digitalisering af denne publikation er sket med økonomisk støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene Formaal.


Landbrugsstatistik

Kolofon

Landbrugsstatistik
Erhvervslivets sektorer
Udgivet: 31. december 1968 kl. 09:00
Kontaktinfo:
Informationsservice og Bibliotek
Telefon: 39 17 30 30

tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig