Gå til sidens indhold

Præcision og pålidelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Ingibjörg Sól Ingólfsdóttir
39 17 37 56

isi@dst.dk

Hent som PDF

Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)

CVTS2006: Postale interviews suppleret med data fra administrative registre. Omkring 60 pct. af de indberettede skemaer blev scannet og resten indtastet manuelt. Scanningen gav probelmer mht. datakvaliteten for nogle spørgsmål, især i relation til spørgamålene vedr. beløbsstørrelser, antal personer og timer anvendt. CVTS2011, CVTS2016 og CVTS2020: Web-interview i kombination med telefoninterviews, suppleret med data fra administrative registre. Spørgsmålene vedrørende beløbsstørrelser, antal personer og antal timer de havde anvendt gav især problemer med datakvaliteten, idet forskellige personer skulle deltage i besvarelsen.

Samlet præcision

Spørgeskemaet blev sendt til en udvalgt stikprøve af virksomheder. For at opnå det endelige resultat er virksomhederne vægtet i forhold til deres størrelse (antal ansatte - tre grupper)) og økonomiske aktivitet (NACE - 20 grupper).

For CVTS2006 var der 19.295 virksomheder i populationen og 2.819 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 31.

For CVTS2011 var der 18.571 virksomheder i populationen og 3.036 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 41.

For CVTS2016 var der 18.431 virksomheder i populationen og 3.001 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 50.

For CVTS2020 var der 30.553 virksomheder i populationen og 3.432 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 47.

Nogle af de virksomheder som har besvaret spørgeskemaet har undladt at svare på nogle af spørgsmålene. I de tilfælde hvor der var tale om kvantitative data blev disse informationer imputeret. Imputeringen erstatter de manglende informationer med informationer fra virksomheder med samme karakteristika. De brugte karakteristika var økonomisk aktivitet og størrelse.

Stikprøveusikkerhed

CVTS2020Stikprøveusikkerheden udtrykt ved variationskoefficienten for en af hovedvariablene: Virksomheder som tilbyder efter- og videreuddannelse.

Variationskoefficienten udtrykker usikkerheden i procent af middelværdien af variablen. Med udgangspunk i variablens estimerede værdi (dvs. værdien opregnet til at udtrykke andelen af alle virksomheder) kan et 95 pct. konfidensinterval udtrykkes i procent som plus/minus to gange variationskoefficienten.

For hele udsnittet (dvs. Alle) er usikkerhedes således plus/minus 3,06.

Alle: 2,20

Størrelsesgrupper

 • 1: 10-49 ansatte: 2,77
 • 2: 50-249 ansatte: 4,27
 • 3: 250+ ansatte: 4,43

Erhvervsgrupperinger:

 • Nace 1: 8,78
 • Nace 2: 6,97
 • Nace 3: 6,99
 • Nace 4: 6,00
 • Nace 5: 4,37
 • Nace 6: 4,68
 • Nace 7: 4,95
 • Nace 8: 5,22
 • Nace 9: 4,84
 • Nace 10: 5,08
 • Nace 11: 5,53
 • Nace 12: 6,32
 • Nace 13: 5,16
 • Nace 14: 7,63
 • Nace 15: 5,82
 • Nace 16: 9,77
 • Nace 17: 4,92
 • Nace 18: 6,38
 • Nace 19: 6,50
 • Nace 20: 5,37

CVTS2016: Stikprøveusikkerheden udtrykt ved variationskoefficienten for en af hovedvariablene: Virksomheder som tilbyder efter- og videreuddannelse.

Variationskoefficienten udtrykker usikkerheden i procent af middelværdien af variablen. Med udgangspunk i variablens estimerede værdi (dvs. værdien opregnet til at udtrykke andelen af alle virksomheder) kan et 95 pct. konfidensinterval udtrykkes i procent som plus/minus to gange variationskoefficienten.

For hele udsnittet (dvs. Alle) er usikkerhedes således plus/minus 3,06.

Alle: 3,06

Størrelsesgrupper

 • 1: 10-49 ansatte: 4,90
 • 2: 50-249 ansatte: 6,12
 • 3: 250+ ansatte: 5,45

Erhvervsgrupperinger:

 • Nace 1: 9,93
 • Nace 2: 7,46
 • Nace 3: 5,86
 • Nace 4: 7,81
 • Nace 5: 6,05
 • Nace 6: 8,03
 • Nace 7: 5,83
 • Nace 8: 8,75
 • Nace 9: 6,37
 • Nace 10: 6,00
 • Nace 11: 8,31
 • Nace 12: 6,68
 • Nace 13: 9,28
 • Nace 14: 13,36
 • Nace 15: 7,99
 • Nace 16: 10,67
 • Nace 17: 5,83
 • Nace 18: 5,98
 • Nace 19: 11,13
 • Nace 20: 8,66

CVTS2011: Stikprøveusikkerheden udtrykt ved variationskoefficienten for en af hovedvariablene: Virksomheder som tilbyder efter- og videreuddannelse.

Variationskoefficienten udtrykker usikkerheden i procent af middelværdien af variablen. Med udgangspunk i variablens estimerede værdi (dvs. værdien opregnet til at udtrykke andelen af hele universet) kan et 95 pct. konfidensinterval udtrykkes i procent som plus/minus to gange variationskoefficienten.

For hele udsnittet (dvs. Alle) er usikkerhedes således plus/minus 2,52.

Variationen er størst for de mindste og største virksomheder, hvor usikkerheden er hhv. plus/minus 3,11 og 4,86. For NACE-grupperne er usikkerheden størst for guppe 1, hvor den er plus/minus 16,43.

Alle: 2,52

Størrelsesgrupper

 • 1: 10-49 ansatte: 3,11
 • 2: 50-249 ansatte: 2,68
 • 3: 250+ ansatte: 4,86

Erhvervsgrupperinger:

 • Nace 1: 16,43
 • Nace 2: 6,42
 • Nace 3: 7,02
 • Nace 4: 6,78
 • Nace 5: 7,69
 • Nace 6: 7,45
 • Nace 7: 6,35
 • Nace 8: 5,18
 • Nace 9: 7,75
 • Nace 10: 5,43
 • Nace 11: 9,96
 • Nace 12: 7,43
 • Nace 13: 6,99
 • Nace 14: 7,87
 • Nace 15: 8,29
 • Nace 16: 8,86
 • Nace 17: 6,57
 • Nace 18: 6,72
 • Nace 19: 9,66
 • Nace 20: 6,53

CVTS2006: Ingen beregninger til rådighed.

Anden usikkerhed

Virksomhederne er udtrukket ud fra deres CVR-nummer. Nogle virksomheders aktiviteter dækker imidlertid over flere CVR-numre, som ikke umiddelbart har kunnet adskilles i besvarelserne. Da spørgeskemaet krævede svar fra forskellige personer i virksomheden opstod ofte en manglende konsistens mellem besvarelsen af de forskellige variable. Dette medførte et større efterarbejde mht. at følge op og korrigere de indsamlede data.

Kvalitetsstyring

Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

Kvalitetssikring

Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.

Kvalitetsvurdering

Spørgeskemaet blev sendt til en udvalgt stikprøve af virksomheder. For at opnå det endelige resultat er virksomhederne vægtet i forhold til deres størrelse (antal ansatte) og økonomiske aktivitet (by NACE codes).

For CVTS2006 var der 19.295 virksomheder i populationen og 2.819 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 31.

For CVTS2011 var der 18.571 virksomheder i populationen og 3.036 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 41.

For CVTS2016 var der 18.431 virksomheder i populationen og 3.001 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 50.

For CVTS2020 var der 30.553 virksomheder i populationen og 3.432 virksomheder i den udvalgte stikprøve. Besvarelsesprocenten var på 47.

For CVTS2011, CVTS2016 og CVTS2020: Nogle af de virksomheder som har besvaret spørgeskemaet har undladt at svare på nogle af spørgsmålene. I de tilfælde hvor der var tale om kvantitative data blev disse informationer imputeret. Imputeringen erstatter de manglende informationer med informationer fra virksomheder med samme karakteristika. De brugte karakteristika var økonomisk aktivitet og størrelse.

Der blev anvendt en del tid på at rette op på besvarelserne, idet der ofte ikke var en logisk rimelig sammenhæng mellem relationerne f.x. for antal personer på kurser, de arbejdstimer, der blev anvendt og de beløb, aktiviteterne kostede.

Revisionspolitik

Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

Praksis for revisioner

Der offentliggøres kun endelige tal.