Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Regnskabsstatistik for private byerhverv

Formålet med Regnskabsstatistik for de private byerhverv er at belyse det danske erhvervsliv og danne grundlag for driftsøkonomiske analyser, erhvervspolitiske beslutninger og for evaluering af den førte erhvervspolitik. Herudover er regnskabsstatistikken et meget væsentligt input til opgørelsen af nationalregnskabet. Regnskabsstatistikken for private byerhverv har været indsamlet og udarbejdet siden 1995.

Indhold

Statistikken belyser årligt virksomhedernes resultatopgørelse, balance og investeringer både på firmaniveau og på arbejdsstedsniveau. Statistikgrundlaget indeholder detaljerede regnskabsposter, herunder omsætning, vareforbrug, omkostninger, årets resultat, aktiver, passiver og investeringer. Regnskabsstatistikken for private byerhverv omfatter ikke landbrug, fiskeri, havne mv., pengeinstitutter, forsikring, almene boligselskaber, offentlig administration mv. Statistikken omfatter kun markedsaktivitet. Statistikken publiceres i Nyt fra Danmarks Statistik og i Statistikbanken.

Læs mere om indhold

Statistisk behandling

Der indhentes oplysninger fra en stikprøve af firmaerne vha. online indberetning. Onlinespørgeskemaet følger i så høj grad som muligt Årsregnskabsloven, og de indhentede oplysninger gennemgår en systematisk fejlsøgning i Danmarks Statistik. Statistikken imputerer til fulde regnskaber for enheder hvor vi kun har delvise informationer fra kilderne.

Læs mere om statistisk behandling

Relevans

Anvendelsesområder: Driftsøkonomiske og geografiske analyser, og derudover benyttes statistikkens grunddata som et meget væsentligt input til beregning af nationalregnskabet. Brugere: Offentlige myndigheder, Eurostat, brancheorganisationer, private firmaer, politikere, økonomer, journalister og studerende.

Læs mere om relevans

Præcision og pålidelighed

Statistikken giver et pålideligt billede af det danske erhvervslivs økonomiske situation, da det bygger på en bred stikprøve, administrativt data og er baseret på detaljerede regnskaber. Mest sikker er statistikken på firmaniveau, da årsregnskaberne laves på dette niveau.

Det antages at de firmaer, hvor der modtages oplysninger fra SKAT og Erhvervsstyrelsen, i samme brancher og med samme ejerform, er sammenlignelige med firmaer i stikprøven. Endvidere antages det at firmaer med under 5 ansatte er sammenlignelige med firmaer med 6-10 ansatte, for firmaer som ikke har stor momsomsætning (brancheafhængig men typisk mindst 150 mio.kr.).

Læs mere om præcision og pålidelighed

Aktualitet og punktlighed

Statistikken på både firma- og arbejdsstedsniveau publiceres normalt foreløbigt ca. 6 måneder efter og endeligt ca. 14 måneder efter sidste regnskabsafslutningstidspunkt (30. april) og normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

Læs mere om aktualitet og punktlighed

Sammenlignelighed

Regnskabsstatistikken på firmaniveau er sammenlignelig med den indtil 1998 publicerede regnskabsstatistik, der alene var baseret på data fra SKAT. Der leveres hvert år data til EU's statistikbureau, Eurostat. Her leveres også nogle specielle aggregater, som ikke offentliggøres nationalt.

Der udarbejdes en række statistikker, der belyser dele af virksomhedens regnskaber. Som eksempler kan nævnes omsætningsstatistikken, varestatistikken for industrien, ordre- og omsætningsstatistik for industrien. Disse statistikker er ikke direkte sammenlignelige med regnskabsstatistikken pga. forskelle i enhedsafgrænsning, dækningsgrad og definitioner.

Læs mere om sammenlignelighed

Tilgængelighed

Tallene offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiskbanken. Tallene offentliggøres også i årspublikationen Statistisk Tiårsoversigt.

Læs mere om tilgængelighed