Gå til sidens indhold

Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flytninger

Flytningerne kan enten være internt i Danmark eller til og fra udlandet. En særlig statistik viser flytninger hen over Øresund. Hver registrering i CPR af skift af bopæl for en person regnes som en flytning, dvs. at en person som flytter flere gange i løbet af en periode indgår flere gange i statistikken.

Nyt

Seneste Nyt om Flytninger

Flytninger mellem Danmark og Sverige er stabilt

16. april 2020

Flytninger mellem Danmark og Sverige er stabilt

Efter nogle hektiske år i 2000'erne har antallet af flytninger mellem Danmark og Sverige siden 2014 ligget på et stabilt leje, Årligt flytter 4.000 personer fra Sverige til Danmark og lidt over 3.000 flytter den anden vej.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'


Højeste antal udvandringer nogensinde

11. februar 2020

Højeste antal udvandringer nogensinde

I 2019 blev der registreret 75.000 udvandringer, hvilket er det højeste antal nogensinde. Det er udelukkende blandt udenlandske statsborgere, der ses en stigning.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'


3 ud af 4 søskende flytter højest 8 km fra hinanden

1. november 2019

3 ud af 4 søskende flytter højest 8 km fra hinanden

Når familier med fælles børn (ægtefæller eller samlevende) opløses, ved at den ene voksne fraflytter, og den anden forbliver boende, varierer flytteafstanden alt efter om ingen, alle eller kun nogle af børnene flytter med.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger internt i Danmark'


Flest indvandrede fra Rumænien i andet kvartal

14. august 2017

Flest indvandrede fra Rumænien i andet kvartal

Blandt indvandrede udenlandske statsborgere i andet kvartal 2017 kom flest fra Rumænien, nemlig 1.362 personer. Umiddelbart herefter fulgte polske statsborgere med 1.009 personer.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'


Nye flygtninge udgør op til 0,4 pct. af befolkningen

1. april 2016

Nye flygtninge udgør op til 0,4 pct. af befolkningen

I 2015 indvandrede 10.317 personer med opholdstilladelse til asyl. Udover de mindste ø-kommuner, var det Langeland, Sorø, Bornholm, Syddjurs og Assens, som modtog den største andel flygtninge i forhold til indbyggertallet.

Tabeller i Statistikbanken om 'Flytninger til og fra udlandet'



Tidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

De fleste flytninger er over korte afstande

De fleste flytninger er over korte afstande

I 2018 var der ca. 892.000 flytninger fra ét sted i Danmark til et andet. En stor del af flytningerne foregik over en begrænset afstand, men der var også flytninger på tværs af det meste af landet. De unge er flittigst til at flytte, og det er typisk dem, der flytter længst. Flytningerne har betydning for ændringer i de lokale befolkningstal, blandt andet er der flere, der flytter fra landdistrikterne og de små byer, end der flytter til.

Farvel København - goddag forstad

Farvel København - goddag forstad

Selvom befolkningstallet i landsdelen Byen København fortsat vokser, er der nu flere personer, der flytter fra Byen København end til Byen København, hvis man fokuserer på indenlandske flytninger. De par, der flytter ud, bosætter sig ofte ret tæt på byen

Publikationer

Befolkningens udvikling

Befolkningens udvikling 2018

Befolkningens udvikling 2018

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.




Ekstramateriale til publikationen "Befolkningens udvikling"

Fra 2010 er opgørelsesmetoden for ægteskabsopløsningstavlerne i Befolkningens udvikling ændret. Opløsningstavlerne er derfor delt op i regneark for viede par for 1950-1965 og for 1970-2005, som er dannet på henholdsvis gammel og ny metode. Beskrivelsen af den nye metode, samt forskelle til den gamle kan læses i "Beskrivelse af ægteskabsopløsningstavler".

Bag tallene

Flere unge flytter hjem til mor og far

Flere unge flytter hjem til mor og far

På ni år er antallet af unge danskere, som flytter tilbage til deres mor og/eller far efter at have boet ude steget med 12 pct. Udviklingen er især drevet frem af mænd og af unge midt i tyverne.

Kurser om statistik

Se kurser udbudt af Danmarks Statistik

Har du lyst til at lære mere om statistikken?

Se vores kursusoversigt her

Ansvarlig for siden

Dorthe Larsen