Gå til sidens indhold

Ejendomssalg

Ejendomssalgsstatistikken belyser udviklingen i omsætning og priser på fast ejendom. Statistikken anvendes til at vurdere udviklingen på boligmarked, såvel som den generelle konjunkturudvikling.

Introduktion
Statistikken udkommer den sidste hverdag to måneder efter referenceperioden. Kvartals- og årstal revideres hver måned i Statistikbanken. Endelige tal foreligger 13 måneder efter første offentliggørelse. Månedstal indeholder kun tal for enfamiliehuse og ejerlejligheder, mens kvartals- og årstal er udvidet med tal for sommerhuse, forretnings- og fabriksejendomme, samt landbrug.
Dokumentation

Sammenhæng mellem foreløbige og endelige tal

Statistikken bliver løbende revideret. Tabellen nedenfor viser hvornår tallene offentliggøres første gang, samt hvornår de bliver endelige.

Statistik Første offentliggørelse Endelige tal Antal revisioner
Månedstal Ca. 2 måneder efter
referenceperioden
Ca. 13 måneder efter
referenceperioden
11
Kvartalstal Ca. 2 måneder efter
referenceperioden
Ca. 13 måneder efter
referenceperioden
11
Årstal Ca. 2 måneder efter
referenceperioden
Ca. 13 måneder efter
referenceperioden
11

Statistikken er baseret på handler fra det elektroniske tinglysningssystem. Ved hver offentliggørelse beregnes statistikken på baggrund af de handler som Danmarks Statistik har modtaget fra det elektroniske tinglysningssystem på kørselstidspunktet. I tabellen nedenfor er vist hvor stor en andel af det samlede antal handler statistikken erfaringsmæssigt bygger på ved første offentliggørelse.

Statistik Andel af samtlige handler (erfaringsmæssigt)
Månedstal Ca. 70 pct.
Kvartalstal Ca. 85 pct.
Årstal Ca. 95 pct.

 

Notater

Andelsboliger

Price concepts for Housing Cooperatives in a House Price Index

Hedonic House Price Index

 

Statistikdokumentation

Få et overblik over statistikkens formål, indhold og kvalitet. Her kan du bl.a. få svar på, hvilke kilder statistikken bygger på, hvad den indeholder og hvor ofte den udkommer.

Hovedtal


Relateret indhold i Ejendomssalg

Kontakt

Annette Walther Nielsen
Telefon: 39 17 34 38

Fandt du ikke det, du søgte?

Har du brug for hjælp til at finde den rette statistik?
Kontakt vores informationsservice

Har du behov for skræddersyet statistik, hjælp til interviewundersøgelser, eller ønsker du som forsker adgang til mikrodata? Så kan vi hjælpe dig.
Læs mere om vores produkter og ydelser

Tilmeld dig nyheder

Modtag nyheder om de emner, der interesserer dig

Invasion af Ukraine

Tema: Invasion af Ukraine

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her