Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Husstande, familier og børn

Statistikken om husstande, familier og børn beskriver en lang række aspekter omkring familiestrukturen i Danmark. Hvor mange børn bor sammen med deres halvsøskende? Hvor mange personer bor alene? Og meget andet.

Nyt

Seneste nyt om Husstande, familier og børn

Højeste andel børn bor med far og mor i Allerød

7. marts 2019

Graf

Allerød er den kommune, der har den højeste andel af børn mellem 0-17 år, der bor sammen med både deres far og mor 1. januar 2019. Hele 82,3 pct. boede med begge deres forældre.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'


Færre ældre er enlige

12. februar 2019

Graf

Andelen af ældre, der er enlige, er betydeligt lavere end for ti år siden. Størst forskel er der for de 81-årige, hvor 50 pct. var enlige 1. januar 2019, mens 60 pct. var enlige i 2009.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'


Store børnefamilier hyppigst blandt lavt uddannede

12. oktober 2017

Graf

Børn, der bor i en familie, hvor ingen af de voksne har en uddannelse udover grundskoleniveau, bor langt oftere med mindst tre søskende, end børn fra familier med mindst en voksen med erhvervsfaglig/videregående uddannelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'Tidligere Nyt
Kommende Nyt

 

Publikationer

Børn og deres familier 2018

Bogen giver et indblik i nogle af de mest centrale forhold om børn og deres familier ud fra befolknings- og uddannelsesdata.

Børn og deres familier 2018 har bl.a. fokus på geografi, familietyper, herkomst, afgangskarakterer fra grundskolen og forældres højest fuldførte uddannelse. Bogen har også fokus på børns bedsteforældre. Fx afdækker den, hvor lang afstand børn i kommunerne i gennemsnit har til nærmeste bedsteforælder, og hvor mange danskere der er bedsteforældre. Endelig belyser bogen også i hvilken grad, der er af statistisk sammenhæng mellem 30-årige, der ikke har fuldført en uddannelse over grundskoleniveau og om deres forældre delte adresse, da det nu voksne barn var 18 år.Læs mere

Børns familier

Publikationen tegner et billede af børn og børns familier.

Læs mere

Befolkningens udvikling 2018

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.Læs mere
Bag tallene

Regnbuefamilien er blevet større

Antallet af mandepar og kvindepar, som har hjemmeboende børn, er stigende. Samtidig er den typiske regnbuefamilie blevet større.

Læs mere

Kvindepar bliver oftere gift i kirken end mandepar

Knap tre ud af fire par af samme køn blev i 2018 gift borgerligt, men antallet af kirkelige vielser er stigende. I alle år har relativt flere kvindepar end mandepar valgt det kirkelige ritual, mens mændene i højere grad har holdt sig til den borgerlige vielse.

Læs mere

Brud i familien går i arv

Hvis dine og din partners forældre gik fra hinanden, inden I blev 18 år, er sandsynligheden for, at jeres eget barn også bliver delebarn dobbelt så stor, som hvis I begge to var vokset op med begge jeres forældre.

Læs mere

Fædre uden ungdomsuddannelse holder mindst barsel

Fædre uden ungdomsuddannelse holdt med 19 dage i gennemsnit kortest forældreorlov i 2015. Generelt stiger barselslængden for mænd med deres uddannelseslængde, mens det forholder sig modsat for kvinder.

Læs mere

Omkring 16.000 børn har både forældre og bedste­forældrepar, der bor hver for sig

Knap 16.000 børn har forældre og bedsteforældre, der bor på i alt seks forskellige adresser i Danmark.

Læs mere

Undersider

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Ansvarlig for siden

Lisbeth Harbo