Gå til sidens indhold

Antallet af førstegangskøbere steg med 17 pct. i 2020

Det er rekord siden 2015. På landsplan er førstegangskøberne blevet lidt ældre fra 2015-20. Odense og København har de yngste førstegangskøbere, mens øerne har de ældste. Andelen af førstegangskøbere var størst til huse i Favrskov, Aabenraa og Albertslund kommuner.

3. juni 2021 kl. 8:00 - Opdateret 3. juni 2021 kl. 9:13

Der var desværre fejl i figur 2, hvor det totale antal købere fremgik for enfamiliehuse og ejerlejligheder i stedet for førstegangskøbere. I figur 1 og 3 fremgik alle handler og ikke kun almindelig frie handler. Fejlene er nu rettet.

Det gik stærkt på boligmarkedet i 2020 på trods af COVID-19 – og rekordmange blev samtidig for første gang ejere over enten et hus, en lejlighed eller et sommerhus.

Det viser en særkørsel fra Danmarks Statistik, der går tilbage til 2015.

Det samlede antal af førstegangskøbere i almindelig fri handel steg fra godt 50.650 i 2015 til 63.639 i 2020. Det er en stigning på næsten 26. pct. Alene fra 2019 til 2020 steg antallet af førstegangskøbere med godt 17. pct.

”Stigningen skal ses i lyset af, at boligmarkedet har oplevet et boom under COVID-19, hvilket også har afspejlet sig i flere førstegangskøbere,” siger Jakob Holmgaard, der er fuldmægtig i Danmarks Statistik.

”Der kan være flere årsager til, at der er gode muligheder for førstegangskøberne at komme ind på det danske boligmarked. Udbetalingen af de indefrosne feriepenge kan have haft en positiv effekt på den generelle boligkøbers evne til at klare udbetalingskravet. Desuden ved vi, at danskerne i lav grad synes, at udgiften til boligen i Danmark er et problem, hvilket også kan have en betydning. Det er det, man kalder boligbyrden,” siger Jakob Holmgaard. Se mere om boligbyrden her

Figur 1: Antal og gennemsnitsalder for førstegangskøbere af både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse solgt i almindelig fri handel. 2015-2020

 Ny figur 1_sitecore

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Faktaboks: Førstegangskøbere i denne artikel

  • I denne artikel er førstegangskøbere defineret som personer, der har købt en ejerbolig i almindelig fri handel i løbet af året og ikke i de tre forudgående år har ejet en ejendom. 
  • Har den samme person erhvervet sig flere ejerboliger på et år, tæller personen med flere gange i statistikken. 
  • Andelsboliger tæller ikke som ejerboliger. Har man ejet en andelsbolig og købt en ejerbolig i perioden, tæller man med som førstegangskøber.
  • Hvis en ejerbolig erhverves af to førstegangskøbere, tæller begge førstegangskøbere med i statistikken.

 

Figur 2: Antal førstegangskøbere af fordelt på enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse solgt i almindelig fri handel. 2015-2020

Ny_Figur_2
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik.

Førstegangskøberne er blevet lidt ældre 

Gennemsnitsalderen på førstegangskøbere var i 2015 på 35,3 år og har været svagt stigende frem til 2020, hvor gennemsnitsalderen er på 36,0 år. Der er dog store forskelle på førstegangskøbernes gennemsnitsalder i landets forskellige kommuner.

Odense, København, Århus og Glostrup havde de yngste førstegangskøbere, hvor gennemsnitsalderen ligger i begyndelsen af 30’erne. Hvis vi kigger i den anden ende af spektret, er det på øerne Læsø, Samsø, Langeland, Fanø, Ærø og Lolland, hvor gennemsnitsalderen ligger i 40’erne, at vi finder de ældste førstegangskøbere” siger Jakob Holmgaard og fortsætter:

”De geografiske forskelle i førstegangskøbernes gennemsnitsalder afspejler både geografiske forskelle i prisniveauer samt sammensætningen af boligtyper – for eksempel er sommerhuskøberne ofte ældre end ejerlejlighedskøberne.” 

Figur 3: De 5 kommuner med hhv. den højeste og laveste gennemsnitsalder for førstegangskøbere til både enfamiliehuse, ejerlejligheder og sommerhuse. Solgt i almindelig fri handel. 2020

Ny figur 3 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Størst andel førstegangskøbere til huse i Favrskov, Aabenraa og Albertslund

Hvis vi udelukkende kigger på førstegangskøbere til enfamiliehuse, så var der relativt flest købere til huse i kommunerne Favrskov med 63 pct.,  Aabenraa med 60 pct. og Albertslund med 59 pct. førstegangskøbere ud af alle huskøbere i 2020.

Der var omvendt færrest førstegangskøbere til enfamiliehuse i Gentofte Kommune med 26 pct., Samsø Kommune med 20 pct. og Frederiksberg Kommune med 17 pct.

”Det hænger selvfølgelig også sammen med, at der i Gentofte og Frederiksberg kommuner er meget høje boligpriser, hvorfor det er sværere for førstegangskøbere at få foden ind på boligmarkedet her,” siger Jakob Holmgaard.

Figur 4: Andel førstegangskøbere ud af det samlede antal købere til enfamiliehuse. 2020

 

Figur 4_Andel førstegangskøbere ud af det samlede antal købere til enfamiliehuse
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Størst andel førstegangskøbere til lejligheder i Glostrup, Albertslund og Ishøj 

For lejlighederne gælder det, at der var størst andel førstegangskøbere til lejligheder beliggende i kommunerne Glostrup med 69 pct., Albertslund med 65 pct. og Ishøj med 63 pct. ud af alle købere til lejligheder. 

Der var færrest førstegangskøbere til lejligheder i kommunerne Tønder med 14 pct., Fanø med 12 pct. og Jammerbugt med 8 pct. førstegangskøbere ud af alle købere til lejligheder. 

Lemvig, Samsø, Morsø og Brønderslev kommuner havde ingen førstegangskøbere til ejerlejligheder i 2020. 

Figur 5: Andel førstegangskøbere ud af det samlede antal købere til ejerlejligheder. 2020

 

Figur 5_lejligheder

Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik

Størst andel førstegangskøbere til sommerhuse i Køge, Favrskov og Ballerup

Den største andel førstegangskøbere til sommerhuse var i Køge med 69 pct., Favrskov med 60 pct. og Ballerup med 50 pct. Bemærk, at der i 20 kommuner ikke var nogle førstegangskøbere til sommerhuse. 

Figur 6: Andel førstegangskøbere ud af det samlede antal købere til sommerhuse. 2020

Figur 6_sommerhuse

Data til denne artikel er leveret af Jakob Holmgaard, som du kan kontakte på JHO@dst.dk eller 24 87 64 56, hvis du har spørgsmål til artiklen. 

Kontakt

Jakob Holmgaard
Telefon: 39 17 31 24