Gå til sidens indhold

Husstande, familier og børn

Statistikken om husstande, familier og børn beskriver en lang række aspekter omkring familiestrukturen i Danmark. Hvor mange børn bor sammen med deres halvsøskende? Hvor mange personer bor alene? Hvordan står det til med børnepasning osv.

Nyt

Seneste nyt om Husstande, familier og børn

Flere voksne pr. barn i børnehaverne

17. november 2023

Flere voksne pr. barn i børnehaverne

I 2022 lå normeringen for de kommunale og selvejende børnehaver på landsplan på 5,6. Dette udgør et fald på 0,1 i forhold til året før, hvor normeringstallet var 5,7.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børnepasning'


Færre børn og unge har mistet en forælder

23. februar 2023

Færre børn og unge har mistet en forælder

Pr. 1. januar 2023 var der 1.155.838 børn og unge under 18 år, hvoraf 3.386 (0,3 pct.) havde mistet sin mor og 7.407 (0,6 pct.) sin far. 87 havde mistet både mor og far.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husstande og familier'


Stor stigning i antal vielser

13. februar 2023

Stor stigning i antal vielser

I 2022 steg antallet af vielser med 20 pct. I 2022 blev der viet 33.054 par mod 27.645 året før. Det er det højeste antal vielser siden 00'erne, hvor der i gennemsnit var 36.800 vielser om året.

Tabeller i Statistikbanken om 'Skilsmisser'


Der bor børn i hver fjerde familie

18. marts 2022

Der bor børn i hver fjerde familie

1. januar 2022 var der 773.541 børnefamilier i Danmark, hvilket svarede til 25 pct. af alle familier. En familie består af en eller flere personer, der bor på den samme adresse og har visse indbyrdes relationer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husstande og familier'


16 pct. flere husstande end for en generation siden

14. februar 2022

16 pct. flere husstande end for en generation siden

1. januar 2022 var der 2.788.291 husstande i Danmark, hvilket er 16 pct. flere end en generation tidligere i 1997, hvor der var 2.397.075 husstande.

Tabeller i Statistikbanken om 'Husstande og familier'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Førstegangsfødende er blevet ældre

12. september 2023

Førstegangsfødende er blevet ældre

I 2022 fødte 26.300 kvinder i Danmark deres første barn, og gennemsnitsalderen for førstegangsfødende var 29,9 år. Men hvem får typisk børn senere i livet, og er gruppen af førstegangsfødende anderledes i 2022 end tidligere?

Unge flytter senere hjemmefra

26. juni 2023

Unge flytter senere hjemmefra

Over de seneste ti år er der en tendens til, at stadig flere unge er hjemmeboende. Fx boede 42 pct. af de 21-årige hjemme i 2021, mens det gjaldt for 32 pct. af de 21-årige i 2011.

Portræt af danske landmænd

6. september 2022

Portræt af danske landmænd

Landbrugsstatistikken beskriver landbrugets struktur og aktiviteter på baggrund af årlige stikprøveundersøgelser, men siger mindre om, hvem landmændene er. Hvert 10. år indsamles data fra samtlige danske landbrug og gartnerier - en såkaldt totaltælling, der er reguleret af EU. Når totaltællingen kobles til Danmarks Statistiks registre giver det et ekstraordinært godt udgangspunkt for at tegne et portræt af danske landmænd og gartnere.