Gå til sidens indhold

Ungdoms­uddannelser

Danmarks Statistiks ELEV-register gør det muligt at lave opgørelser over, hvor mange der fx har gennemført en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelser er almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelser.

Introduktion

I statistikken er det muligt at se hvor mange personer som fx har gennemført en ungdomsuddannelse evt. kombineret med oplysninger om personernes forældre eller karakter fra grundskolen.

Elevregisteret er et forløbsregister, hvor man kan følge personers uddannelses­karriere i det ordinære uddannelsessystem fra børnehaveklasse til og med for­skeruddannelserne.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Almengymnasiale uddannelser

De almengymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker studentereksamen, hf-eksamen og studenterkursus.

Erhvervsgymnasiale uddannelser

De erhvervsgymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx).

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse som giver erhvervskompetence. En erhvervsfaglig uddannelse består typisk af et eller to grundforløb og et hovedforløb. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er ca. 4 år. Erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis murer, tømrer og elektriker.

TIMES

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Elevregistret

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Ungdoms­uddannelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Lene Riberholdt