Gå til sidens indhold

Statistisk behandling

Kontaktinfo

Befolkning og Uddannelse, Uddannelse
Ingibjörg Sól Ingólfsdóttir
39 17 37 56

isi@dst.dk

Hent som PDF

Virksomhedernes efteruddannelse (CVTS)

Der blev gennemført forskellige procedurer til kontrol og kvalitetssikring af data, herunder at der var konsistens i besvarelserne. Ulogiske sammenhænge er tjekket og blev rettet op efter kontakt med virksomhederne. Der blev imputeret på centrale variable (såkaldte core-variable), specificeret af Eurostat. Herudover vægtes på 60 celler (20 erhvervsgrupperinger og 3 størrelsesgrupperinger), således at udsnittet kom til at afspejle branchernes sammensætning og størrelsesgruppering.

Kilder

Den primære kilde til CVTS2006, CVTS2011, CVTS2016 og CVTS2020 er data indsamlet ved hjælp af en dansk version af det fælles EU spørgeskema. Skemaerne er suppleret med enkelte oplysninger fra statistikregistre med bl.a. det formål at mindske virksomhedernes indberetningsbyrde.

Virksomhederne i undersøgelsen er udvalgt fra Danmarks Statistiks erhvervsregister. Det drejer sig om en tilfældig stratificeret udvælgelse på basis af dels virksomhedernes hovedbranche i 20 kategorier ifølge NACE (Se afsnit Sektordækning) samt 3 størrelseskategorier efter antal ansatte på virksomheden (10-49, 50-249, 250 og flere). Fra erhvervsregisteret er hentet oplysninger om branchekode, cvr-nummer og antal ansatte.

For CVTS2006 blev der udvalgt 2.819 virksomheder til undersøgelsen fra de 19.295 virksomheder indenfor de pågældende brancheområder, som var registreret i erhvervsregisteret i 2. kvartal 2005 og som havde mere end 10 ansatte. Der er opnået en svarprocent på 31 svarende til 884 virksomheder.

For CVTS2011 er der udvalgt 3.036 virksomheder med en opnået svarprocent på 41 svarende til 1.242 virksomheder.

For CVTS2016 er der udvalgt 3.001 virksomheder med en opnået svarprocent på 50 svarende til 1.511 virksomheder.

For CVTS2020 er der udvalgt 3.432 virksomheder med en opnået svarprocent på 47 svarende til 1.616 virksomheder.

Med henblik på at opnå repræsentative data for samtlige virksomheder er der foretaget vægtning af de indkomne besvarelser baseret på oplysninger i erhvervsregisteret.

Indsamlingshyppighed

Hvert 5. år. Da de statistikker, som indgår i analyserne vedrørende livslang læring, er under revurdering, kan hyppigheden ændres.

Indsamlingsmetode

  • CVTS2006: Postale interviews
  • CVTS2011: Web- eller telefoninterviews
  • CVTS2016: Web- eller telefoninterviews
  • CVTS2020: Web- eller telefoninterviews

Datavalidering

Data er blevet kontrolleret for sammenhæng og konsistens ud fra de givne besvarelser på spørgsmålene om personer, timer og beløb anvendt til efter- og videreuddannelse. Ulogiske sammenhænge er blevet rettet op, således at der altid eller så vidt muligt var en konsistent sammenhæng i besvarelserne.

Databehandling

Der blev imputeret på centrale variable (såkaldte core-variable, specificeret af Eurostat. Herudover vægtes på 60 celler (20 erhvervsgrupperinger og 3 størrelsesgrupperinger), således at udsnittet kom til at afspejle branchernes sammensætning og størrelsesgruppering.

Korrektion

Der udarbejdes ikke korrektioner udover hvad der allerede er beskrevet under Datavalidering og Databehandling.