Gå til sidens indhold

Flytninger

Flytningerne kan enten være internt i Danmark eller til og fra udlandet. En særlig statistik viser flytninger hen over Øresund. Hver registrering i CPR af skift af bopæl for en person regnes som en flytning, dvs. at en person som flytter flere gange i løbet af en periode indgår flere gange i statistikken.

Nyt

Seneste Nyt om Flytninger

Næsten uændrede flytninger trods COVID-19

15. april 2021

Næsten uændrede flytninger trods COVID-19

Knap 7.000 personer flyttede over Øresund i 2020. Dette slutter sig til normalen for antallet af flytninger mellem Sverige og Danmark, der med kun få udsving siden 2014 har ligget konstant på ca. 7.000 om året.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'


22 pct. færre indvandringer

11. februar 2021

22 pct. færre indvandringer

COVID-19-pandemien har præget antallet af udenlandske statsborgere, der i løbet af 2020 er indvandret til Danmark. I forhold til året før er der et fald på 22 pct. Faldet viser sig i langt de fleste kommuner.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'


Unge flytter senest hjemmefra i de store byer

17. december 2020

Unge flytter senest hjemmefra i de store byer

Gennemsnitsalderen for de unge, der flytter hjemmefra, varierer kommunerne imellem med op til 1,8 år i forskel på de unges alder. På Læsø flytter de unge tidligst hjemmefra ved en gennemsnitsalder på 20,8 år,

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger internt i Danmark'


Flest indvandrede fra Rumænien i andet kvartal

14. august 2017

Flest indvandrede fra Rumænien i andet kvartal

Blandt indvandrede udenlandske statsborgere i andet kvartal 2017 kom flest fra Rumænien, nemlig 1.362 personer. Umiddelbart herefter fulgte polske statsborgere med 1.009 personer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'


Nye flygtninge udgør op til 0,4 pct. af befolkningen

1. april 2016

Nye flygtninge udgør op til 0,4 pct. af befolkningen

I 2015 indvandrede 10.317 personer med opholdstilladelse til asyl. Udover de mindste ø-kommuner, var det Langeland, Sorø, Bornholm, Syddjurs og Assens, som modtog den største andel flygtninge i forhold til indbyggertallet.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

30. november 2020

Hvem flytter, når vi flytter fra hinanden?

En stor del af danskerne bor i par, men ind imellem flytter den ene eller begge fra den fælles bolig. Hvis parret har børn, involverer disse flytninger også et eller flere børn

De fleste flytninger er over korte afstande

13. november 2019

De fleste flytninger er over korte afstande

I 2018 var der ca. 892.000 flytninger fra ét sted i Danmark til et andet. En stor del af flytningerne foregik over en begrænset afstand, men der var også flytninger på tværs af det meste af landet. De unge er flittigst til at flytte, og det er typisk dem, der flytter længst. Flytningerne har betydning for ændringer i de lokale befolkningstal, blandt andet er der flere, der flytter fra landdistrikterne og de små byer, end der flytter til.

Farvel København - goddag forstad

24. maj 2017

Farvel København - goddag forstad

Selvom befolkningstallet i landsdelen Byen København fortsat vokser, er der nu flere personer, der flytter fra Byen København end til Byen København, hvis man fokuserer på indenlandske flytninger. De par, der flytter ud, bosætter sig ofte ret tæt på byen

Publikationer

Befolkningens udvikling 2019

Befolkningens udvikling 2019

Publikationen er en fortsættelse af den udgivelse om ’Befolkningens bevægelser’ som blev udgivet første gang i 1931-33, og belyser alle demografiske forhold, der har betydning for udviklingen i befolkningen: fødsler, dødsfald, vandringer, og flytninger. Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.Bag tallene

Flere unge flytter hjem til mor og far

26. oktober 2018

Flere unge flytter hjem til mor og far

På ni år er antallet af unge danskere, som flytter tilbage til deres mor og/eller far efter at have boet ude steget med 12 pct. Udviklingen er især drevet frem af mænd og af unge midt i tyverne.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Kontakt

Dorthe Larsen