Gå til sidens indhold

Både eksport og import stiger i september

Betalingsbalance og udenrigshandel september 2021

I september steg den samlede eksport af varer og tjenester med 4,6 pct. Den samlede import steg ligeledes 4,6 pct. Den samlede eksport og import er også steget set over de seneste tre måneder. I september 2021 steg overskuddet på betalingsbalancens løbende poster med 1,0 mia. kr. Det viser tallene opgjort i løbende priser, når der korrigeres for normale sæsonudsving.

Eksport og import af varer og tjenester, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Tyskland og USA er Danmarks største eksportmarkeder

Den 10.-13. november gennemføres et dansk statsbesøg i Tyskland. I 2019 var Danmarks største eksportmarked Tyskland, mens det i 2020 var USA. I de første ni måneder af 2021 var eksporten til USA på 130 mia. kr., mens eksporten til Tyskland lå på 127 mia. kr. I den periode steg eksporten til Tyskland, mens eksporten til USA var stort set uændret i forhold til samme periode i 2020. Eksporten til Tyskland steg for både varer og tjenester. For tjenester var det især søtransporten, der trak stigningen, mens stigningen for varerne fordelte sig på en række varegrupper.  

Danmarks eksport til Tyskland og USA, løbende priser, (faktiske tal)Kilde: Særudtræk og www.statistikbanken.dk\bb1

Fald i betalingsbalanceoverskuddet i 2021

For de første ni måneder af 2021 er overskuddet 19,7 mia. kr. mindre end for samme periode i 2020. Det største fald er i overskuddet på varer, der krydser grænsen, hvor importen steg mere end eksporten. Desuden faldt overskuddet på indkomst, mens overskuddet på tjenester steg på baggrund af en stigning i eksporten.

Betalingsbalancens løbende poster, løbende priser, sæsonkorrigeretKilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Ændringer i forhold til seneste offentliggørelse

Overskuddet på betalingsbalancens løbende poster er nedjusteret med 2,3 mia. kr. for januar til august 2021 i forhold til seneste offentliggørelse. Der er tale om justeringer som følge af den løbende kvalitetssikring.

Betalingsbalancens løbende poster

 

Sæsonkorrigerede tal

Faktiske tal

 

2021

Udvikling

Januar-september

 

August

September

September1

3 mdr.2

2020

2021

 

mia. kr.

pct.

mia. kr.

Løbende poster i alt

15,1

16,1

..

..

153,4

133,7

Indtægter

137,7

143,6

4,3

1,3

1118,8

1225,0

dgifter

122,6

127,4

3,9

1,4

965,4

1091,3

Varer og tjenester

12,2

12,8

..

..

129,0

117,1

Eksport

117,8

123,3

4,6

1,5

956,1

1049,3

 mport

105,7

110,5

4,6

0,7

827,0

932,2

Varer

5,9

4,2

..

..

97,3

69,9

Eksport

69,4

72,1

3,9

-2,8

580,6

646,3

Import

63,5

67,9

6,8

0

483,3

576,4

Varer som krydser dansk grænse

0,5

-1,0

..

..

48,4

19,2

Eksport

58,4

61,1

4,7

-2,7

493,5

547,2

Import

57,9

62,1

7,3

-0,5

445,1

528,1

Varer som ikke krydser dansk grænse

5,3

5,2

..

..

48,8

50,8

Eksport

11,0

11,0

-0,3

-3,1

87,0

99,1

Import

5,7

5,8

1,5

5,6

38,2

48,4

Tjenester

6,3

8,5

..

..

31,8

47,2

Eksport

48,4

51,2

5,7

8,5

375,5

403,0

 mport

42,1

42,7

1,3

1,8

343,7

355,8

Indkomst

6,0

6,4

..

..

53,1

45,4

ndtægter

17,2

17,7

2,7

0,3

143,4

152,3

Udgifter

11,3

11,2

-0,2

8,6

90,3

106,9

Løbende overførsler

-3,1

-3,1

..

..

-28,7

-28,9

Indtægter

2,6

2,6

-1,1

0,9

19,3

23,4

Udgifter

5,7

5,7

0,2

1,9

48,0

52,3

Kapitaloverførsler mv.

0

0

..

..

-0,5

-0,8

Fordringserhvervelse, netto

15,1

16,2

..

..

152,9

132,8

1 September 2021 i forhold til august 2021.
2 Juli-september 2021 i forhold til april-juni 2021.
Kilde: www.statistikbanken.dk/bbpm

Nyt fra Danmarks Statistik

9. november 2021 - Nr. 397

Hent som PDF
Næste udgivelse: 9. december 2021

Kontakt

Kilder og metode

Betalingsbalancen er en opgørelse over værdien af de økonomiske transaktioner med udlandet i en given periode.  Denne udgivelse er en af flere konjunkturindikatorer fra Danmarks Statistik.

Vis hele teksten » « Minimer teksten

Statistik­dokumentation


Seneste nyt om Betalingsbalance og udenrigshandel