Privatlivs- & Cookiepolitik

Vi bruger cookies for at give dig som bruger den bedst mulige oplevelse på dst.dk. Ved at fortsætte på siden accepterer du vores brug af cookies.

OK

Læs mere om vores Privatlivs- & Cookiepolitik her

Flytninger

Flytningerne kan enten være internt i Danmark eller til og fra udlandet. En særlig statistik viser flytninger hen over Øresund. Hver registrering i CPR af skift af bopæl for en person regnes som en flytning, dvs. at en person som flytter flere gange i løbet af en periode indgår flere gange i statistikken.

Nyt

Seneste Nyt om Flytninger

Flytninger over Øresund udlignes over tid

16. april 2019

Graf

I 2018 var der - som i de foregående år - flere, som flyttede fra Skåne til Østdanmark end den modsatte vej. Der ses dog en tendens til, at forskellen imellem de to flytteretninger udlignes over tid.

Tabeller i Statistikbanken


4.000 personer flere udvandrede i 2018

11. februar 2019

Graf

I 2018 udvandrede der i alt 68.645 personer, hvor 70 pct. var udenlandske statsborgere. Udvandring af udenlandske statsborgere er steget med ca. 4.000 personer i forhold til 2017, svarende til 9 pct.

Tabeller i Statistikbanken


Enlige med flere børn flytter kortest

22. november 2018

Graf

Familier bestående af enlige med flere børn flytter over den korteste afstand, når de skifter bolig. 25 pct. af disse familier flytter ikke over 1,2 km, 50 pct. ikke over 3,7 km og 75 pct. flytter ikke over 10,8 km.

Tabeller i Statistikbanken


Flest indvandrede fra Rumænien i andet kvartal

14. august 2017

Graf

Blandt indvandrede udenlandske statsborgere i andet kvartal 2017 kom flest fra Rumænien, nemlig 1.362 personer. Umiddelbart herefter fulgte polske statsborgere med 1.009 personer.

Tabeller i Statistikbanken


Nye flygtninge udgør op til 0,4 pct. af befolkningen

1. april 2016

Graf

I 2015 indvandrede 10.317 personer med opholdstilladelse til asyl. Udover de mindste ø-kommuner, var det Langeland, Sorø, Bornholm, Syddjurs og Assens, som modtog den største andel flygtninge i forhold til indbyggertallet.

Tabeller i StatistikbankenTidligere Nyt
Kommende Nyt
Analyser

Farvel København - goddag forstad

Selvom befolkningstallet i landsdelen Byen København fortsat vokser, er der nu flere personer, der flytter fra Byen København end til Byen København, hvis man fokuserer på indenlandske flytninger. De par, der flytter ud, bosætter sig ofte ret tæt på byen

Læs mere

Publikationer

Befolkningens udvikling

Befolkningens udvikling 2017

Publikationen belyser alle demografiske forhold, som har betydning for udviklingen i befolkningen. Blandt andet fødsler, dødsfald, indgåede og opløste ægteskaber, flytninger, vandringer og aborter.

Publikationen viser også befolkningens sammensætning både på person-, familie- og husstandsniveau, inkl. den del af befolkningen, der har udenlandsk oprindelse.Læs mere

Ekstramateriale til publikationen "Befolkningens udvikling"

Fra 2010 er opgørelsesmetoden for ægteskabsopløsningstavlerne i Befolkningens udvikling ændret. Opløsningstavlerne er derfor delt op i regneark for viede par for 1950-1965 og for 1970-2005, som er dannet på henholdsvis gammel og ny metode. Beskrivelsen af den nye metode, samt forskelle til den gamle kan læses i "Beskrivelse af ægteskabsopløsningstavler".

Bag tallene

Flere unge flytter hjem til mor og far

På ni år er antallet af unge danskere, som flytter tilbage til deres mor og/eller far efter at have boet ude steget med 12 pct. Udviklingen er især drevet frem af mænd og af unge midt i tyverne.

Læs mere

Få styr på fakta om indvandrere og efterkommere

Kursus - Indvandrere

Kursusoversigt

Ansvarlig for siden

Dorthe Larsen