Gå til sidens indhold

Befolkningens højest fuldførte uddannelse

Opgørelsen over befolkningens højest fuldførte uddannelse gør det muligt at følge udviklingen i danskernes uddannelsesniveau og uddannelsesmønstre.

Introduktion

I statistikken er det muligt at følge udviklingen i uddannelsesniveauet både for befolkningen samlet set, men også for udvalgte grupper opdelt på fx alder, køn, geografi og socioøkonomisk baggrund.

Registeret over højest fuldført uddannelse viser til en hver tid personernes højest fuldførte uddannelser. Registret dannes som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv.

Dokumentation

Begrebsforklaring

Førskoleuddannelse

Læring gennem leg og lignende i børnehaver, vuggestuer mv.

Grundskole

Grundskolen består af børnehaveklasse til og med 10. klasse.

Forberedende uddannelser

Forberedende uddannelser er hverken erhvervs- eller studiekompetencegivende. En forberedende uddannelse er fx den særlige ungdomsuddannelse eller værkstedsskole.

Almengymnasiale uddannelser

De almengymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker studentereksamen, hf-eksamen og studenterkursus.

Erhvervsgymnasiale uddannelser

De erhvervsgymnasiale uddannelser er studiekompetencegivende og dækker højere handelseksamen (Hhx) og højere teknisk eksamen (Htx).

Erhvervsuddannelser

En erhvervsuddannelse er en faglig uddannelse som giver erhvervskompetence. En erhvervsfaglig uddannelse består typisk af et eller to grundforløb og et hovedforløb. Den typiske varighed af en erhvervsuddannelse er ca. 4 år. Erhvervsfaglige uddannelser er eksempelvis murer, tømrer og elektriker.

Korte videregående uddannelser

Korte videregående uddannelser varer typisk 1-2 år og bygger oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse. Korte videregående uddannelser er typisk akademi- eller erhvervsakademiuddannelser, fx finansøkonom eller datamatiker.

Mellemlange videregående uddannelser

Mellemlange videregående uddannelser varer typisk 2 - 4 år og bygger oven på en almengymnasial eller erhvervsgymnasial uddannelse. Mellemlange videregående uddannelser er fx sygeplejerske, folkeskolelærer og diplomingeniør.

Lange videregående uddannelser

Lange videregående uddannelser varer samlet 5 år og er typisk delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. En lang videregående uddannelse er fx antropolog, læge og teolog.

Bacheloruddannelse

Bacheloruddannelser er 3-årige afrundede uddannelsesforløb efter en gymnasial uddannelse. Uddannelserne har til formål at give grundlag for at udøve erhvervsfunktioner og er forudsætning for de fleste lange videregående uddannelser (kandidatuddannelse). En bacheloruddannelse er fx HA og bachelor i tysk.

Forskeruddannelse

Forskeruddannelserne (ph.d.-uddannelser) er normalt et treårigt heltidsstudium. Forskeruddannelserne ligger i forlængelse af en lang videregående uddannelse.

 

TIMES

TIMES er et system til dokumentation af de data, der indgår i vores statistikker. Selve statistikkerne er dokumenteret i statistikdokumentationen. TIMES består af en fælles database med tilhørende værktøjer til beskrivelse af datasæt, record, variable og variabelklasser.

TIMES for delopgaven: Befolkningens Uddannelse

TIMES for delopgaven: Kvalifikationsregistret

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Befolkningens højest fuldførte uddannelse

Kontakt

Eva Lotti Hansen
Telefon: 39 17 30 86

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Indvandrernes medbragte uddannelse

Notat om kvaliteten af spørgeskemaundersøgelserne om indvandrernes medbragte uddannelse.

Læs notat

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her