Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Husstande, familier og børn

Statistikken om husstande, familier og børn beskriver en lang række aspekter omkring familiestrukturen i Danmark. Hvor mange børn bor sammen med deres halvsøskende? Hvor mange personer bor alene? Og meget andet.

Nyt

Seneste nyt om Husstande, familier og børn

12 pct. af de 0-17-årige er enebørn

18. marts 2020

12 pct. af de 0-17-årige er enebørn

1. januar 2020 var der 1.156.138 børn mellem 0 og 17 år, og 12 pct. af disse havde hverken hel-, halv- eller pap-søskende. 63 pct. havde kun helsøskende, mens 9 pct. kun havde halvsøskende.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'


Ulige kønsfordeling af de enlige 25-29-årige

12. februar 2020

Ulige kønsfordeling af de enlige 25-29-årige

1. januar 2020 var 50,1 pct. af de 25-29-årige enlige. Der er dog markant forskel på mænd og kvinder, idet 56,2 pct. af mændene er enlige, mens det tilsvarende er 43,7 pct. af kvinderne.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'


Store børnefamilier hyppigst blandt lavt uddannede

12. oktober 2017

Store børnefamilier hyppigst blandt lavt uddannede

Børn, der bor i en familie, hvor ingen af de voksne har en uddannelse udover grundskoleniveau, bor langt oftere med mindst tre søskende, end børn fra familier med mindst en voksen med erhvervsfaglig/videregående uddannelse.

Tabeller i Statistikbanken om 'Børn'Tidligere Nyt
Kommende Nyt

 

Publikationer

Børn og deres familier 2018

Børn og deres familier 2018

Bogen giver et indblik i nogle af de mest centrale forhold om børn og deres familier ud fra befolknings- og uddannelsesdata.

Børn og deres familier 2018 har bl.a. fokus på geografi, familietyper, herkomst, afgangskarakterer fra grundskolen og forældres højest fuldførte uddannelse. Bogen har også fokus på børns bedsteforældre. Fx afdækker den, hvor lang afstand børn i kommunerne i gennemsnit har til nærmeste bedsteforælder, og hvor mange danskere der er bedsteforældre. Endelig belyser bogen også i hvilken grad, der er af statistisk sammenhæng mellem 30-årige, der ikke har fuldført en uddannelse over grundskoleniveau og om deres forældre delte adresse, da det nu voksne barn var 18 år.
Børns familier

Børns familier Publikationen tegner et billede af børn og børns familier.


Befolkningens udvikling 2018

Befolkningens udvikling 2018

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.Bag tallene

Andelen af danskere på mindst 65 år, der bor alene, er historisk lav

Andelen af danskere på mindst 65 år, der bor alene, er historisk lav

I 2019 boede 38 procent af de 65+-årige alene. Det er en markant lavere andel end for 20 år siden, og det er den laveste siden 1986. I faktiske tal er der dog sket en stigning i antallet på op mod 50 procent siden 1986. 430.000 personer på mindst 65 år boede alene i 2019.

Regnbuefamilien er blevet større

Regnbuefamilien er blevet større

Antallet af mandepar og kvindepar, som har hjemmeboende børn, er stigende. Samtidig er den typiske regnbuefamilie blevet større.

Kvindepar bliver oftere gift i kirken end mandepar

Kvindepar bliver oftere gift i kirken end mandepar

Knap tre ud af fire par af samme køn blev i 2018 gift borgerligt, men antallet af kirkelige vielser er stigende. I alle år har relativt flere kvindepar end mandepar valgt det kirkelige ritual, mens mændene i højere grad har holdt sig til den borgerlige vielse.

Brud i familien går i arv

Brud i familien går i arv

Hvis dine og din partners forældre gik fra hinanden, inden I blev 18 år, er sandsynligheden for, at jeres eget barn også bliver delebarn dobbelt så stor, som hvis I begge to var vokset op med begge jeres forældre.

Fædre uden ungdomsuddannelse holder mindst barsel

Fædre uden ungdomsuddannelse holder mindst barsel

Fædre uden ungdomsuddannelse holdt med 19 dage i gennemsnit kortest forældreorlov i 2015. Generelt stiger barselslængden for mænd med deres uddannelseslængde, mens det forholder sig modsat for kvinder.

Undersider

Genforeningen i tal

Genforeningen i tal

Vi sætter tal og grafik på 100 års udvikling og zoomer ind på sønderjyderne.

Se temasiden 'Genforeningen i tal'

Ansvarlig for siden

Lisbeth Harbo