Gå til sidens indhold

Stor stigning i firmaernes salg i 2021

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
382,2 mia. kr.
december 2021
-5,4 %
november -december 2021

Firmaernes køb og salg december 2021

I 2021 steg firmaernes salg ekskl. energi med 12 pct. i forhold til 2020, mens salget inkl. energi i samme periode steg 20 pct. Dette er det højeste niveau for salget nogensinde. Stigningen i salget inkl. energi skal ses i lyset af de store stigninger i energipriserne i 2021, se yderligere information om udviklingen i forbrugerprisindekset i Nyt fra Danmarks Statistik 2022:5. Nedenstående figur viser udviklingen fra år til år for hhv. firmaernes salg eksklusive energi og inklusive energi. Salget følges ad frem til 2020, hvorefter de stigende energipriser medvirker til en øget forskel. Salget er korrigeret for normale sæsonudsving og effekten af handelsdage.

Firmaernes salg for hele året i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Fald i salget i december

Firmaernes samlede salg ekskl. energi faldt 5,4 pct. fra november til december, mens det indenlandske salg faldt 8,2 pct. Det samlede salg i fjerde kvartal steg 4,2 pct. i forhold til det foregående kvartal, mens det indenlandske salg var uændret. Det skal bemærkes, at tallene for tredje og fjerde kvartal er baseret på estimerede tal, da der endnu ikke er modtaget indberetninger fra de firmaer, som indberetter halvårsmoms. Af det samlede salg i fjerde kvartal er 11 pct. estimeret.

Firmaernes salg i løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Stigning i de faktiske tal i december

Det ikke-sæsonkorrigerede salg viste, at firmaernes samlede salg ekskl. energi steg 11,4 pct., når december 2021 sammenlignes med december 2020. De største procentvise stigninger ses inden for brancherne transport samt hoteller og restauranter, der havde stigninger på hhv. 73 pct. og 67 pct. Udviklingen skal ses i lyset af restriktionerne mod COVID-19 i efteråret 2020.

Store stigninger i firmaernes salg inkl. energi

Firmaernes salg i alt inkl. energi steg 52,7 pct., når december 2021 sammenlignes med december 2020. Udviklingen skal ses i lyset af de store stigninger i energipriserne i 2021. Se afsnittet Revisioner og særlige forhold vedrørende tal for oktober.

Revisioner og særlige forhold

Firmaernes salg i alt ekskl. energi revideres løbende. Det sæsonkorrigerede salg for november var 397,5 mia. kr. i den seneste offentliggørelse i Nyt fra Danmarks Statistik 2021:450 og revideres i denne offentliggørelse til 404,1 mia. kr. Opgørelsen af firmaernes salg bygger på firmaernes momsindberetninger til Skattestyrelsen. Firmaerne skal efterangive momsoplysninger i de tilfælde, hvor der er ændringer i momsforholdene, og i forbindelse med denne offentliggørelse er der modtaget reviderede momsoplysninger for oktober 2021. Dette betyder, at det samlede salg inkl. energi for oktober revideres fra 530 mia. kr. til 511 mia. kr.

Firmaernes salg ekskl. energi mv.

 

Sæsonkorrigeret

 

Ikke-sæsonkorrigeret

 

2019

2020

2021

 

2019

2020

2021

 

mia. kr.

4. kvt.

1.032,4

1.023,2

1.180,1

 

1.097,4

1.095,3

1.262,2

Januar

331,2

355,7

334,7

 

317,5

342,3

310,1

Februar

332,5

336,2

341,4

 

296,2

305,5

304,6

Marts

325,0

336,0

375,0

 

327,6

344,7

390,7

April

337,7

311,5

369,1

 

331,7

305,9

358,4

Maj

334,0

309,5

371,0

 

334,8

297,6

357,6

Juni

332,1

327,7

377,9

 

333,2

339,8

404,3

Juli

338,5

332,5

367,9

 

324,2

319,2

348,8

August

337,1

331,5

375,3

 

326,1

311,5

359,4

September

337,7

334,6

389,2

 

343,3

347,0

403,6

Oktober

352,5

340,1

393,8

 

372,6

355,3

402,8

November

342,2

339,0

404,1

 

352,6

349,2

424,1

December

337,6

344,1

382,2

 

372,1

390,7

435,3

Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg i udvalgte erhvervshovedgrupper

 

Sæsonkorrigeret

Ikke-sæsonkorrigeret

 

Nov.
2021

 

Dec.
2021

 

Æn-
dring

 

Juli
2021
- sept.
2021

Okt.
2021
- dec.
2021

Æn-
dring

 

Dec.
2020

 

Dec.
2021

 

Æn-
dring

 

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

mia. kr.

pct.

I alt ekskl. energi mv.

404,1

382,2

-5,4

1132,3

1180,1

4,2

390,7

435,3

11,4

I alt inkl. energi mv.

533,3

569,8

6,8

1369,4

1612,5

17,7

445,1

679,6

52,7

Heraf:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Landbrug, skovbrug og fiskeri

10,4

10,4

-0,4

31,1

30,7

-1,5

12,7

13,6

7,0

Industri

80,0

73,2

-8,4

216,8

229,6

5,9

74,1

80,8

9,0

Bygge og anlæg

28,8

24,2

-16,1

81,0

81,0

0,0

32,3

30,9

-4,2

Handel

142,1

137,1

-3,5

413,0

417,7

1,1

139,3

152,6

9,6

Handel med biler og

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motorcykler

16,4

16,5

0,8

48,1

49,3

2,3

16,7

17,2

3,0

Engroshandel

90,9

88,8

-2,3

265,3

267,8

0,0

86,1

98,6

14,5

Detailhandel

34,9

31,8

-8,9

99,5

100,6

1,0

36,4

36,8

1,0

Transport

59,7

60,1

0,6

143,1

173,2

21,1

36,0

62,2

73,0

Hoteller og restauranter

5,8

5,8

-0,6

16,6

19,1

15,3

3,5

5,8

66,6

Information og kommunikation

17,4

18,0

3,3

50,9

53,0

4,1

21,1

22,8

8,1

Finansiering og forsikring

8,5

8,0

-5,8

24,7

24,5

-0,6

8,4

9,1

7,8

Ejendomshandel og udlejning

6,7

6,3

-5,5

20,6

22,6

9,7

8,1

5,8

-28,6

Anm.: Visse ydelser er ikke momspligtige, fx personbefordring, så statistikken viser ikke alt salg.
Kilde: www.statistikbanken.dk/fiks11

Firmaernes salg ekskl. energi
Sæsonkorrigeret
382,2 mia. kr.
december 2021
-5,4 %
november -december 2021

Nyt fra Danmarks Statistik

11. februar 2022 - Nr. 43

Hent som PDF
Næste udgivelse: 16. marts 2022

Kontakt

Kilder og metode

Statistikken er baseret på oplysninger, som firmaerne meddeler Skattestyrelsen ved moms-angivelsen. Yderligere oplysninger om Firmaernes køb og salg kan ses på www.dst.dk/fiks_info. Køb og salg i visse branchegrupper, fx landbrug, skovbrug og fiskeri, er for en stor dels vedkommende estimeret, da en stor del af firmaerne indberetter moms kvartalsvist eller halvårligt. Revisioner i disse branchegrupper er derfor normalt større end i andre branchegrupper. Køb og salg er opgjort i løbende priser uden moms, men inklusive punktafgifter. Der er anvendt indirekte sæsonkorrektion. For enkelte brancher er der ikke fundet sæsonbestemt variation. Firmaernes køb og salg består både af indenlandsk og udenlandsk handel, men oplysningerne om ikke-momspligtigt salg, herunder eksport, er behæftet med en vis usikkerhed. Det samme gælder dermed også firmaernes salg i alt. Se nærmere beskrivelse i statistikdokumentationen og på emnesiden. Branchefordelingen er foretaget af Danmarks Statistik i overensstemmelse med branchenomenklaturen Dansk Branchekode 2007 (DB07) efter firmaets hovedbranche.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation