Gå til sidens indhold

Firmaernes resultat i 2021 overgik 2020 markant

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. (foreløbige tal) 2021

Firmaerne i de private byerhverv opnåede i 2021 et resultat efter selskabsskat, der var 60 pct. højere end i 2020. Det samlede resultat steg således fra 372 mia. kr. til 595 mia. kr., og især branchen Transport, oplevede en stor stigning fra 13,4 mia. kr. i 2020 til 93,5 mia. kr. i 2021. Den markante stigning skyldes især stor fremgang hos enkelte virksomheder i transportbranchen. Det viser den foreløbige regnskabsstatistik for private byerhverv for 2021. Der var ligeledes stor vækst i resultatet efter skat i brancherne Ejendomshandel og udlejning samt Videnservice, hvor resultatet i 2021 var hhv. 39 og 37 mia. kr. højere end året før, svarende til en vækst på hhv. 43 pct. og 61 pct. Branchen Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service stod for en særdeles høj vækst på 139 pct., svarende til en stigning på 10,5 mia. kr. fra 2020 til 2021.

Resultat efter selskabsskat i 2020 og 2021* for udvalgte brancherKilde: www.statistikbanken.dk/FREGN2, REGN2

Andre centrale regnskabsposter steg også

Flere andre regnskabsposter steg fra 2020 til 2021. Det gjaldt bl.a. egenkapitalen, der steg fra 3.078 mia. kr. i 2020 til 3.481 mia. kr. i 2021, hvilket svarer til en stigning på 13 pct. Værditilvæksten steg 21 pct. fra 1.178 mia. kr. i 2020 til 1.425 mia. kr. i 2021. Derudover steg også omsætningen med 22 pct. fra 4.088 mia. kr. i 2020 til 4.982 mia. kr. i 2021.

Udviklingen i de centrale regnskabsposter for firmaerne i de private byerhverv i 2021 stemmer godt overens med stigningen i firmaernes salg samme år. Se mere om dette i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:43, der blev offentliggjort i februar 2022.

Fortsat flere aktive firmaer i Danmark

Der var 329.000 aktive firmaer i 2021, hvilket er en stigning på 2 pct. fra 323.000 i 2020. Det viser den foreløbige generelle firmastatistik, der dækker alle brancher i erhvervslivet, og dermed er bredere end regnskabsstatistikken. Dermed fortsætter udviklingen med gradvist flere aktive firmaer over den statistiske bagatelgrænse, idet der aldrig har været registreret flere aktive firmaer. Den samlede beskæftigelse i statistikken steg ligeledes til 2.359.000 fuldtidsansatte (omregnet til fuld tid). Dette er en stigning på 3 pct. fra 2.288.000 ansatte i 2020.

Flest nye virksomheder i erhvervsservice

I 2021 blev der skabt 36.500 reelt nye virksomheder. Branchegruppen erhvervsservice fylder mest i denne opgørelse, idet der her blev skabt 9.000 nye virksomheder. Der var 2.000 årsværk beskæftiget i de nye virksomheder i den branche. Den branchegruppe, der havde de fleste beskæftigede blandt de reelt nye virksomheder, var handel og transport mv., hvor der blev registreret 3.100 årsværk i 7.200 nye virksomheder.

Over 250 nye højvækstvirksomheder skaber arbejdspladser

I perioden 2018-2021 kom der 251 nye højvækstvirksomheder til. Tilsammen har de omtalte virksomheder skabt nye arbejdspladser svarende til 4.800 årsværk. De fleste nye højvækstvirksomheder findes inden for branchen handel og transport mv., hvor 75 virksomheder tilsammen skabte 1.500 årsværk.

Hovedresultater fra regnskabsstatistikken fordelt på brancher

 

Firmaer
 

Fuldtids-
ansatte

Omsætning
 

Årets
resultat

 

2020

2021*

2020

2021*

2020

2021*

2020

2021*

 

antal

mio. kr.

I alt

228784

233740

1271859

1315777

4088025

4982013

371673

595119

Råstofindvinding

229

221

4162

3767

16866

20564

-9251

7553

Industri

15514

15570

270379

275022

925528

1010588

90858

107157

Energiforsyning

1413

1403

10763

10825

230058

585101

25681

18570

Vandforsyning og
renovation

2472

2442

9267

9674

36105

41528

2731

2897

Bygge og anlæg

34756

35949

149239

157214

300714

333598

18567

20076

Handel med biler

7692

7757

40222

40226

181632

198874

6006

8176

Engroshandel

14830

14650

143264

145725

897776

1035544

46782

60460

Detailhandel

18016

18381

130340

135288

352198

382080

10992

14063

Transport

11394

11810

107141

109018

433379

579139

13399

93528

Hotel og restauranter

14467

14633

58880

61076

49005

57334

-2517

1962

Information og
kommunikation

18999

19445

96805

101491

200372

217898

10745

16930

Ejendomshandel

29678

30331

21844

23070

95691

102278

63557

102233

Videnservice

37847

39071

134056

141070

246729

277348

86071

122881

Rejsebureauer mv.

20042

20683

92666

99440

117395

135399

7612

18157

Reparation af
husholdningsartikler

1435

1394

2830

2871

4578

4741

440

477

*Foreløbige tal.
Kilde: www.statistikbanken.dk/FREGN2

Nyt fra Danmarks Statistik

10. november 2022 - Nr. 375

Hent som PDF
Næste udgivelse: 30. november 2023

Kontakt

Kilder og metode

Regnskaber for private byerhverv, erhvervsdemografi mv. er en samlet opgørelse af fire centrale erhvervsstatistikker; Regnskabsstatistik for private byerhverv, Firmastatistik, Erhvervsdemografi og Nye højvækstvirksomheder.
Regnskabsstatistik for private byerhverv: Statistikken er baseret på en stikprøve inden for det private byerhverv, herunder alle firmaer med mindst 50 ansatte. Desuden anvendes oplysninger fra Erhvervsregisteret, SKAT og selskabernes årsrapporter. Der er foretaget en initial fejlsøgning af de indsamlede data til den foreløbige statistik.
Firmastatistik: Statistikken omfatter alle reelt aktive firmaer, således indgår hobbylignende firmaer med ingen eller meget lille aktivitet ikke i statistikken. Regnskabsstatistikken for private byerhverv er en central kilde til statistikken, der desuden baseres på statistikken Firmaernes køb og salg.
Erhvervsdemografi: Statistikken belyser reelt nye firmaer, der afgrænses som firmaer, der første gang får en aktivitet, der mindst svarer til aktivitetsgrænsen for aktive firmaer i Firmastatistikken. Et firma, der har haft meget lille aktivitet i en periode, men kommer over aktivitetsgrænsen i et givet år, betragtes som nyt i det pågældende år. Et firma, der opstår som følge af hel eller delvis overtagelse eller udskillelse af allerede igangværende aktiviteter, anses ikke for nyt.
Nye højvækstvirksomheder: Højvækstvirksomheder er virksomheder, der har haft en gennemsnitlig årlig vækst i antal fuldtidsansatte på mindst 20 pct. over en treårig periode, og som havde fem eller flere ansatte i starten af vækstperioden. Opgørelsen af nye højvækstvirksomheder i perioden 2018-2021 tager udgangspunkt i populationen af alle virksomheder, der var reelt nye i 2016 eller 2017, og havde fem eller flere ansatte i 2018.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation