Gå til sidens indhold

Sammenlignelighed

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Ingibjörg Sól Ingólfsdóttir
39 17 37 56

isi@dst.dk

Hent som PDF

Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)

Eurostat offentliggør data fra EU-landene for CVTS. Resultaterne er sammenlignelige landene imellem, idet alle lande følger de samme guidelines specificeret af EU.

International sammenlignelighed

Sammenlignelige data for CVTS-undersøgelserne i EU-landene publiceres af Eurostat.

Sammenlignelighed over tid

Det kan være problematisk at sammenligne data med data fra foregående undersøgelser fordi

  • svarprocenten i undersøgelsen var 31 pct. i CVTS2006, 41 pct. i CVTS2011, 50 pct. i CVTS2016 og 47 pct. i CVTS2020.
  • enkelte variable er udgået fra CVTS2006 til CVTS2020 hvilket på nogle områder vanskeliggør sammenligning.

Sammenhæng med anden statistik

Der findes ikke anden direkte sammenlignelig dansk statistik på området. Enkelte spørgsmål om kursusdeltagelse indenfor forskellige perioder har været medtaget i Arbejdskraftundersøgelsen (AKU).

Intern konsistens

Ofte var besvarelserne af spørgsmålene ikke logiske eller sammenhængende i forhold til hinanden, hvilket medførte et omfattende efterarbejde med kontrol, opfølgning og korrektion af resultaterne.

I de tilfælde hvor der var tale om manglende besvarelse af kvantitative data blev disse informationer imputeret. Imputeringen erstatter de manglende informationer med informationer fra virksomheder med samme karakteristika. De brugte karakteristika var økonomisk aktivitet og størrelse.