Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Erhvervslivets Udvikling, Erhvervsstatistik
Charlotte Spliid Hansen
3917 3177

chh@dst.dk

Hent som PDF

Regnskabsstatistik for private byerhverv

Tallene offentliggøres årligt i Nyt fra Danmarks Statistik og Statistiskbanken. Tallene offentliggøres også i årspublikationen Statistisk Tiårsoversigt.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Tallene offentliggøres i Nyt fra Danmarks Statistik.

Publikationer

Tallene offentliggøres årligt i Statistisk Tiårsoversigt.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnerne i følgende tabeller:

 • REGN1: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branche, regnskabsposter og tid
 • REGN1A: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for private byerhverv efter branche, regnskabsposter og tid
 • REGN2: Regnskabsstatistik for private byerhverv efter branche, regnskabsposter, størrelse og tid
 • REGN2A: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for private byerhverv efter branche, regnskabsposter, størrelse og tid
 • REGN3: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branche, regnskabsposter, ejerform og tid
 • REGN3A: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for private byerhverv efter branche, regnskabsposter, ejerform og tid
 • REGN8: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. (DB07) efter område, branche, regnskabsposter og tid
 • REGN5: Regnskabsstatistik for private byerhverv i mio. kr. efter branche, regnskabsposter og tid
 • REGN5A: Nøgletal i procent for regnskabsstatistik for private byerhverv efter branche, regnskabsposter og tid
 • FREGN2: Foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv efter branche, regnskabsposter, størrelse og tid
 • FREGN3: Foreløbig regnskabsstatistik for private byerhverv efter branche, regnskabsposter, ejerform og tid

Adgang til mikrodata

Statistikkens grunddata er lagret på årsfiler indeholdende et komplet sæt af variable for hvert eneste firma og arbejdssted dækket af statistikken. Dette giver stor fleksibilitet mht. anvendelsen til service opgaver og for forskere.

Anden tilgængelighed

Statistikkens grunddata er lagret på årsfiler indeholdende et komplet sæt af variable for hvert eneste firma og arbejdssted dækket af statistikken. Dette giver stor fleksibilitet mht. anvendelsen til service opgaver og for forskere.

Diskretioneringspolitik

I udarbejdelsen af Regnskabsstatistikken følges Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Praksissen for diskretionering i udarbejdelsen af Regnskabsstatistikken er beskrevet i Danmarks Statistiks Datafortrolighedspolitik.

Reference til metodedokumenter

Detaljeret dokumentation af indholdet findes på Danmarks Statistiks hjemmeside.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.