Gå til sidens indhold

Stort set uændret antal lønmodtagere i juli

Beskæftigelse for lønmodtagere (md) juli 2023

Den samlede lønmodtagerbeskæftigelse i juli var på 2.997.300 personer, hvilket er 200 flere i forhold til måneden før. I sektoren virksomheder og organisationer, som primært består af private virksomheder, steg antallet af lønmodtagere med 800 personer til i alt 2.119.700 i juli. I sektoren offentlig forvaltning og service faldt antallet af lønmodtagere med 600 personer i juli, svarende til et fald på 0,1 pct. til 877.200 lønmodtagere. Tallene i denne offentliggørelse er foreløbige og korrigeret for normale sæsonudsving.

Personer med lønmodtagerjob, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Flere lønmodtagere i bl.a. offentlig administration, forsvar og politi

Den største stigning var i branchen offentlig administration, forsvar og politi, hvor lønmodtagerbeskæftigelsen steg med 1.200 personer i juli. Det svarer til en stigning på 0,7 pct. I branchen transport steg antallet af lønmodtagere med 600 personer, svarende til 0,4 pct. og i handel steg lønmodtagerbeskæftigelsen med 400 personer, hvilket svarer til en stigning på 0,1 pct.

Færre lønmodtagere i undervisning og sundhed og socialvæsen

I branchen undervisning faldt lønmodtagerbeskæftigelsen med 1.600 personer i juli, svarende til et fald på 0,7 pct. I sundhed og socialvæsen faldt antallet af lønmodtagere med 400 personer, hvilket svarer til et fald på 0,1 pct. fra juni til juli.

Personer med lønmodtagerjob efter branche, sæsonkorrigeret. Udvikling i forhold til måneden før. Juli 2023*Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter branche, sæsonkorrigeret

 

Juli 2022
 

Juni 2023*
 

Juli 2023*

 

Udvikling
juli 2022
- juli 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2956301

2997079

2997308

0,0

41007

1,4

Landbrug, skovbrug og fiskeri

42286

43043

42784

-0,6

498

1,2

Råstofindvinding

4079

4073

4061

-0,3

-18

-0,4

Industri

324230

328468

328164

-0,1

3934

1,2

Energiforsyning

11759

14404

14359

-0,3

2600

22,1

Vandforsyning og renovation

13349

14120

14197

0,5

848

6,4

Bygge og anlæg

185344

184570

184826

0,1

-518

-0,3

Handel

457461

457715

458084

0,1

623

0,1

Transport

143568

148335

148897

0,4

5329

3,7

Hoteller og restauranter

130284

132493

132702

0,2

2418

1,9

Information og kommunikation

124685

124833

124844

0,0

159

0,1

Finansiering og forsikring

86969

90045

90194

0,2

3225

3,7

Ejendomshandel og udlejning

44517

44089

43953

-0,3

-564

-1,3

Videnservice

174490

181088

181227

0,1

6737

3,9

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service

162379

161508

161826

0,2

-553

-0,3

Offentlig administration, forsvar og politi

155600

161028

162197

0,7

6597

4,2

Undervisning

229793

230234

228604

-0,7

-1189

-0,5

Sundhed og socialvæsen

541177

549744

549321

-0,1

8144

1,5

Kultur og fritid

59757

62016

62003

0,0

2246

3,8

Andre serviceydelser mv.

64089

64940

64724

-0,3

635

1,0

Uoplyst aktivitet

485

332

341

..

..

..

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk03

Personer med lønmodtagerjob fordelt efter sektor, sæsonkorrigeret

 

Juli 2022
 

Juni 2023*
 

Juli 2023*

 

Udvikling
juli 2022
- juli 2023

 

antal

udvikling
i pct. ift. md. før

antal

pct.

I alt

2956301

2997079

2997308

0,0

41007

1,4

Offentlig forvaltning og service

867889

877852

877243

-0,1

9354

1,1

Virksomheder og organisationer1

2087928

2118896

2119725

0,0

31797

1,5

Uoplyst sektor

485

332

341

..

..

..

*Foreløbige tal.
1Virksomheder og organisationer omfatter den private sektor og offentlige virksomheder (offentlige selskaber og lignende med markedsmæssig produktion).
Kilde: www.statistikbanken.dk/lbesk04

Særlige forhold ved denne offentliggørelse

Gennemgang og opdatering af sæsonkorrektion

I forbindelse med denne offentliggørelse er sæsonkorrektionsmodellerne for statistikken Beskæftigelse for lønmodtagere blevet gennemgået og opdateret. Det er almindelig praksis i Danmarks Statistik, at sæsonkorrektioner for tidsserier gennemgås og kvalitetssikres ca. hvert andet år for at sikre, at eventuelle ændringer i sæsonmønstre indarbejdes i sæsonkorrektionen. Opdateringen af sæsonkorrektionen omfatter både tidsserierne opgjort i lønmodtagere (personer) og i fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, og omfatter både månedstal og kvartalstal. Opdateringen har alene medført små justeringer i de sæsonkorrigerede serier.

I forbindelse med opdateringen er de sæsonkorrigerede serier for perioden 2008 til 2019 frosset, således at de sæsonkorrigerede værdier i opgørelserne frem til og med december 2019 ikke revideres ved offentliggørelser fremover. Som ved denne offentliggørelse vil de sæsonkorrigerede tal i offentliggørelserne fremadrettet blive revideret for det indeværende år og de tre foregående år. Du kan læse mere om sæsonkorrektion i Danmarks Statistik.

Revision i forhold til seneste offentliggørelse

I forhold til seneste offentliggørelse er antallet af lønmodtagere revideret for månederne januar til juni 2023. For månederne januar, februar og marts er antallet af lønmodtagere nedjusteret med mellem 1.000 og 1.200 personer. For april er antallet af lønmodtagere opjusteret med 1.000 personer, og for juni er antallet af lønmodtagere opjusteret med 2.400 personer. Revisionen er normal for statistikken og skyldes, at datagrundlaget er blevet mere fuldstændigt.

Nyt fra Danmarks Statistik

21. september 2023 - Nr. 326

Hent som PDF
Næste udgivelse: 20. oktober 2023

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken belyser udviklingen i antal personer med lønmodtagerjob fra måned til måned. Statistikken bygger på arbejdsgivernes indberetninger til SKATs eIndkomst.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation