Gå til sidens indhold

Tilgængelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Ingibjörg Sól Ingólfsdóttir
39 17 37 56

isi@dst.dk

Hent som PDF

Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)

Nyt fra Danmarks Statistik og Danmarks Statistikbank

Resultater for alle lande for CVTS er offentliggjort af Eurostat i form af tabeller i Eurostats statistikdatabase.

Udvalgte resultater fra CVTS2006, CVTS2011, CVTS2016 og CVTS2020 er tilgængelige i statistikbanken: CVTS - Statistikbanken.

Udgivelseskalender

Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

Udgivelseskalender - adgang

Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

Udgivelsespolitik - brugeroplysning

Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

NYT/Pressemeddelelse

Links til Nyt fra Danmarks Statistik: - CVTS2020 - CVTS2016 - CVTS2011 - CVTS2006

Publikationer

Ikke relevant for denne statistik.

Statistikbanken

Statistikken offentliggøres i Statistikbanken i tabellen:

  • CVTS1: Efteruddannelse i virksomhederne (CVTS) efter type af efteruddannelse på virksomhed, antal ansatte og tid

Adgang til mikrodata

Forskere kan få adgang til mikrodata efter aftale med Eurostat.

Anden tilgængelighed

Ikke relevant for denne statistik.

Diskretioneringspolitik

Der henvises til Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik: Danmarks Statistiks datafortrolighedspolitik.

Diskretionering og databehandling

Der anvendes Danmarks Statistiks standarder på dette område.

Reference til metodedokumenter

Manual til CVTS2006 (English): "The European Union Manual of the CVTS3 survey: "The 3rd Continuing Vocational Training Survey (CVTS2006)" (Eurosat Working Papers: Population and social conditions 3/2006/F/No.32).

Manual til CVTS2011 (English) kan hentes på CVTS2011 - Manual.

Manual til CVTS2016 (English) kan hentes på CVTS2016 - Manual.

Manual til CVTS2020 (English) kan hentes på CVTS2020 - Manual.

En kvalitetsrapport er udarbejdet af Danmarks Statistik for CVTS2011, CVTS2016 og CVTS2020 og afleveret som en del af undersøgelserne til Eurostat. Den er ikke offentlig tilgængelig.

Dokumentation af kvalitetssikring

Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet.