Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Ungdoms­uddannelser

Danmarks Statistiks ELEV-register gør det muligt at lave opgørelser over, hvor mange der fx har gennemført en ungdomsuddannelse. Ungdomsuddannelser er almen- og erhvervsgymnasiale uddannelser samt erhvervsuddannelser.

Introduktion

I statistikken er det muligt at se hvor mange personer som fx har gennemført en ungdomsuddannelse evt. kombineret med oplysninger om personernes forældre eller karakter fra grundskolen.

Elevregisteret er et forløbsregister, hvor man kan følge personers uddannelses­karriere i det ordinære uddannelsessystem fra børnehaveklasse til og med for­skeruddannelserne.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Almengymnasiale uddannelser

De almengymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker studentereksamen, hf-eksamen og studenterkursus.

Erhvervsgymnasiale uddannelser

De erhvervsgymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx).

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse som giver erhvervskompetence. En erhvervsfaglig uddannelse består typisk af et eller to grundforløb og et hovedforløb. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er ca. 4 år. Erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis murer, tømrer og elektriker.

TIMES

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Elevregistret

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Bliv klogere på vores data om uddannelse


Kursus - Uddannelse

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Lene Riberholdt