Gå til sidens indhold

Byggebeskæftigelsen er forsat stabil

Beskæftigede ved bygge og anlæg 3. kvt. 2023

I tredje kvartal 2023 var der 194.600 beskæftigede inden for byggeri- og anlægsarbejde. Det er en stigning på 0,9 pct. siden andet kvartal 2023, hvor der var 192.900 beskæftigede. Sammenlignet med tredje kvartal 2022, hvor der var 194.400 beskæftigede, er antallet stort set uændret. Overordnet set ligger antallet af alle beskæftigede ved byggeri- og anlæg stabilt på samme niveau, som det har gjort siden første kvartal 2022. Der er dog større udsving, når man ser på de enkelte brancher. De største ændringer ses hos antallet af ansatte hos anlægsentreprenører, der er steget med 6,5 pct. fra 17.611 i første kvartal 2022 til 18.761 i tredje kvartal 2023, mens det største fald på 6,0 pct. ses i antallet af ansatte hos tømmermestre, der faldt fra 43.726 til 41.109 i samme periode. Tallene er korrigeret for normale sæsonudsving.

Beskæftigede inden for bygge og anlæg, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Stabil beskæftigelse trods fald i byggeaktiviteten

Antallet af beskæftigede ved bygge og anlæg har ligget på et stabilt niveau siden begyndelsen af 2022. Det er i god overensstemmelse med andre beskæftigelsesopgørelser, som f.eks. Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2023, men står i kontrast til udviklingen i byggeaktiviteten, hvor der i den seneste Byggeaktivitet for 2. kvt 2023 ses et fortsat fald i både påbegyndt og fuldført areal på hhv. 10 pct. og 7 pct. En del af forklaringen kan muligvis findes i den artsopdelte byggebeskæftigelse, der viser, at der inden for nybyggeri og tilbygning har været et fald på 8 pct. siden første kvartal 2022, mens der har været en stigning på 13 pct. inden for anlægsvirksomhed. Sidstnævnte påvirker kun den opgjorte byggeaktivitet i meget lille grad.

Omsætningen er på niveau med samme kvartal året før

I andet kvartal 2023 var omsætningen inden for byggeri og anlæg 98,3 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,9 pct. i forhold til samme kvartal 2022. Det dækker dog over store udsving i de enkelte brancher, hvor den største stigning på 24,2 pct. ses hos anlægsentreprenørerne som er steget fra 13,9 mia. kr. til 17,2 mia. kr., mens det største fald ses i omsætningen hos murerne, der er faldet fra 4,0 mia. kr. til 3,5 mia. kr. svarende til et fald på 12,4 pct.

Omsætning inden for bygge og anlæg efter arbejdstypeKilde: www.statistikbanken.dk/bygoms1

Beskæftigede inden for bygge og anlæg fordelt på brancher

 

Bygge-
entrepre-
nører
 

Anlægs-
entrepre-
nører
 

El-
instal-
latører
 

Vvs-
instal-
latører
 

Tømrer-
mestre

 

Maler-
og glar-
mestre
 

Murer-
mestre

 

Anden
bygge- og
anlægs-
virks.

I alt


 

 

faktiske tal, 1.000 personer

3. kvt. 2022

29,8

17,3

32,1

19,7

43,7

15,5

13,1

24,1

195,4

4. kvt. 2022

30,0

17,6

32,9

20,0

41,4

16,1

12,4

24,7

195,0

1. kvt. 2023

29,1

17,5

32,9

19,5

40,8

15,3

11,8

24,4

191,3

2. kvt. 2023

28,9

18,7

32,7

19,4

40,5

15,5

12,5

24,4

192,5

3. kvt. 2023

29,6

18,9

33,3

19,8

41,8

15,8

12,5

24,6

196,2

 

pct. i forhold til samme kvartal året før

3. kvt. 2023

-0,6

8,9

3,6

0,5

-4,3

1,6

-5,2

2,1

0,4

 

sæsonkorrigeret, 1.000 personer

3. kvt. 2022

29,8

17,2

32,2

19,6

43,1

15,3

13,1

24,0

194,4

4. kvt. 2022

29,5

17,3

32,7

19,7

41,3

15,9

12,2

24,3

192,9

1. kvt. 2023

29,4

18,2

32,8

19,9

41,1

15,6

12,3

24,8

194,2

2. kvt. 2023

29,0

18,5

32,8

19,5

40,7

15,6

12,4

24,4

192,9

3. kvt. 2023

29,4

18,8

33,4

19,4

41,1

15,6

12,3

24,6

194,6

 

sæsonkorrigeret, pct. i forhold til foregående kvartal

3. kvt. 2023

1,4

1,5

1,8

-0,6

0,9

0,2

-1,0

1,0

0,9

Kilde: www.statistikbanken.dk/byg1

Nyt fra Danmarks Statistik

18. oktober 2023 - Nr. 359

Hent som PDF
Næste udgivelse: 19. januar 2024

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal beskæftigede inden for privat bygge- og anlægsaktivitet.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation